Josefin lämnade toppjobbet och startade eget
Josefin Lindstrand
2017-04-18

Josefin lämnade toppjobbet och startade eget

Hon började som dansare med studier i modern och klassisk dans i München och New York, men hade ambitioner som sträckte sig utanför dansvärlden.

Så hon sadlade om helt och pluggade juridik och ekonomi. Gjorde snabb karriär inom bank- och konsultvärlden, blev nordisk chefsjurist i en internationell storbank och startade ett nytt affärsområde inom compliancerådgivning på en konsultfirma.

Nyss fyllda 40 startade Josefin Lindstrand egen konsultverksamhet med kontor i det anrika Tändstickspalatset i centrala Stockholm. Vi stämde träff där för att prata företagsamhet och trygghet.

Hej Josefin. Du var mitt uppe i en strålande karriär, vad var det som fick dig att starta eget?

Det var ingen speciell händelse, jag hade länge haft tankar på att göra det. Det kändes både naturligt och viktigt för min egen utveckling och motivation. Rent professionellt hade jag hunnit samla på mig en hel del kunskap och erfarenhet, och hade en hållbar affärsidé. 

Jag kände mig samtidigt redo, rent personligt, för att ta ansvar för en verksamhet, fullt ut. Även ur den aspekten är det nog bra att inte kasta sig ut alltför tidigt. Eftersom jag hade flera inspirerande entreprenörer i min närmaste omgivning, visste jag rätt väl vad jag gav mig in på. 

Helt kort, hur ser din affärsidé ut?

Som senior rådgivare hjälper jag banker, företag och en del myndigheter med frågor som rör compliance- och governance, såväl ur ett legalt som ett affärsmässigt och organisatoriskt perspektiv. Sådana frågor hanteras vanligtvis på lednings- och styrelsenivå och aktualiseras till exempel i samband med företagsköp och uppstart av nya verksamheter, men även i den löpande verksamheten eller i form av tillfälliga granskningsinsatser och utredningar.

Ibland handlar det om ren krishantering: I höstas vände sig nya VD:n för  Sörmlands Sparbank till mig i samband med att banken behövde göra en genomlysning av sin interna styrning och kontroll. Med anledning av en visselblåsrapport om tidigare VD:ns hantering av bankens medel samt interna granskningar behövde ett stort förändringsarbete sättas igång. Jag hjälpte till med att reda ut vad som hade gått snett samt implementera åtgärder för att komma tillrätta med bristerna – och för att minimera risken för att något liknande skulle kunna hända igen. I detta fall övergick det tillfälliga uppdraget senare till ett mer långsiktigt, som vice ordförande i styrelsen och ordförande i bankens revisionsutskott.

Vad var det svåraste med att ta språnget från fast anställning till egen verksamhet?

Jag visste att jag måste testa detta, och såg verkligen fram emot att kunna förverkliga min idé. På det viset var det inte alls ett svårt beslut. Jag visste också att det skulle kräva betydligt mer jobb, och bli en större del av mitt liv. Att driva eget företag är absolut ingen nio-till-fem-syssla. 

Samtidigt måste man kunna sätta gränser, och inse vad man inte ska lägga tid på. För att kunna fokusera helt på kunderna och deras affärer har jag redan från början förenklat och lagt ut det rent administrativa externt till duktiga och proffsiga leverantörer. 

En del utmaningar känner man till i förväg – andra inte. Just därför är det bra att minimera orosmoment om man har möjlighet. Till exempel oro för den egna ekonomin under den känsliga uppstartfasen. 

Efter förhandling med min tidigare arbetsgivare hade jag ett par uppdrag säkrade. Men det tog ändå ett par månader att komma igång, och generera stadiga intäkter. Och redan efter ett år kommer större delen av mina intäkter från andra projekt, och andra uppdragsgivare. 

Hade du ett bra nätverk? Bra rådgivare?

Inte något formaliserat nätverk, men jag har ett antal personer som är viktiga informella rådgivare och som inte bara har intressanta kunskaper och erfarenheter, men som jag också litar på och trivs med. När man jobbar så här mycket är det extra viktigt att ha människor som man kan ha ett inspirerande utbyte med.

Hade du ett bra ekonomiskt skyddsnät när du tog språnget?

Jag hade inte någon jättestor buffert på bankkontot när jag startade, utan jag behövde komma igång med verksamheten på en gång. Däremot har jag under ett antal år haft anställningsvillkor som inneburit att en hel del satts av till min tjänstepension. 

Bortsett ifrån att jag nog gjorde hyfsat ifrån mig i förhandlingarna om mina anställningsvillkor var det egentligen inte min förtjänst, utan en före detta arbetsgivare som hade en mycket generös pensionsersättning och som uppmuntrade alla anställda att engagera sig i sitt pensionssparande. Det är jag väldigt tacksam för idag. 

På det viset har jag redan före 40 byggt upp en bra grundpension som  innebär att jag kan bygga upp min verksamhet utan att behöva oroa mig för pensionssparandet den första tiden. Jag har tagit ut lön, men bestämde redan från början att jag hade utrymme för att vänta något år med pensionssparandet. Så snart är det dags att komma igång med det också. 

Planerar du att expandera och anställa fler medarbetare?

Det kan jag helt klart tänka mig på lite längre sikt. Den här typen av konsultverksamhet bygger dock på ett personligt engagemang och förtroende som man inte utan vidare delegerar till andra. Även när jag samarbetar med andra konsulter med annan specialistkompetens är det viktigt att kunna ta ett övergripande ansvar även för deras insatser.
Men när jag väl börjar anställa vill jag att huset ska vara i ordning, med pensioner och andra trygghetssystem på plats från dag ett.

Josefins fem bästa råd till nystartare

  • Rannsaka sig själv: Har du verkligen det totala engagemang som krävs för att vara företagare, även på längre sikt, även när det är kämpigt?
  • Våga ta språnget. Var självkritisk och fundera på om du har den kompetens och erfarenhet som krävs.
  • Våga lita på vad du kan, och vad du har att erbjuda som kunderna är villiga att betala för.
  • Fokusera på kunderna och affärerna, och lägg ut det administrativa på underleverantörer som du litar på.
  • Bygg upp ett personligt nätverk!
  • Kom igång med pensionssparandet tidigt.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER