Skevheten i det svenska pensionssystemet
Karl Erlandzon
2015-09-21

Skevheten i det svenska pensionssystemet

Pensionsrådgivaren Lifeplan väljer bort provisioner.

När Karl Erlandzon skrev sin avhandling i finansiell ekonomi upptäckte han att något var skevt på den svenska pensionsmarknaden. Svenska pensionssparare betalar för mycket för förvaltningen. Och pensionsportföljerna är, i regel, inte individuellt optimerade.

Ändå finns det en hel industri av försäkringsbolag, fondbolag och rådgivare som i hård konkurrens erbjuder rådgivning om privatpersoners pensionsplaceringar. 

– I min forskning utgick jag ifrån nobelpristagaren William Sharpes teorier om hur man optimerar en investeringsportfölj, där fokus ligger på att antingen hålla nere kostnaderna eller välja förvaltare med en dokumenterad god förmåga att över tid uppnå överavkastning i förhållande till sitt jämförelseindex. De här metoderna används framgångsrikt av förvaltare av institutionellt kapital och det var i det ljuset jag undersökte hur svenskarna placerar sitt pensionskapital. Det jag fann var att pensionsspararna hade förvånansvärt likartade portföljer, trots stora individuella skillnader i exempelvis riskpreferens, kapitaltillgångar och lön. Dessutom betalade de högre avgifter än vad som var rimligt eftersom vissa fonder tar betalt för aktiv förvaltning medan de i stort sett följer index, vilket innebar att en indexfond hade varit ett billigare alternativ, säger Karl Erlandzon.

Rådgivaren lever på provisioner

Likriktning, bristfällig individuell anpassning av pensionsportföljen och höga förvaltningskostnader utgjorde således mer en regel än undantag. Karl Erlandzons forskning uppdagade ett dysfunktionellt, svenskt pensionssystem som inte gynnade pensionsspararna. Roten till problemen menar han utgörs av det faktum att det svenska systemet är mycket tillåtande till provisionsbaserad ersättning. Fond- och försäkringsbolag som rådgivaren många gånger rekommenderar kan utan begränsningar betala ut höga provisioner.

– Tänk dig att det finns många olika apotekskedjor och olika mediciner med olika effekt. De här medicinerna kostar lite olika beroende på vilken apotekskedja man handlar på. Men de som rekommenderar medicinerna är inte ekonomiskt sinnade läkare vars enda målsättning är ditt tillfrisknande till ett rimligt pris, utan säljare av de olika apotekskedjornas varor, som får kick-back från medicintillverkarna. Det leder till att kunderna inte får den bästa medicinen till det bästa priset, säger Karl Erlandzon.

Oberoende och vederhäftig rådgivning

Arbetsgivare och arbetstagare är inte alltid medvetna om den här problematiken. Pensionsrådgivningen är inte fullt ut kvalitetssäkrad bara för att man släppt in en rådgivare på arbetsplatsen.
Karl Erlandzon har grundat Lifeplan vars vision är att erbjuda individuell, webbaserad pensionsrådgivning som optimerar varje individs pensionsportfölj. En av hörnstenarna är att bolaget inte får provision från vare sig fond- eller försäkringsbolagen.Rekommendationerna som Lifeplan ger tar ingen hänsyn till ersättning från tredje part.

– Vi har utvecklat algoritmer som är baserade på den finansiella teori som ligger till grund för min forskning. Genom att utgå ifrån kundernas totala pensionssparande, lön, kapital, riskvilja och horisont så optimerar vi deras pensionsportfölj. Vi sänker kostnaderna och sprider riskerna geografiskt och tillgångsmässigt. Dessutom gör vi ett snävt urval av aktiva förvaltare. De måste ha väldokumenterad förmåga att skapa överavkastning, även efter avgifter, säger han.
Lifeplan flyttar inte innehaven mellan försäkringsbolagen, utan skruvar lite här och där för att uppnå små förändringar som på sikt kan få stor betydelse. Kostnaden för Lifeplans rådgivning tar arbetsgivarna som ett sätt att verkligen få ut ett extra värde av pensionsavsättningen till de anställda.

– Det blir lättare och lättare att motivera denna extra kostnad för arbetsgivarna i och med att allmänheten blir mer medveten om skevheten i det svenska systemet. Pensionen är en förmån som blir mycket bättre om man hjälper arbetstagarna att göra något bra av den. Då behöver man rådgivning som är oberoende, det vill säga fri från provisionsbaserad ersättning, och grundad i vedertagen finansiell teori, säger Karl Erlandzon. 

Han anser att Lifeplan hittills lyckats väl med en rådgivning som åstadkommer rätt risknivå, god riskspridning och bra riskjusterad avkastning för pensionsspararen. Och inte minst låga totalkostnader för förvaltningen, vilket går att uttrycka i konkreta siffror.

– Den totalviktade genomsnittliga fondavgiften som betalas av de pensionssparare som vi ger rådgivning är 0,33 %. Detta ska jämföras med snittet för de pensionssparare som får sin rådgivning hos de stora, etablerade förmedlarna. Där hamnar motsvarande siffra på 2,4 %, avslutar Karl Erlandzon.

Karl Erlandzons tre tips till pensionsansvariga på svenska företag:

  • Hjälp alla anställda att se över sin totala pensionsportfölj. Annars riskerar de att begå misstag (om de försöker göra placeringarna själva) eller hamna i klorna på en rådgivare (som sätter sin egen provision före deras intressen).
  • Den oberoende hjälpen ska inte ha en dold agenda, det vill säga inte vara finansierad av provisioner eller annan typ av ersättning från fond- eller försäkringsbolagen.
  • Betrakta pensionen som en förmån och utgift som det är viktigt att kvalitetssäkra i alla led. Det gör dig till en bättre arbetsgivare.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER