Försäkringsrådgivaren som tröttnade på branschen
Cornelia Gustafzon
2017-05-02

Försäkringsrådgivaren som tröttnade på branschen

Cornelia Gustafzon kände en allt större hopplöshet. Hon jobbade i en sektor där avståndet mellan kundernas behov och det som branschaktörer erbjöd bara tycktes växa sig allt större.

– Jag gick på stranden i Limhamn där jag bor och sade till mig själv: ’Nu lägger jag ner det här, jag slutar som försäkringsrådgivare och jobbar enbart med att förvalta min egen portfölj’, säger hon.

Pengarna styr

Det här var drygt ett år sedan, och det har inte blivit enbart portföljförvaltning sedan dess för Cornelia. Men vi börjar med det hon ansåg var allvarliga brister i det svenska systemet för finans- och försäkringsrådgivning. 

– Rådgivningsverksamhet utformas i stor utsträckning utifrån det faktum att den stora intjäningen kommer från förvaltning av pensionskapital, när det borde vara varje kunds individuella behov av en sammansatt lösning som styr. Varje kund har en unik situation vilket från rådgivarens sida behöver bemötas med kunskap och servicevilja. Men rådgivaren belönas och mäts på försäljning av pensionslösningar, inte på servicenivå och tillgänglighet. Därför får kunderna inte det mervärde av rådgivningen som de har rätt att kräva, säger hon.

Mix av indexfonder, aktiv förvaltning och hedge

Som arbetsgivare gäller det att vara skeptisk till det smörgåsbord av investeringsalternativ som rådgivaren målar upp. Vad rådgivaren har möjlighet att erbjuda är en sak – vad resultatet egentligen blir är ofta en helt annan. Cornelias erfarenhet är att de anställdas pensionspengar tenderar att hamna i en och samma lösning, nämligen rådgivningsföretagets egen fond-i-fond, med onödigt hög totalkostnad som följd. Utmaningen är att hitta oberoende expertis som är kvalitetssäkrad och utan dolda incitament från branschen.

 

Vad rådgivaren har möjlighet att erbjuda är en sak – vad resultatet egentligen blir är ofta en helt annan

 

– Vid en pensionsupphandling bör man ta in en oberoende konsult som mot ett arvode kan fungera som ett värdefullt stöd. Skapa en tydlig upphandlingsmall som hjälper företaget att reda ut totalkostnaden för olika lösningar. Var tydlig med att den oberoende pensionskonsulten kan komma att genomföra stickprovskontroller över tid, säger hon. 

Cornelia anser att en bra approach för att skapa en gedigen pensionsportfölj är att utgå från tänket med en fond-i-fond lösning. Men det blir billigare och minst lika bra om man sätter samman en egen mix av aktiv och passiv förvaltning, ränteplaceringar och hedgefonder.

– Indexfonder, det vill säga passivt förvaltade fonder som ligger nära ett marknadsindex, är en bra bas som sänker totalkostnaden och ger god riskspridning. Aktivt förvaltade fonder är bra om du vill åt en nischad marknad eller vill följa en förvaltare som har bra track record över tid. Hedgefonder eller företagsobligationsfonder är ett bra komplement för att sänka marknadsrisken i din portfölj och öka den riskjusterade avkastningen. 

Cornelia framhåller vikten av att hålla koll på totalkostnaden. En egen portföljmix av det slag hon beskriver bör inte kosta mer än 1 procent.

Påverkan genom bloggande

Idag känner sig Cornelia inte lika hopplös. Visst, hon har fått nog av att verka i branschen. Men hon vill fortfarande påverka den.

– Jag insåg att jag hade värdefull kunskap om de här frågorna som en bred allmänhet skulle ha nytta av. Så parallellt med egen portföljförvaltning började jag blogga under namnet Miss Moneypenny om investeringar, pensionsfrågor och finansbranschen i stort. Bloggen har fått stor uppmärksamhet och jag blir inbjuden som gästskribent och föreläsare i olika sammanhang. Samtidigt börjar frågor om provisioner, etik och kundnytta i finansbranschen verkligen bubbla upp till ytan, säger hon.

Cornelia vill att branschaktörer anstränger sig för att skapa större kundnytta, till exempel genom att utbilda sina kunder i att själva ta ansvar för sin ekonomi på både kort och lång sikt. Det handlar om att engagera och förmedla kunskap om hur man förvaltar sina pengar samt erbjuda en bra bas av lågkostnadsalternativ. Servicenivån och viljan att sy ihop en attraktiv totallösning måste också bli betydligt bättre.

En väg dit är att kunderna börjar ställa tydligare krav.

– Min hopplöshet för ett år sedan handlade mycket om att inte ens kunderna, som var de stora förlorarna, verkade bry sig. ’Är det mig eller alla andra det är fel på?’, tänkte jag då. En större medvetenhet, tydligare krav på branschen och framförallt ökad betalningsvilja hos kunden för oberoende rådgivning skulle få stor genomslagskraft, avslutar hon.

Cornelias 5 tips till dig som ser över din tjänstepension eller står inför nyval:

  1. Vad betalar jag i totala avgifter för mitt sparande och vilka val behöver jag göra i försäkringsskyddet för att skapa trygghet för mig och min familj vid olycksfall, längre sjukskrivning eller dödsfall?
  2. Leta efter alternativ till din befintliga pensionsportfölj, dvs jämför dina innehav med andra fonder med samma inriktning och risknivå som kan ge en motsvarande eller bättre värdeutveckling.
  3. Vad har min rådgivare för utbud om jag vill fokusera på låg risk, låga avgifter eller absolutavkastande strategier?
  4. Hur får min rådgivare betalt och kan det vara bättre för mig att betala ett arvode istället för att betala genom produkterna? Vilka incitament har rådgivaren för att fortsätta intressera sig för mig, mina behov och tillhandahålla servicen som jag kan tänkas behöva över tid?
  5. Var kritisk, tänk på att inget är gratis och att generella prislistor/jämförelser ej brukar gälla tjänstepension, säkerställ vad som gäller för just ditt avtal – innan du skriver under.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER