Kommunikationsexperten: Tydliggör pensionen!
Martin Petersson
2016-12-07

Kommunikationsexperten: Tydliggör pensionen!

Pensionsfokus stärker medarbetarnas lojalitet.

Brummernews ville ta reda på hur en expert ser på utmaningen att tackla interna kommunikationsutmaningar – inte minst när det handlar om pensionsfrågor. Vi träffade Martin Petersson, vd och koncernchef på H&H Group, där kommunikationsbyråerna Hallvarsson & Halvarsson, Comprend, Jung, Creo, Springtime och Involve ingår. Koncernen erbjuder rådgivning till kunderna inom alla kommunikationsdiscipliner med allt från konsumentmarknadsföring till medarbetarkommunikation och kommunikation vid börsnoteringar. 

Ledarskapet A och O

När det handlar om att kommunicera komplexa frågor och större omställningar understryker Martin vikten av ledarskap ute i organisationen. 

– Sanningens minut inträffar inte när Vd:n håller ett visionärt tal. Det är när det nya ska implementeras ute på arbetsplatserna. Då behövs starka chefer och ambassadörer som står för det förändrade sättet att jobba till hundra procent, säger han.

Han varnar för en övertro på kommunikationskanalerna. Samtidigt innebär modern teknik möjligheter, särskilt i större organisationer med större avstånd mellan ledning och medarbetare.

– Ingen tar till sig en förändring för att de läser om den i ett internt nyhetsbrev. Det är kommunikationen människa till människa som är avgörande. Men teknik kan underlätta när man vill skapa en närvaro och en dialog som är lustfylld och kul. En av våra kunder är en global koncern där en högt uppsatt chef har regelbundna videokonferenser med flera tusen medarbetare samtidigt. De anställda kan ställa frågor som ledningen besvarar i videosessionerna. Förmågan att lyssna och skapa närvaro är grunden – tekniken underlättar. Särskilt i dagens globaliserade och uppkopplade era, säger Martin.

Svårt att kommunicera pensionsfrågor

Pensionsfrågor är, menar han, inte helt lätt att kommunicera kring. 

– Det är svårt att skapa ”sense of urgency” kring pensionen. Den ligger ju så långt bort – tills den plötsligt inte gör det. Sedan är kopplingen mellan pensionsfrågan och verksamheten i sig svag, säger han.

Så hur ska man gå till väga för att lyfta fram pensionsfrågan tydligare?

– Det finns stora möjligheter med de digitala verktyg för visualisering och information som finns tillgängliga idag. De stora bankerna har dock inte kommit särskilt långt med det arbetet. Om man som medarbetare på ett större företag kan följa sin tjänstepension på ett pedagogiskt och tydligt sätt så skapar man bra förutsättningar för medvetenhet och engagemang kring frågan. Minpension.se finns och har bidragit med översikt men utvecklingsmöjligheterna är stora, menar Martin.

Tjänstepensionen en del av förtroendebygget

Pensionen är paradoxalt nog den viktigaste förmånen – och samtidigt den minst synliga. Den är avgörande för din levnadsstandard under en stor del av ditt liv. Men för den yrkesarbetande har den, till skillnad från gymkortet eller tjänstebilen, ingen direkt inverkan här och nu. En arbetsgivare som förmår att skapa en attraktiv pensionslösning och kan synliggöra fördelarna med den har mycket att vinna i termer av förtroende från personalen, tror Martin.

– Jag skulle vilja återknyta till vikten av ledarskap och kommunikation människa till människa vid förändringsprocesser. Undersökningar visar nämligen otvetydigt att organisationer med en hög grad av förtroende mellan ledning och personal, och mellan enskilda medarbetare, har en betydligt mer utvecklad förmåga att snabbt ställa om och anpassa sig till en föränderlig omvärld. Det är ovärderligt med tanke på det förändringstryck som företag utsätts för i digitaliseringens och automatiseringens tidevarv. 

Arbetsgivare som tar ett medvetet grepp om tjänstepensionerna kan uppnå mycket genom att upphandla en bra lösning. Framsynta företag kan på ett kostnadsneutralt sätt förbättra villkoren och öka värdet av pensionspremierna till sina medarbetare. När man gjort den hemläxan gäller det att också kommunicera detta internt. 

– Då kan arbetsgivaren använda tjänstepensionen som ett medel för att öka lojalitet och förtroende. En arbetsgivare som lyckas förklara betydelsen av en bra tjänstepensionslösning, och som kan peka på fördelarna med den lösning som handlats upp, kommer att bli mer omtyckt av sina anställda än den som inte har den här typen av pensionsfokus, avslutar Martin.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER