Brutalt ärliga pensionsbesked
2015-05-19

Brutalt ärliga pensionsbesked

Helena Palmgren: "De flesta vill ha enkla raka besked om hur deras sparkapital faktiskt har vuxit"

En skrämmande hög andel av Sveriges pensionssparare har ingen aning om den faktiska avkastningen på livets kanske viktigaste investering. Många arbetsgivare har också en ganska grumlig – eller direkt felaktig – bild av såväl risktagandet som den långsiktiga, faktiska avkastningen på medarbetarnas pensioner.

En bidragande orsak är att komplexa produkter förklaras med krångliga begrepp och pensionsbranschens fikonspråk. En annan orsak är det faktum att många pensionsförvaltare redovisar avkastningen före avgifter.

Dessutom skickas oftast det årliga värdebeskedet enbart till de anställda, och inte till arbetsgivaren som därmed inte har någon som helst möjlighet att utvärdera pensionsleverantörens avkastning under det gångna året.

En pensions- och kapitalförvaltare som länge har gått i bräschen för en mer transparent redovisning av värdetillväxten på det sparade kapitalet är Brummer & Partners. Bolaget är tidigare mest känt som förvaltare för institutioner och förmögna privatpersoner. En betydande del av gruppens förvaltade kapital är pensionskapital, bland annat från Brummer & Partners egna försäkringsbolag Brummer Life. 

Många av Sveriges mest framsynta arbetsgivare har valt Brummer & Partners just på grund av kombinationen av tydliga ärliga besked och ett gediget track record av god riskjusterad avkastning.

Så här säger Helena Palmgren, VD för försäkringsverksamheten:

– Som kapitalförvaltare är vår huvuduppgift att ge våra kunder en jämn och god riskjusterad avkastning på pensionssparandet. Inte minst när marknaden faller, då de dåliga åren har större påverkan än vad många tänker på. Vi redovisar alltid den faktiska avkastningen efter avgifter och även vilken risk som tagits för att uppnå denna. Våra kunder betalar inga dolda provisioner till mellanhänder. Kostnaden för rådgivning görs istället upp direkt mellan kund och förmedlare och den redovisas med full transparens. Vi själva tar betalt för våra försäkringsrelaterade tjänster och den faktiska värdetillväxt som våra förvaltare lyckas generera.

Brummer & Partners har lagt ned mycket jobb på att ta reda på vad pensionsspararna och deras arbetsgivare verkligen vill veta och få ut av sitt årsbesked. Svaren var anmärkningsbart enhetliga - de flesta vill ha enkla raka besked om hur deras sparkapital har utvecklats under året och sedan start – efter avgifter - och de vill kunna jämföra sitt specifika resultat med andra alternativ för att bedöma om de behöver agera eller kan sitta still i båten. 

– Eftersom vi aktivt verkar för utvidgad och lagstadgad flytträtt för pensioner är det av av stor vikt att tala klarspråk och använda en terminologi som alla begriper och kan ta till sig av. Vi ger våra kunder brutalt ärliga besked om hur väl vi har lyckats förvalta deras sparkapital. Detta gör vi genom att redovisa avkastning både procentuellt och i absoluta tal, oavsett hur väl vi själva har lyckats en viss period. Vi redovisar också hur mycket som under åren gått till försäkringsavgifter och avgifter till eventuella förmedlare eller rådgivare.

Andra pensionsbolag är inte lika tydliga vilket gör det fortsatt svårt för gemene man att jämföra fullt ut och att se samband mellan till exempel avkastning och risk. Avkastningen som de traditionella livbolagen vanligtvis redovisar i pressmeddelanden är till exempel inte samma avkastning som enskilda sparare i praktiken får. Vi får många kundfrågor om tradbolagens garantier och hur man ska tolka begrepp som garanterat kapital, tilläggsbelopp och återbäringsdel. Olika nivåer på garantierna gör det svårt för många kunder att förstå hur mycket risk de tar.

Att pensionsförvaltarna redovisar avkastningen antingen före eller efter kostnader, mer eller mindre tydligt, gör det svårare för såväl sparare och arbetsgivare som fristående rådgivare att jämföra försäkringsbolagens prestationer och sedan fatta rationella beslut om placeringarna. Därför hoppas Helena Palmgren, Brummer & Partners, att branschen kommer att följa deras exempel.

– Tills det händer kan våra rådgivare och oberoende förmedlare alltid hjälpa till att gå igenom individens och företagets situation och göra en faktabaserad analys av de olika alternativen, utifrån det totala avgiftsuttaget och det faktiska förvaltningsresultatet, avslutar Helena Palmgren.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER