Rätt incitament en avgörande framgångsfaktor
Erika Andersson
2016-03-11

Rätt incitament en avgörande framgångsfaktor

”Den yngre generationen ställer nya krav på arbetsgivarna”

Ersättningsfrågan spänner brett i samhället och utgör den största kostnaden för många företag. Utöver detta är frågan ofta emotionell, då den förknippas med värdet på vår egen kompetens och prestation. Ersättningsfrågan är en stor utmaning och en viktig framgångsfaktor för alla bolag.

Erika Andersson, vd för konsultbolaget Novare Pay svarar på frågor och ger tips.

Vad är aktuellt inom ersättningsområdet just nu?

Regeringens utredning om beskattning av incitamentsprogram som presenteras den 15 mars och en pågående debatt om avgifter bland försäkringsförmedlare.

Vad kan vi förvänta oss av regeringens incitamentsutredning?

Vi kan förvänta oss att det kommer ett förslag som möjliggör bättre avkastning på den risk som entreprenörer och deras medarbetare tar när de startar upp och driver företag. Det är stor skillnad på att vara anställd på ett nystartat företag och att vara anställd hos en etablerad aktör.  

Kan du bjuda på något från analysen som ni gör om vd-ersättningar i börsbolag?

Vi är inte klara än men jag bjuder gärna på vad vi kan se nu. Trenden är att tjänstepensionsdelen fortsätter att vara en viktig komponent i den totala ersättningen, samtidigt som den fasta lönen ser ut att öka, vilket även får en direkt effekt på pensionsdelen.

Vilken är den vanligaste frågan som ni får från era kunder?

Vad är marknadsmässigt? Det kan gälla löner, bonusar, förmåner och/eller tjänstepensioner. 

Varför tycker många att tjänstepension är så svårt?

Det är nog för att många ser tjänstepensionen som någonting annat än ersättning. Tjänstepension är ju egentligen uppskjuten lön och med det perspektivet tror jag att de flesta tycker att det genast blir lite enklare.

Vilka trender ser du inom ersättningsområdet?

  • Intresset från HR-cheferna ökar. Ersättningsfrågan är en hygienfaktor, så om den inte fungerar är det svårt att få ut värde av alla andra aktiviteter som genomförs.
  • Många bolag har skapat komplexa strukturer för ersättningar i önskan om att uppnå en komplett belöningsmodell. Idag går många bolag mot enklare strukturer som är lätta för både arbetsgivare och medarbetare att förstå.
  • Den yngre generationen arbetstagare ställer högre krav på sin arbetsgivare i frågor som rör ersättning och därmed ställs större krav på arbetsgivaren att kunna förklara sin ersättningsstruktur och dess nivåer.
  • Eftersom intresset är stort för ersättningsfrågan är det även viktigt att framhäva vikten av den uppskjutna lönen, det vill säga tjänstepension. Tjänstepensionen står för ungefär 20 procent av den totala ersättningen och är därför en väsentlig del av den totala ersättningen. I många bolag är denna lönekomponent delvis förbisedd, både genom bristfällig hantering av pensionsavsättningarna och genom att de inte är tillräckligt aktiva med att tydliggöra värdet av dessa. Genom vår kompetens inom samtliga lönekomponenter, pension inkluderad, kan vi hjälpa våra kunder att förstå exakt vilka verkningar lönehanteringen får.
Eftersom intresset är stort för ersättningsfrågan är det även viktigt att framhäva vikten av den uppskjutna lönen, det vill säga tjänstepension.

Erikas tre tips gällande ersättningar:

  1. Grunda beslut kring lön i fakta – hantera förväntningar, förklara varför och var transparent.
  2. Ta ansvar som arbetsgivare – jobba långsiktigt och aktivt med uppföljning, utvärdering och jämställdhet.
  3. Säkerställ att lön sätts efter en totalersättningsmodell, det vill säga lön, tillägg, incitament, förmåner, pension och så vidare – och förklara modellen. 

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER