Ta ansvar för medarbetarnas tjänstepension!
Paula Terne
2018-01-04

Ta ansvar för medarbetarnas tjänstepension!

HR-chefen Paula Terne, Lindab: ”Gör en förändring – ni kommer inte att ångra er.”

HR handlar om service, lyhördhet och employer branding. En arbetsgivare som tar tillvara på medarbetarnas intressen får lättare att rekrytera och har lägre personalomsättning. Men vad innebär det i praktiken?

En förändring som kräver en arbetsinsats men samtidigt genererar ett stort värde för medarbetarna är att ”städa upp” bland tjänstepensionerna. Allt fler arbetsgivare lämnar därför förmedlade bruttoaffärer, där provision till rådgivaren är en del av upplägget, till förmån för transparenta och mer kostnadseffektiva upplägg.

Eftersträvade transparens och ökad förståelse

Lindab, som tillverkar produkter och systemlösningar för bättre inomhusklimat, är en sådan arbetsgivare. Vi träffade Paula Terne, Lindabs HR-chef. Enligt henne var transparens, kostnadstrukturen och en ökad kunskapsnivå viktiga ingångsvärden i processen.

– Vi insåg att vi inte hade tillräcklig kontroll över våra medarbetares pensioner. Vi ville höja kunskapsnivån på företaget och ha en mer överskådlig och kostnadseffektiv lösning. Många av våra medarbetare hade hamnat i förmedlarens egna produkter och det var inte tydligt vilket värde rådgivningen bidrog med. För att kunna ta ansvar och skapa engagemang behövde vi en förändring, säger hon.

Lindab tog fram en ny pensionspolicy med hjälp av en comp & ben-konsult, och gick sedan vidare med en upphandling.

– En viktig förändring som vi genomfört är att vi erbjuder 10-taggarna att flytta till så kallad förstärkt ITPK. Flytten är inte obligatorisk. Nu vidtar arbetet med att lyfta pensionsfrågan för alla anställda, inte bara 10-taggarna. Det är mycket stora summor som betalas in till tjänstepensionen varje månad, och frågan är otroligt viktig ur ett employer branding perspektiv. En kostnadseffektiv lösning är bra för de anställdas framtida pension och en höjd kunskapsnivå innebär att de gör medvetna val, säger Paula.

Ny struktur ger bättre förutsättningar för en god pension 

En viktig pusselbit i det nya upplägget är den externa partner som, i det löpande arbetet, stöttar Lindabs HR-funktion och medarbetare med administration, omvärldsbevakning och compliance.

Provisionsfinansierad placeringsrådgivning har helt utgått.

– Våra medarbetare får information om sin individuella situation, om risknivåer, sparhorisont och vilka alternativ som finns. Mötena har varit en ögonöppnare för oss på HR och för medarbetarna. Den nya strukturen innebär exempelvis en avgiftssänkning som ger bättre pension, allt annat lika, säger hon.

Förflyttningen från en provisionsbaserad lösning till mer transparens och kontroll har inneburit en del arbete för henne och hennes kollegor och innebär även att de själva nu får ta ett annat helhetsansvar. 

– Vi har bra stöd från både vår konsulten som hjälpte oss med policy, upphandling och utvärdering och den externa partner som vi har valt att samarbeta med. Nästa steg, när alla rutiner är på plats, är att utveckla en kunskapsbank på intranätet samt ha återkommande seminarier för specifika åldersgrupper. En ytterligare åtgärd som vi överväger är att erbjuda samtliga medarbetare en individuell genomgång inför pensionen, säger hon.

Det här med att ta ansvar

Det extra arbetet är värt det, tycker hon. Att till fullo själva kunna besvara frågor om lösningen och ta ansvar för medarbetarnas pensioner känns rätt. Det är först nu det är möjligt, menar Paula.

– Vi på Lindab har People som ett av våra huvudsakliga strategiska fokusområden, vilket innebär att vi strävar efter att vara i topp bland attraktiva arbetsgivare. En bra, kostnadseffektiv och transparent pensionslösning är en förutsättning för det. Ansvaret för tjänstepensionslösningen ligger hos arbetsgivaren och går inte att outsourca. Mitt tips till andra HR-chefer som sitter fast i en omodern eller svårbegriplig lösning är: Gör en förändring! Du kommer inte att ångra dig, avslutar Paula.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER