Tjänstepension för alla
Dan Wallberg
2018-04-05

Tjänstepension för alla

Intervju med ”årets pensionsspecialist” Dan Wallberg, PTK.

Dan Wallberg är PTK:s pensionsexpert och utsågs nyligen till ”Årets pensionsspecialist” av Nätverket för Pensionsspecialister och tidningen Pensioner & Förmåner. Dan har haft en central roll i upphandlingen av de valbara bolagen i den nya ITP-planen. Brummer News träffade honom för ett samtal.

Hej Dan. Och först och främst: Grattis till utmärkelsen!

Tack, den är både smickrande och lite överraskande! Det är branschfolk som röstar om utmärkelsen, och vi på PTK strävar efter att hålla nere försäkringsbolagens avgifter och därmed deras lönsamhet… Jag får anta att det är vårt tydliga och transparenta agerande som går hem!

Detta är den fjärde upphandlingen inom ramen för nya ITP. Varför håller ni fast vid upphandling och inte anslutning?

Genom att ett färre antal bolag får en större del av kakan har vi kunnat hålla nere avgifterna. Utan att tumma på utbud och kvalitet. Ungefär fem bolag, totalt ett hundratal fonder, bör väl räcka, tycker vi. Men vi var faktiskt oroliga för att vi skulle få för få anbud inom traditionell försäkring. Vi ville ha spelrum att välja bort aktörer som inte höll måttet. Men det kom in sju anbud och vi kunde välja ut de fem bästa.

Det finns kritiker som hävdar att ert utbud är för likriktat. Har ni försökt diversifiera utbudet och i så fall hur?

Vilket utbud vi har avgörs till stor del vilket utbud som de upphandlade bolagen väljer att lägga in i ITP. Det är också en avvägning mellan de ökade kostnader som ett specialiserat utbud innebär och hur efterfrågade dessa alternativ är. Vi har utgått från en generell ITP-väljare och de behov denne har. Min upplevelse är att det är få som saknar mer specialiserade alternativ, och då har vårt fokus istället varit bra villkor för ”vanliga” pensionssparare, framför allt icke-väljarna.

Vad är nytt i den här upphandlingsomgången?

Vi har utvärderat ”entréfonden” för icke-väljarna särskilt noga. Det är här de pensionssparare som inte gör ett aktivt val hamnar, och de är många, ungefär 60 procent. Därför måste detta vara en lösning med bra prestanda, som är  åldersanpassad och har låg avgift. Vi har också lagt större vikt vid bolagens förmåga att parera upp- och nedgångar på börsen. Det sker genom en strikt utvärdering utförd av externa aktuarier, vars beräkningar i sin tur är kontrollerade av andra aktuarier. De utgår från bolagens pensionspolicy och gör simuleringar av exempelvis en börskrasch. I den här upphandlingen har vi också i större utsträckning fokuserat på perioden precis innan och efter pensioneringen. Hur säkras kapitalet, hur kan det generera avkastning medan man är pensionerad och hur säkerställs ett jämnt flöde av utbetalningar under flera år efter pensioneringen?

Hur har ni lyckats med att sänka kostnader och korta ledtider vid flytt?

Alla har accepterat vårt krav om max 500 kronors kostnad vid flytt. Och många, de flesta skulle jag tro, har ingen avgift alls. Vad avser ledtiderna däremot finns det klart utrymme för förbättring. Vi har inte infört några krav på maximal ledtid, men Collectum för en dialog med bolagen om att snabba på processen. Samtidigt har vi viss förståelse för att det tar tid, särskilt vid traditionell livförsäkring där bland annat garantier och månadsvisa beräkningar av överskott gör processen mer komplex. I fondförsäkring, däremot, har det skett en klar förbättring även om det kan gå ännu snabbare. Det här är något vi kommer att lägga mer fokus på framöver.

Hur kan marknaden utanför kollektivavtalen förbättras?

Jag är en stark motståndare till provisionsbaserad rådgivning. Råd om placeringar ska vara arvodesbaserat i betydelsen att den som gör placeringen ska tydligt kunna se och godkänna en engångskostnad. Jag hade gärna sett att man gått hårdare fram med ett provisionsförbud på den svenska marknaden. PTK har som aktör visat vägen mot lägre avgifter och generellt har svenska pensionssparare en annan medvetenhet om att kostnaderna är viktiga för pensionsutfallet. På en fri marknad kan man ju inte lagstifta om priser, men en sak som övriga marknaden definitivt bör ta efter är låg, fast kostnad för flytt. Det bör arbetsgivare som står utanför kollektivavtalen definitivt prioritera i diskussionerna med försäkringsförmedlare och försäkringsbolag.

Till sist, vilken generell förändring skulle du gärna se på den svenska pensionsmarknaden?

Pensionssystemet är avgörande för alla svenskars välbefinnande och lyckas vi inte hålla ihop det riskerar vi att få en ökad andel fattigpensionärer i Sverige. En avgörande reform i det perspektivet skulle vara premiepensionsinbetalningar från den allra första lönekronan. En slags ”tjänstepension för alla” som därmed även täcker sommarjobbande artonåringar. Att börja betala in pensionspremier tidigt, även om det är små inbetalningar i början, har stor betydelse. 

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER