Att gå motvalls och inte riktigt passa in i mallen
2017-06-29

Att gå motvalls och inte riktigt passa in i mallen

Tjusningarna och utmaningarna med att vara ett annorlunda pensionsbolag.

Naturen står i full färgprakt, kvällssolen tycks aldrig gå ner och vi går mot en efterlängtad sommar. Vi har med åren tenderat att bli lite mer kontinentala och jobbar lite längre in i perioden än förr. Har vi tappat tilliten till juni månntro och hoppas på högsommarvärme i juli eller augusti? Oavsett när och hur länge vi tar semester så förvaltas våra pensionspengar varje dag, året om. Sparade kronor som behöver jobba till vår fördel över lång tid. I detta är det viktigt att säkerställa att inte onödiga avgifter naggar pensionskakan i kanten. Vi bör även undvika att lättja eller andra, mer kortsiktiga prioriteringar, motverkar förutsättningarna för en god pension.

Branschkollegor, journalister och andra intressenter tycker ibland att vi på Brummer & Partners är svåra att jämföra när de vill kategorisera oss inom ramen för pensionsmarknaden. Detta trots att vi lever enkelt efter likabehandlingsprincipen, som innebär att vi behandlar alla kunder lika i pris och villkor.

Faktum är att vi varken kan eller vill vara en av dessa traditionella rutor. Vår affärsmodell skiljer sig från övriga aktörers och vi önskar bli värderade på helheten då vi är måna om att alla aspekter verkligen utvärderas och vägs in. De flesta jämförelser missar att ge hela bilden av de verkliga villkoren som kunderna får i praktiken.

Men utvecklingen går framåt och vi är därför glada och tacksamma för att Konsumenternas försäkringsbyrå lagt resurser på sin ambitiösa pensionsjämförelse av individuella tjänstepensioner. Här kommer Brummer Life fram som det mest prisvärda alternativet med rådgivning. Kostnadseffektivitet och relevans utan att kompromissa med värden som god rådgivning och smidig administration ger resultat.

-”Varför är Brummer Life inte som alla andra försäkringsbolag, varför gör ni tvärtom?”

Låt oss förtydliga våra ambitioner. Vi är inte ett 100 år gammalt försäkringsbolag eller bankanknutet sådant och vi fungerar inte som nätmäklarna. Vi är inte heller försäkringsförmedlare. Vi är per definition ett fondförsäkringsbolag, som ägs av en fondförvaltare. Vi har med vår affärsmodell eftersträvat långsiktighet och ett kvalitetssäkrat förvaltningserbjudande från start. Vi har en genuin tro på transparens och vi är det enda konkurrensutsatta pensionsbolag som varken tar emot eller ger fondkickbacks och/eller provisioner. Detta ger stora fördelar, både för dig som arbetsgivare och för dina medarbetare.

Fakta om Brummer Life:

  • Våra kunder betalar i genomsnitt ca 0,40 procent i försäkringsavgift. För det får de automatiserad försäkringsadministration, en objektiv och lättillgänglig redovisning till både arbetsgivare och anställd av den faktiska utvecklingen, tillgång till ett stort utbud av indexfonder och behovsstyrd, provisionsfri rådgivning. I praktiken innebär det en totalkostnad för försäkring och fondförvaltning med global riskspridning som motsvarar flera av fondalternativen i ITP, sett till kostnad, risk och avkastning – med en viktig skillnad - personlig rådgivning ingår också. I komplement till detta kan man välja våra aktivt förvaltade fonder och riskförsäkringar i samarbete med Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt.
  • Vi har kostnadsfri flytträtt på allt pensionskapital till alla kunder – oavsett avtalstyp och samarbetspartner.Vi ingår inga samarbeten som kräver en flyttavgift eller så kallad returprovision. De flyttavgifter* som präglar pensionsmarknaden idag är en konsekvens av tidigare utbetalda provisioner och utgör täckning av överenskomna fondkickbacksdelningar försäkringsbolag och förmedlare emellan.
  • Brummer Life har marknadens bredaste utbud av välrenommerade indexfonder till låg kostnad. Flertalet utan förvaltningsavgift. Detta gör vi för att dels konkurrensutsätta vår egen aktiva förvaltning, men också för att vi tycker att passiv förvaltning som bara följer marknaden ska vara så billig som möjligt.
  • För den som söker riskjusterad avkastning erbjuder vi Brummer & Partners aktiva förvaltning, som i förhållande till avkastning och risk historiskt stått sig väl jämfört med alternativen. Dessutom bidrar Brummer Multi-Strategy med en diversifiering till övrig pensionsförvaltning, som annars oftast består av aktiefonder, blandfonder och traditionell förvaltning.
  • Vi tillhandahåller en bred palett av risk-, grupp- och sjukvårdsförsäkringar i samarbete med Bliwa, även där helt utan marginaler. Bästa villkor och pris direkt till kund.
  • Vi jobbar enligt likabehandlingsprincipen. Alla kunder betalar samma avgifter för samma tjänster och får samma service. Inga enskilda rabatter, inga specialöverenskommelser och därmed inte heller någon inlåsning. Detta leder i sin tur till enklare administration och minskade kostnader för alla parter.

Det här är vårt bidrag för att göra livet lite enklare och tryggare för dig som arbetsgivare. Och mer begripligt och jämförbart för dig som pensionssparar hos oss, och som – allt annat lika – ges förutsättningar för en bättre pension. För oss utgör intellektuell hederlighet och transparens grundläggande värderingar.

Vi är inte som alla andra och passar därför inte riktigt in i standardmallen. Vi tar en synlig försäkringsavgift (det kostar pengar att driva försäkringsbolag), vi tjänar däremot inte pengar (kickbacks) på vare sig ränte- eller indexfonderna i utbudet eller på de kompletterande riskprodukterna och vi låser inte in en enda kund med flyttavgifter. Tillsammans med våra målmedvetna kunder, rätt samarbetspartners och våra fantastiska medarbetare gör vi tvärtom. Vi delar visionen om vad som är viktigt för långsiktigt hållbara pensioner. Och går motvalls i en bransch som fortfarande lätt fastnar i krångliga och för kunden dyra affärsmodeller.

Tack för första halvlek 2017. Nu ser vi fram emot nästa och önskar er alla en riktigt skön sommar!

Helena Palmgren
VD Brummer Life 

Ps. Kanske ses vi Almedalen nästa vecka? Vi är där och bevakar våra favoritfrågor – (kostnads)fri flytträtt, provisionernas baksida och hur man kan bidra med transparens i praktiken. Vi uppdaterar som alltid www.brummernews.se med det senaste från kunder och experter på området.

*Tips till alla pensionssparare och pensionsupphandlare! Enligt ny överenskommen branschstandard som gäller fr o m 2016, ska din faktiska flyttavgift – som påverkar ditt pensionskapital vid ev utflytt - framgå av ditt årsbesked. Detta ger en tydlig signal om vilket typ av avtal du omfattas av samt transparensen i detsamma. Har du kollat? Arbetsgivare: Gör som exempelvis Axis och var noggrann kravställare om låga, eller helst inga, flyttavgifter vid nästa upphandling.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER