Blir framtidens rådgivning helt utan dold provision?
2015-02-26

Blir framtidens rådgivning helt utan dold provision?

I Sverige behöver man inte betala en krona för placeringsrådgivning. Istället betalas rådgivningen av provisioner.

Det skapar grund för intressekonflikter mellan konsumenterna och rådgivarna. En ny utredning föreslår därför ett totalförbud för ersättningar från tredje part vid placeringsrådgivning. Brummernews får en pratstund med utredningssekreteraren Johan Lycke om förslaget och dess konsekvenser.

– Bakgrunden är det ändrade direktiv om värdepappersmarknaden som har antagits på EU-nivå i syfte att harmoniera lagstiftningarna inom EU. Utredningen syftar till att analysera vad som behöver göras för att implementera direktivet i svensk lagstiftning, säger Johan Lycke.

Ett uppmärksammat förslag

Provisionsförbudet är alltså bara en del av utredningen. Men den har fått stor uppmärksamhet eftersom förslagen, om de antas, kommer innebära en stor förändring av hur rådgivningsbranschen fungerar idag. Bakgrunden till det är att Finansinspektionen uppmärksammat flera fall där rådgivningen inte utgått från konsumenternas intressen eftersom produktbolaget – och inte konsumenten – finansierat rådgivningen genom höga provisioner. Dessa provisioner finansieras i sin tur av mer eller mindre dolda avgifter som produktbolaget tar ut av konsumenten. 

– Typfallet som vi haft i åtanke är en rådgivare som förmedlar en och samma produkt till alla sina kunder, oavsett vad de har för ålder, finansiell situation eller riskvilja. En sådan rådgivare får hög ersättning av produktbolaget och bortser i princip helt och hållet från sina kunders intressen.

Enligt EU-direktivet ska det vara förbjudet för alla rådgivare som utger sig för att vara oberoende att ta emot provisioner. Det svenska förslaget går alltså längre. Alla som sysslar med placeringsrådgivning förbjuds att ta emot ersättning från tredje part.

– En aktör kan erbjuda både oberoende och icke oberoende rådgivningstjänster. Därmed blir gränsdragningen mellan när rådgivningen ska anses vara oberoende eller inte svår att dra. Däremot kommer det fortfarande vara möjligt att ta emot ersättning från produktbolagen om placeringen sker genom en plattform och konsumenten tar placeringsbeslutet självständigt.

Rådgivning utan dolda ersättningar

Förslaget kommer, om det blir verklighet, att få konsekvenser för en bransch där ersättningen för rådgivningen idag är både hög och osynlig för konsumenten. Johan Lycke lyfter fram Holland som ett exempel på hur det kan bli även i Sverige.

– I Holland genomförde man en sådan här reglering för ett par år sedan. Här tar man betalt direkt av kunden för rådgivningen. Det innebär att produktbolagen sänkt sina avgifter, eftersom de inte behöver betala provisioner. Så det har skett en utjämning; billigare produkter i utbyte mot direkt betalning för rådgivningen. 

Det har dessutom blivit så att holländarna betalar mindre än förr till rådgivarna, enligt Johan Lycke. När kostnaden för rådgivningen blir synlig så väljer man att spara in på den genom att i större utsträckning göra placeringarna på egen hand.  

– Kan man ha ett system för förmedling av tjänster där konsumenterna, om de blev medvetna om den faktiska kostnaden, inte skulle vilja betala det som de idag betalar? Det är grundtanken bakom det provisionsförbud vi nu föreslår, säger Johan Lycke.

Korta fakta om värdepappersmarknadsutredningens förslag om provisionsförbud

  • Utredningen analyserar nya EU-direktiv som syftar till att harmoniera lagstiftningen för EU:s marknader för finansiella instrument.
  • Utredningen innehåller en minimiregel om att förbjuda provisioner och ersättningar från tredje part vid oberoende placeringsrådgivning.
  • Sverige går längre än minimiregeln och förbjuder ersättning från tredje part vid all typ av placeringsrådgivning, det vill säga oavsett om denna utger sig för att vara oberoende eller inte.
  • Det kommer vara tillåtet att ge ersättning om investeringarna görs genom en plattform, det vill säga ett fondtorg eller liknande.
  • Finansiella rådgivare måste, om förslaget blir verklighet, hitta sätt att ta direkt betalt för rådgivningen.
  • Utredningen är ute på remiss och den förändrade lagstiftningen väntas träda ikraft 1 januari 2017.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER