Svenska företag spenderar i världstopp på tjänstepensioner
2016-09-19

Svenska företag spenderar i världstopp på tjänstepensioner

Dags för ökat fokus på en av arbetsgivarnas största kostnadsposter, menar tjänstepensionsexperterna Andreas Lauritzen och Helena Palmgren.

Andreas Lauritzen är en av grundarna till Novare Pension Consulting och arbetar med att hjälpa företag att hantera frågor om tjänstepensioner. Helena Palmgren är vd för Brummer Life. Inför tjänstepensionens dag sammanförde vi dem för en diskussion om hur vi kan utveckla och förbättra tjänstepensionsmarknaden. 

Vilka är era viktigaste bidrag till tjänstepensionsmarknaden?

Andreas Lauritzen: Under senare år har allt sparande blivit mer komplex. Makroekonomiska utmaningar så som låga räntor, obefintlig inflation och stora prisförändringar i alla tillgångsslag ställer höga krav på leverantörer av spartjänster. Innovationskraften har varit påtaglig med snabb introduktion av nya leverantörer, tjänster och produkter. Min uppgift är att hjälpa företag att navigera i denna marknad och säkerställa bästa lösning. Det kan handla om att förenkla rutiner, förbättra kommunikationen till medarbetare och ge arbetsgivare verktyg att hantera det löpande arbete som krävs för att hantera företagets tjänstepensioner. 

Helena Palmgren: Min roll handlar om att försöka förnya pensionsmarknaden inifrån. Det handlar om att ifrågasätta gamla sanningar och utveckla relevanta produkter. Allt för många sitter med gamla och dyra lösningar, så potentialen är stor. Konkreta exempel på vårt bidrag är vårt unika och kostnadseffektiva utbud av indexförvaltning, där vi tagit in världsledande Vanguard och State Street i utbudet. Vi tillämpar också helt fri flytträtt utan avgifter. Vårt toppmoderna försäkringssystem, med smidig administration och tydlig redovisning av vad vi levererat till både företaget och den anställde, värdesätts också. Att vi dessutom valt att inte medverka i provisionskarusellen är viktigt på sikt, när fler blir medvetna om vad provisionerna kan ställa till med. 

Vad är så annorlunda idag?

Andreas Lauritzen: Kostnadseffektivitet och kontroll. Såväl professionella investerare som enskilda konsumenter har idag tillgång till kraftfulla elektroniska plattformar, som enkelt styr bort från dyra och komplexa finansiella produkter. Tiden för provisionsersatta mäklare och placeringsrådgivare är därmed också förbi. Här ser vi bara början på vad som komma skall. 

Helena Palmgren: Kundernas frågor och kunskapsnivå som har ökat markant hos många. Företag ställer idag frågor de inte ställde för fem år sedan och kräver att förstå hur och till vem pengaflödena går. Alla i branschen granskas på ett nytt sätt och vi behöver förklara våra roller och vilket mervärde vi skapar, vilket är både krävande och jätteviktigt.

Det är mycket snack om avgifternas betydelse. Varför?

Helena Palmgren: De flesta experter och forskare är överens om att indexfonder och låga totala avgifter är centralt för pensionens storlek, särskilt för yngre människor. Det är därför allvarligt att riktigt billiga och bra indexalternativ lyser med sin frånvaro inom många pensionsplaner utanför kollektivavtalen. 

Andreas Lauritzen: Utveckling mot kostnadseffektivitet och kontroll har påverkat den svenska tjänstepensionsmarknaden i grunden. De stora kollektivavtalsområdena tog tidigt ansvar och har genom sin storlek kunnat bygga egna plattformar som i sin tur kraftfullt pressat ned avgifterna. Nu kommer motsvarande utveckling utanför kollektivavtalen, där Brummer & Partners med sitt breda och billiga indexutbud är ett bra exempel på detta. 

Utöver billig index, vilka produkter är relevanta inom tjänstepension idag?

Helena Palmgren: Många vill successivt trappa ned risken under andra halvan av yrkeslivet och då kan en annan typ av förvaltning behövas. Här har det blivit svårare att hitta bra alternativ med tanke på dagens låga räntenivåer. Vårt bidrag är att tillgängliggöra Brummer & Partners aktiva fondförvaltning med fokus på absolut avkastning till kontrollerad risk. 

Andreas Lauritzen: Många glömmer bort att tjänstepension omfattar mer än sparande av en ålderspensionspremie. För att säkerställa att hela tjänstepensionen hanteras och förvaltas effektivt, måste det finnas rätt prissatta, kompletterande försäkringar såsom efterlevandeskydd och premiebefrielse vid sjukdom. Det måste även finnas en tydlig kommunikation till medarbetaren så att de gör rätt val under hela yrkeslivet samt vid pensionering. Kostnadseffektivt, administrativt stöd till arbetsgivare är en nyckel. 

Prioriteras tjänstepension tillräckligt högt bland företagen?

Andreas Lauritzen: Nej inte av alla och det är besynnerligt. Kostnaden för tjänstepensioner för anställda i Sverige uppgår ofta till mer än 10 procent av företagets totala lönekostnader. Det är vi världsledande med! Vi har många arbetsgivare som betalar hundratals miljoner för de anställdas pensioner. Trots att detta är kostnader som vanligen är flera gånger större än till exempel kostnaden för rörliga löner, så får den sistnämnda långt mycket mer uppmärksamhet.

Helena Palmgren: Jag instämmer och det handlar inte bara om en stor kostnad för företagen. Tjänstepensioner kan, rätt hanterade, också användas av företag för att bli mer attraktiva arbetsgivare. Det handlar också om ansvar gentemot sina medarbetare i att skapa hållbara och intellektuellt hederliga pensionslösningar. Och trots att de kollektivavtalade pensionerna står för den största delen av tjänstepensionerna, så är pensionerna utanför kollektivavtalen pensionsbranschens mjölkkor. Här finns en jättepotential för företagen att ställa krav och förbättra.

Hur har en sådan stor kostnad delvis blivit bortglömd? 

Andreas Lauritzen: Svaret är nog ganska enkelt; vi har historiskt haft så kallade förmånsbestämda pensionsordningar. I dessa behövde den anställde enbart fokusera på sin karriär eftersom, förenklat, de framtida pensionsutbetalningarna styrs av antalet tjänstgöringsår och den pensionsgrundande slutlönen. Den löpande kostnaden ansågs dessutom oftast vara utanför arbetsgivaren kontroll, eftersom det var pensionsaktuarier som beräknade priset för att ställa ut det löpande löftet.

Vad krävs av arbetsgivarna? 

Andreas Lauritzen: Kollektivavtalens parter har tagit stort ansvar för tjänstepensionernas utveckling och deras arbete är helt avgörande för den ekonomiska hälsan för avtalsområdenas framtida pensionärer. Det är nu hög tid för arbetsgivare att ta motsvarande ansvar för medarbetare med tjänstepension, men som hamnat utanför kollektivavtalen. Det finns bra val för dem. Det handlar om kostnadseffektivitet, ansvar och kontroll. 

Helena Palmgren: Tjänstepensionerna behöver lyftas upp till en strategisk ledningsfråga i företagen och upphandlingarna av pensionsplaner behöver hanteras lika professionellt som företagens övriga strategiska inköp. Här fyller Andreas och andra oberoende experter en viktig roll. Det gäller bara att se upp så att man inte hamnar i händerna på pensionsexperter som har fel incitament eller saknar tillräcklig erfarenhet av marknadens alla kreativa förslag. Avgifternas betydelse har fått fäste, speciellt försäkringsavgifter, och det är bra! Nästa steg handlar om att utvärdera individernas pensionskapital sett till verkligt utfall och i det summera konsekvensen av totala avgifter, risk och avkastning. En tjänstepensionsförsäkring med noll i försäkringsavgift fylld med dyra blandfonder är ofta ett sämre alternativ än en relevant försäkringsavgift och kostnadseffektiva index- och räntefonder till motsvarande risk. Det handlar om transparens och att våga visa hur man tar betalt och vilket värde man som pensionsleverantör tillför pensionsspararen. 

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER