Får man önska sig mer transparens?
2016-01-04

Får man önska sig mer transparens?

Helenas tankar om pensionsåret som varit – och det som kommer

Så där! Då har vi ringt ut det gamla och välkomnat det nya och julgranspyntet är omsorgsfullt nedpackat. Dags att kavla upp ärmarna och hugga tag i årets utmaningar och möjligheter!

Låt oss ta avstamp i det som varit. Hur löd pensionsåret 2015 och vad kan vi förvänta oss framöver?

Vi som jobbar med pensioner blir ofta påminda om att branschen lider av en förtroendekris. Denna har under 2015 fortsatt genom uppmärksamheten kring de dolda indexfonderna, fortsatt obstruerande med flyttavgifter för att bromsa flytträtten och svårbegripliga provisionsersättningar. Vi förstår när företag upplever att de hamnat i en ”pensionsdjungel” när det är dags att se över eller handla upp tjänstepension.

Men i denna djungel finns det också en stark förändringsvilja. Både arbetsgivare och anställda driver på för ökad förståelse och bättre kvalitet genom att ställa krav på transparens och bättre långsiktiga lösningar, där professionella pensionsupphandlare bidrar med viktig kompetens.

I flytträttsfrågan ser vi att branschen tar steg i rätt riktning. Det så kallade flyttransparensprojektet har glädjande nog resulterat i att bolagen i branschen från och med årsskiftet kommer redovisa kostnader, avgifter och skillnader i försäkringsvillkor tydligare. Man gör också mycket för att få bort det “flyttkrångel” som finns idag och som förhindrar och fördröjer flytt mellan bolagen. Nästa naturliga steg är att införa avgiftstak på flyttar. Idag är det dyrare att flytta från många aktörer än för två år sedan och nära nog branschstandard att en pensionsflytt kostar upp mot fem procent av kapitalet. Hur “fri” är flytträtten, undrar vi, om det kostar dig tiotusentals kronor att byta pensionsbolag? Vad skulle hända om det kostade lika mycket att byta bank eller mobiloperatör? Hur ökar vi förtroendet för branschen? Jag är övertygad om att det inte sker genom att låsa in våra kunder.

En fråga som har väckt och fortsätter att väcka känslor är provisionernas vara eller icke vara. Oavsett var man står i frågan ser vi att våra kunder efterfrågar en tydligare rollfördelning mellan oberoende rådgivare, förmedlare och säljare. Vem talar för varan och varför? Är det en expert på att sy ihop pensionsportföljer eller en säljare som representerar ett eller flera produktbolag? Vi tror att oberoende rådgivning blir bäst om rådgivaren står fri från ekonomisk kompensation till fond- och försäkringsbolagen. Det finns en ökad medvetenhet om problematiken med säljdriven rådgivning, vilket märks i att det blir allt vanligare att kunder efterfrågar redovisning av hur betalningsströmmarna går mellan rådgivarna och marknadens aktörer. Eftersom branschen hittills inte nått hela vägen fram har ansvaret att skapa tydligare ramar nu hamnat hos lagstiftare och myndigheter. Här hoppas och tror vi på en förändring som på sikt kommer att gynna marknaden, öka förståelsen och förtroendet för den bransch vi verkar i och, inte minst, förbättra för framtidens pensionärer. I förlängningen är det ändå kundernas krav som kommer att styra. 

Till den som känner sig vilse i tjänstepensionsdjungeln skulle vi vilja dela med oss av några konkreta tips inför pensionsupphandlingar 2016.

 1. Tänk som en ekonom. Sköt din pensionsupphandling lika omsorgsfullt som andra strategiska inköp av samma ekonomiska dignitet. Utvärdera erbjudandet med hjälp av ekonomiska analyser och fatta inte beslut på emotionella grunder.
 2. Se till den totala kostnaden. Varningsklockor bör ringa vid orden ”gratis rådgivning” och ”gratis försäkring” och ännu högre om du får någon form av ekonomisk ersättning (t.ex. vid flytt) för att välja en viss lösning. Tro mig, det finns inga gratisluncher i den här branschen heller.
 3. Anlita verkligt oberoende rådgivare utan koppling till vare sig fond- eller försäkringsbolag. Åtminstone för en second opinion men gärna också för att bistå vid upphandling och/eller för uppföljning av utfall.
 4. Utvärdera fondutbudet. Ett stort utbud är inte bra per automatik utan kan också lamslå den som ska välja och kan öka risken för felval. Alla försäkringsbolag/rådgivare kan i teorin erbjuda bra produkter och individuellt riskjusterade portföljer – se till att dina anställda också får det!
 5. Ställ krav på transparensen i upphandlingen. Se till att få hela bilden redovisad för dig och nöj dig inte förrän du fått svar på alla dina frågor.
 6. Fri flytträtt innebär inte flytträtt i praktiken! Säkerställ kostnad (i kronor) och hur processen vid eventuell utflytt ser ut innan du tecknar ny försäkring. Be om referenser!

Avslutningsvis kan vi konstatera att något har hänt 2015. Vi ser hur ni kunder mer aktivt driver på för en bättre fungerande tjänstepensionsmarknad. Det är ni som sätter ramarna och styr prissättningen. Med era tydliga krav och förväntningar skapas bättre förutsättningar. 

Dessa förändringar önskar vi oss under 2016:

 • Ännu mer transparens, inte minst kring totala avgifter, risk och avkastning.
 • En förstärkt och i praktiken fungerande flytträtt (avgiftstak på flytt, tack!).
 • Tydligare definition av förmedlare, säljare och oberoende rådgivare. Och att marknaden får fler oberoende rådgivare.
 • Att vi branschaktörer tillsammans visar att vi vill och kan möta våra kunders krav. 
 • Ett nytt år har precis börjat. Låt oss göra det bästa möjliga av det.

 

Helena Palmgren
VD Brummer Life Försäkringsbolag

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER