Så tar du ansvar för dina medarbetares pengar
Magnus Dahlgren
2014-09-24

Så tar du ansvar för dina medarbetares pengar

Advokatens råd: "Påverka deras förutsättningar till ett bra liv den dag de säger tack och hej till arbetslivet".

Jobbet som HR-chef är i praktiken en omöjlig ekvation av ansvar, tid, resurser och förväntad kompetens. Den fråga som rent ekonomiskt väger allra tyngst för dina medarbetare är nästan alltid en trygg förräntning på deras pensionskapital. 

Medarbetarnas pengar. HR-chefens ansvar. Och någon annans kompetens.

HR-chefen har ofta medarbetare med kunskap om pensionsfrågor, men optimal kapitalförvaltning kräver spetskompetens. Och företagets mest kvalificerade ekonomiska kompetens är helt upptagen med att hantera företagets pengar. De externa ”rådgivare” som ofta styr de avgörande besluten är samtidigt försäljare som inte enbart har medarbetarnas bästa för ögonen. 

Ett första steg för att komma till rätta med problemet är att ta reda på vad kapitalägarna, det vill säga medarbetarna själva, prioriterar. Det kan förslagsvis göras i samband med ordinarie planeringssamtal, genom en enkät eller interna gruppdiskussioner.

För att ha någon reell verkan måste dessa nya insikter även återspeglas i företagets skrivna pensionspolicy, som i många fall formulerades i en helt annan tid. För att driva, stödja och styra nödvändiga förändringar i det faktiska agerandet är det helt avgörande att få med sig ledningen. Vilket sällan är helt smärtfritt – det finns alltid etablerade sanningar och relationer som behöver synas och kanske brytas upp för att komma fram till något bättre.  

Bryt upp värdekedjan och skingra dimman

Tänk på att oberoende är lika viktigt som kompetens. Ta gärna extern hjälp i arbetet om du inte har kvalificerad kompetens inom huset, men släpp inte taget om de övergripande besluten. Släpp inte heller in eventuella rådgivare för tidigt, låt policyn styra agerandet, och acceptera inga vägval som du inte själv förstår.

Det är dina medarbetares pengar, men de vet oftast ännu mindre om sina pensioner än du. Om den uppdaterade pensionspolicyn ger dem rätt till individuell rådgivning är HR ansvariga för att de får professionell, oberoende vägledning utan dolda motiv. 

Det säkraste sättet att ge kapitalägarna – dina medarbetare – bästa möjliga pensionsförmån är att bryta upp värdekedjan, till exempel en oberoende aktör som hjälper arbetsgivaren att ta fram övergripande ramar och riktlinjer; en effektiv fristående administratör; ett eller flera försäkringsbolag; och en kunnig rådgivare utan egenintressen som bollplank för de anställda.

En väsentlig uppgift för den senare är att skingra dimmorna omkring risktagande och verklig, långsiktig, öppet redovisad avkastning. Och hur dessa parametrar påverkar deras förutsättningar till ett bra liv den dag de säger hej och tack till arbetslivet.

  • Utgå från att det är medarbetarnas kapital, och att du som HR-chef ska ge dem bästa möjliga förutsättningar för trygg, långsiktig avkastning.
  • Se över pensionspolicyn och se till att ledningen är engagerad.
  • Använd kvalificerad kompetens, men släpp inte taget.
  • Följ upp hur kapitalförvaltarna presterar, förslagsvis en gång om året.

 

Magnus Dahlgren

Magnus Dahlgren är advokat med särskild inriktning på pensions- och försäkringsrätt och delägare i advokatfirman Attoff & Dahlgren. 2010 utsågs han av NPS till Årets Pensionsspecialist. 

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER