Kravmärkt pensionssparande
2017-05-16

Kravmärkt pensionssparande

Svenskt Näringslivs pensionsexpert: ”Kollektivavtal innebär en trygg pensionslösning för både företag och anställda”.

Hans Gidhagen är förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv. Han och hans team har i uppdrag att vårda de kollektivavtalade pensionsplanerna, bland annat ITP där 1 miljon tjänstemän har sin tjänstepension. Vi träffade honom för att höra hur han ser på pensionsförmånen och upphandling av pensionsplaner.

Låg kostnad hög kvalitet

I år är frågan om upphandling särskilt aktuell. De premiebestämda planerna ITP1 och ITPK ska bland annat upphandlas på nytt. Senast det hände var för fem år sedan.

– De styrande kriterierna är att de valbara försäkringsbolagen ska vara finansiellt starka och erbjuda alternativ som ger möjlighet till hög avkastning till låga avgifter. I den förra upphandlingen pressade vi priserna rejält. Vi har ungefär 70 % rabatt gentemot den avgift privatpersoner betalar om de sparar privat. Vi är nöjda med spridningen av fonder och har under perioden ökat snittbetyget på Morningstar som vi bland annat använder som kvalitetsmått. En annan parameter är risknivån. Den är viktig eftersom många inte gör ett aktivt val. De som har många år kvar till pensionen bör till exempel ha en hög andel aktier i sin entrélösning, säger Hans.

”Kravmärkt” pensionssparande

Hans Gidhagen menar att kollektivavtalad pension är ett bekvämt sätt för arbetsgivaren att lösa frågan om tjänstepension. Den administrativa biten är relativt enkel och arbetsgivaren får en standard som är accepterad av arbetsmarknaden.

– Det är enkelt att koppla på och skapar en trygg pensionslösning för de anställda. Pensionsfrågan är oftast inte så högt prioriterad eftersom den inte tillhör kärnverksamheten. Men den är inte mindre viktig för det. De anställda i företagen får ett slags ”kravmärkt” pensionssparande som är billigt och kvalitetssäkrat, säger han.

En viktig del av kvalitetssäkringen, utöver kostnad och kvalitet i fondutbudet, är att utgöra kontrollinstans gentemot försäkringsbolagen.

– Det är viktigt för oss att ha insyn i och få en transparent redovisning av försäkringsbolagen. Detta har aktualiserats på senare tid genom de oegentligheter som förekommit i PPM-systemet. Att förebygga att något liknande händer i de kollektivavtalade pensionsplanerna är en utmaning som vi tar på allvar, säger han.

Individuell rådgivning?

Hur jobbar då parterna och de partsägda förmedlarna Collectum och Fora med att informera om alternativen och ge individuella råd till de anställda?

– Vi strävar så klart efter att ge så tydlig och transparent information som möjligt till arbetsgivare och anställda om vilka alternativ som finns och hur deras sparande inom ramen för den kollektivavtalade pensionen ser ut. Däremot så sysslar vi inte med finansiell rådgivning och individuell anpassning. Det är något som vi anser inte ska betalas via ITP-avgiften utan den tjänsten får arbetsgivaren i så fall ge till sina medarbetare som en extra förmån eller så får den anställde själv betala, säger Hans.

Han menar att en sundare rådgivningsmarknad behöver utvecklas genom initiativ från branschaktörer.

– Det måste ske i samklang med övriga aktörer i branschen. Det är inte vår roll att driva frågan. Däremot bidrar vi till pensionsmarknaden som helhet genom att pressa priserna och ställa krav på utbudet. Ett tips till företag som upphandlar tjänstepensionslösning på egen hand är att alltid säkra låg totalkostnad och ett kvalitetssäkrat fondutbud, säger han.

Ny ekonomi kräver nya lösningar

Avslutningsvis, vilka stora framtidsutmaningar ser Hans på den svenska pensionsmarknaden?

– I den så kallade ”gigekonomin” uppstår nya arbetsformer som de traditionella lösningarna inte riktigt är mallade för. Kollektivavtalslösningen passar kanske inte. Frågan är vad man ska ha istället? Här behövs nya lösningar.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER