BMS förvaltare Mikael Spångberg om ett starkt 2017
Mikael Spångberg
2018-01-24

BMS förvaltare Mikael Spångberg om ett starkt 2017

”Det viktigaste för oss är kvaliteten på avkastningen”

Mikael Spångberg är vd och förvaltare för fonden Brummer Multi-Strategy (BMS) och den belånade versionen Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL), som är de vanligaste fonderna bland Brummer Lifes pensionssparare. I en färsk intervju berättar han om det krävande arbetet med att skapa god riskjusterad avkastning oberoende av marknadsutvecklingen.

2017 var BMS avkastning 6,4 procent och BMS 2xL 11,8 procent vilket är bättre än det historiska genomsnittet om man mäter avkastning över den riskfria räntan. Sedan BMS startade 2002 har fonden skapat en genomsnittlig årsavkastning om 6,6 procent och den belånade versionen BMS 2xL 9,6 procent – båda två till en väsentligt lägre risk än aktiemarknaden.

Korta fakta om Brummer Multi-Strategy

Fonden Brummer Multi-Strategy investerar för närvarande i åtta hedgefonder inom Brummer & Partners med olika inriktning. Samtliga strävar efter att generera avkastning som över tid är oberoende av marknadsutvecklingen.

 

VIKTIG INFORMATION

Brummer Multi-Strategy är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på fondens hemsida www.brummer.se. Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Avkastningssiffror i detta material är inte justerade för inflation.

BMS 2xL (förkortning från engelskans ”2x Leverage”) är en multistrategifond som erbjuder en belånad investering i fonden BMS. Belåningsgraden är cirka 2 gånger, det vill säga för varje krona som investeras i fonden lånar fonden 1 krona så att en exponering mot BMS på cirka 2 kronor skapas. Alternativt erhåller fonden motsvarande exponering genom derivatavtal. För lånet eller motsvarande erlägger fonden ränta.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER