Det finns ingen pensionsdjungel!
2016-05-30

Det finns ingen pensionsdjungel!

Den enkla sanningen om tjänstepensionerna – Del 1

Under decennier har svenska HR-chefer och pensionssparare fått höra att det där med tjänstepension är krångligt och svårt. Främsta påhejare av begreppet pensionsdjungel är branschfolket själva. Många har hukat sig inför floden av information om alla nya, komplexa lösningar. Och litat på att den leverantör som säljer eller förmedlar fonderna vet bäst. Vi har tidigare bl a publicerat en artikel om behovet att ”få ordning och reda i tjänstepensionsdjungeln”. Nu tar vi vidare det resonemanget till nästa nivå. Vi menar nämligen att;

  • det egentligen inte finns någon djungel,
  • det hela är ganska enkelt, om man bara håller sig till det väsentliga, och
  • ju mindre din rådgivare krånglar till det, desto närmare sanningen kommer du. 

I tre korta artiklar ska vi göra vårt bästa för att bevisa precis det. Egentligen handlar det om att ta sig igenom fyra distinkta steg:

Ingenting av detta behöver vara särskilt svårt, men det är viktigt att inte ha för bråttom eller hoppa över något steg. Allt hänger ihop och måste ses som en process.

I den här första artikeln – Det finns ingen pensionsdjungel! – hjälper vi dig att reda ut nuläget och återta kontrollen. Hur tar man fram ett relevant underlag och ökar förståelsen för hur allt hänger ihop.

Del 2 – Upphandla och förändra enligt era behov – handlar om vad du borde göra åt det som kan bli bättre. Hur går man tillväga för att få till en bra upphandling och hur säkerställer du som ansvarig själva genomförandet, dvs implementeringen?

Del 3 – En pensionslösning att leva med – belyser hur du enklast följer upp och förvaltar den pensionslösning du har valt och utvecklar den över tid, något som vi tidigare belyst alternativ för i artikeln "Sökes: Pensionsrevisor."

Men låt oss ta det från början.

Tjänstepension är en betydande förmån för de anställda där det handlar om att sätta av pengar – stora pengar - för framtiden, och att få så bra avkastning på det insatta kapitalet som möjligt samtidigt som man vill uppnå en smidig hantering för arbetsgivaren. 

De flesta HR-chefer har ett brett ansvar och många vittnar om att pensionsfrågan inte får den uppmärksamhet som den förtjänar. Det gör att gamla lösningar lever kvar och i en tid när alternativen utvecklas leder det inte sällan till ett uppvaknande till slut. Det som var rätt igår är inte nödvändigtvis rätt idag. 

Kombinationen av låg prioritet och en säljdriven marknad gör att branschen själv vill måla bilden av att det är en pensionsdjungel därute. Många arbetsgivare väljer att outsourca frågan. Det är enklast för inköparen och lönsamt för leverantören. Många inköpare har svårt att se igenom de till synes förmånliga uppläggen.

För många företag är tjänstepensionen en av de enskilt största utgiftsposterna. För de flesta medarbetare är den, tillsammans med lönen, den enskilt viktigaste faktorn i livsekonomin. 

För HR-chefen är det ett ansvar som bör skötas minst lika professionellt som andra stora investeringar. Varför inte ta hjälp av inköpsavdelningen eller en ekonomiskt kunnig person utan egenintressen? Företagets ekonomichef eller revisor, till exempel. Men viktigast av allt är att du själv sätter dig in i frågan, ställer alla dina frågor, säkerställer att du förstår och har kontroll på ert nuläge.

För att du och din opartiske expert ska kunna agera rationellt behöver ni ett bra tillfälle att ta reda på grundläggande fakta. Vi antar att du träffar din leverantör av tjänstepensionslösningar för en ordentlig genomgång minst en gång per år. Det är bra.

Vi antar också att leverantören vid dessa sammankomster har för avsikt att ge dig en ganska omfattande presentation av historik, framåtblickande ambitioner, diverse analyser och alternativa fonder samt andra, kompletterande nyheter och förslag. Det är inte alls bra, det är ungefär där och då det börjar bli svårt att se de enkla sanningarna.

Gör så här i stället:

Bjud in din leverantör till ett möte där du ber din leverantör att ENDAST svara på tre grundläggande frågor om nuläget och hur det har gått:

  1. Vad har vi betalat in?
  2. Vad har detta kostat? (ALLA kostnader skall redovisas.)
  3. Vad är nettoresultatet för de enskilda medarbetarna, det vill säga den faktiska avkastningen?

Det liknar till stora delar en vanlig resultaträkning. Detta ska sedan sättas i relation till andra alternativ men detta återkommer vi till i en senare artikel.

Ingenting annat ska finnas på agendan eller avhandlas vid det här mötet! Inga utvikningar, inga förklaringar eller prognoser. Bara kalla fakta och svaren på dessa tre enkla frågor. Självklart ska din egen ekonomiskt sakkunniga person bjudas in till mötet.

 

Joakim Bähr
Pensionssäljare
Brummer & Partners

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER