Ränta-på-pensionsränta
2017-08-15

Ränta-på-pensionsränta

– och effekten av risk i upp- och nedåtgående marknader

Förutsättningarna för långsiktigt sparande har förändrats den senaste tiden. Rådande marknadsläge med de senaste årens kraftiga börsuppgångar samtidigt som ränteplaceringar genererar nära noll påverkar vårt sparande. Det bidrar också till ett ökande intresse för alternativa placeringar, d v s andra tillgångar än aktier och ränteplaceringar. Det handlar exempelvis om fastigheter, private equity och hedgefonder, som har lägre korrelation med de traditionella tillgångsslagen och därmed ger en jämnare utveckling av portföljen. Men alternativen är begränsade för den som vill spara till låg risk och samtidigt få avkastning.

Som investerare har man förhoppningsvis ett mål med sitt sparande. Branschen och specialister har det senaste året uppmärksammat sjunkande pensionsprognoser och att gemene man har en övertro på hur stor pensionen kommer att bli. Experterna är överens om att amortera på huslånet är bra, liksom att jobba länge och säkerställa att man har en tjänstepension inom ramen för sin anställning. Sedan bör man naturligtvis också spara privat.

En faktor som har stor betydelse för det långsiktiga sparandet är ränta på ränta-effekten. Här är tid en huvudfaktor – och kallas ibland för det åttonde underverket. Små belopp som år efter år förräntar sig ger stora resultat. Ränta på ränta-effekten beräknas normalt på ett antagande om en genomsnittlig årsavkastning utan hänsyn tagen till när investeringarna sker, om ett plötsligt behov av pengarna uppstår eller när avtalad utbetalning av pension stundar. Här skulle vi vilja addera ännu en parameter – risk.

Att följa marknaden till så låga kostnader som möjligt är en beprövad strategi för att optimera ränta-på-ränta-effekt, inte minst om man talar om ett så långsiktigt sparande som pension. Men vad händer om det plötsliga börsfallet inträffar nära inpå det att jag ska betala kontantinsatsen till mitt nya boende eller när mitt sparkapital är som störst, och jag har få år kvar till pensionen? Vilken roll spelar risken på mitt sparande i de olika faserna, beroende på min ålder, min livsituation och mitt faktiska behov av pengarna? Hur påverkas mitt kapital vid en ny Lehman-krasch eller om börsen på nytt rasar med 20-40 procent?

En jämnare värdeutveckling med färre dramatiska värdefall – allt annat lika - är att föredra framför en utveckling med stora svängningar. Förutom risken med att förlora de investerade pengarna i en tid när man behöver dem så har den som lyckats bevara kapitalet i tider av sämre marknadsutveckling möjlighet till en bättre långsiktig värdetillväxt, medan den som får större enskilda tapp under resans gång vid ”fel” tidpunkter riskerar att halka efter och behöva mer tid för återhämtning. Åren du får med dålig avkastning kan alltså vara minst lika avgörande för ditt sparande som åren med god avkastning.

Förenklat kan man säga att resan mot målet kan se olika ut. Högre risk – mer svängningar – fler och högre toppar, djupare dalar eller lägre risk – en stabilare färd med färre och lugnare både dalar och toppar. Vilken resa vill du ha och vilken risk är du villig att ta med dina pengar?

När du jämför olika typer av placeringsalternativ för ditt sparande, exempelvis aktiefonder, räntefonder och/eller hedgefonder, är det viktigt att också beakta den risk fonderna har tagit för att uppnå sin avkastning. Detta är särskilt relevant om och när i tid du exempelvis placerar ett större engångskapital, flyttar ditt pensionssparande från ett bolag till ett annat (kanske t o m byter förvaltningsform samtidigt) eller börjar närma dig pensionsåldern och snart ska börja leva på dina sparpengar och pensionsförsäkringar.

Ränta-på-pensionsränta

Bevara kapitalet! De ”dåliga” åren är paradoxalt nog minst lika viktiga som de goda när det handlar om att trygga värdetillväxt. Ju mer en investeringsportfölj förlorar i värde, desto kraftigare ökning krävs för att komma tillbaka till ursprungsläget, som exemplet ovan visar. Din placeringshorisont har också stor betydelse. Välj lägre risk om pengarna ska användas snart. Om den tidpunkten är avlägsen kan du dock acceptera en högre risk – men se till att göra omplaceringar då och då för att bibehålla din risknivå.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER