Brummer & Partners Brummer & Partners
2014-10-10

Archipel avvecklas och återbetalar investerarnas kapital

Styrelsen i Archipel Asset Management AB har beslutat att upphöra med den aktiva förvaltningen av fonden Archipel Master1. Beslutet fattades efter att styrelsen fått information om att Brummer Multi-Strategy kommer att lösa in sina andelar i Archipel per den 31 oktober 2014. Fondportföljen avvecklas nu under ordnade former och andelsägare belastas från och med måndagen den 13 oktober inte längre av någon förvaltningsavgift.

Archipel är en aktieorienterad hedgefond med marknadsneutral inriktning och startade i januari 2007. De senaste årens marknadsklimat har varit utmanande för fonden. De kvantitativa modeller som ligger till grund för fondens förvaltning har haft svårigheter att tjäna pengar, både de strategier som bygger på relativ värdering och de som söker identifiera trender i marknaden.

Sedan Archipels start har den genomsnittliga årliga avkastningen varit 2,2 procent, vilket kan jämföras med 2,1 procent för HFRI Equity Market Neutral Index och 1,6 procent för tremånaders statsskuldsväxlar.2 Korrelationen med aktiemarknaden har sedan fondens start varit obefintlig. Archipels avkastning under 2013 var –3,0 procent. Hittills i år uppgår avkastningen till –1,3 procent.3

Beslutet att avveckla Archipel Master berör investerare i såväl Archipel som i Archipel Dynamic. Investerare i Archipel Dynamic behöver kontakta SEB för inlösen. Vid frågor kring inlösenförfarandet av Archipel, vänligen kontakta Investor Relations på telefon 08-566 214 80.

Vi på Archipel Asset Management vill tacka våra investerare för förtroendet under fondens nästan åttaåriga livslängd.

 

Stefan Nydahl                                                                                               
Verkställande direktör och förvaltningsansvarig

 

Redovisade avkastningsuppgifter för Archipel avser fonden Archipel. NAV för fonden Archipel Dynamic redovisas på http://www.brummer.se/sv/Vara-fonder/Archipel/Ovrigt/


1. Archipel Master är en mottagarfond där portföljförvaltningen sker. Investerare har andelar i fonderna Archipel eller Archipel Dynamic, matarfonder till Archipel Master. Archipel Dynamic är dagligt handlad och har varit tillgänglig för investering hos SEB. Archipel Dynamics förvaltningsavgift är 1,5 procent (Archipels förvaltningsavgift är 1 procent).

2. Avser perioden 1 januari 2007– 30 september 2014. Uppgifterna kan komma att justeras när slutligt NAV per den 10 oktober 2014 är fastställt.

3. Till och med den 9 oktober 2014. Uppgifterna kan komma att justeras när slutligt NAV per den 10 oktober 2014 är fastställt.

 

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER