Färre fonder – men bara de bästa
2016-06-16

Färre fonder – men bara de bästa

Amerikanska pensionsförvaltare satsar på kvalitet före kvantitet

Pension, och tjänstepension inte minst, handlar om inget mindre än vilken materiell livskvalitet man ska få efter pensionering. Något man i högsta grad kan påverka själv, inte minst genom att välja rätt fonder.

Idag finns det i princip två sätt för pensionsbolagen att sätta ihop sitt fondutbud. Antingen erbjuder man en bred palett av fonder, kanske tusen eller fler, för att ge maximal valfrihet. Eller så gör man tvärtom och samlar ett mindre men verkligt kvalitetssäkrat utbud.

Trenden går mot det senare, av flera skäl. En uppsjö av fonder gör fondvalet svårare att överblicka för pensionsspararna, det ger mer och dyrare administration och det gör att säljaren kan frestas att rekommendera sådana fonder som ger denne bäst provision. Ett mindre och noga kvalitetssäkrat fondutbud ger därför förutsättningar till bättre avkastning i det långa loppet.

Smala paketerade fondutbud ger resultat

En som vet mycket om detta, ur ett amerikanskt och även globalt perspektiv, är Kevin Vandolder, en av USA:s främsta experter på ”Defined Contribution” (DC) vilket motsvarar premiebestämd pension. Han arbetar idag som Practice Leader inom DC på den finansiella rådgivningsjätten Aon Hewitt.

– Vår uppfattning är att förenklade alternativ kan leda till bättre ekonomiskt utfall. Vi uppmuntrar våra kunder och pensionsförvaltare att utforma egna, lättbegripliga och enkelt överblickbara fondutbud – alltså ett begränsat antal investeringsstrategier.  

En annan tydlig trend på den amerikanska och även globala pensionsmarknaden är att fonder inom ”alternativa investeringar”, såsom hedgefonder, fastigheter och råvaror, blir allt vanligare. Här ser Kevin Vandolder goda avkastningsmöjligheter med låg volatilitet och risk. Själva produkten kallas ”multi-assetfonder”, med innehav av andra fonder som var och en representerar ett visst tillgångsslag.

Premiebestämd tjänstepension vinner mark

Även när det gäller valet mellan olika slags pensionsplaner ser Kevin Vandolder en trend:

– De flesta pensionsplaner i Nordamerika är fortfarande Defined Benefit*, särskilt för offentligt anställda, men Defined Contribution är på frammarsch i snabb takt.

Det här stämmer väl överens med utvecklingen i Sverige, där skiftet till premiebestämd tjänstepension framför förmånsbestämd redan slagit igenom. Här kan man ju själv påverka fondvalet och därmed det framtida utfallet. Något som också talar för pensionsförvaltare med ett smalare, men verkligt kvalificerat fondutbud. Naturligtvis med hög transparens gällande avgifter, villkor och utveckling, liksom opartisk rådgivning från försäkringsförmedlarnas sida – något Kevin Vandolder påpekar att man också är mycket noga med i USA.

 

*Motsvarar svensk förmånsbaserad tjänstepension

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER