Vem ger du förtroendet för din tjänstepension?
2016-11-14

Vem ger du förtroendet för din tjänstepension?

Ta ett välgrundat beslut och ställ rätt frågor till rådgivaren

Din arbetsgivare har nyligen upphandlat en ny tjänstepensionslösning och plötsligt står du som anställd inför ett viktigt val – vem som ska förvalta din tjänstepension. Det är ett viktigt men inget lätt val. Vid en första anblick förefaller de flesta försäkringsbolag ha ungefär samma erbjudande men under ytan är det mycket som skiljer dem åt. Det är inte helt lätt att tydligt se för- och nackdelarna med de olika bolagen. En del av de aspekter som kan upplevas som fördelar initialt, kan mycket väl innebära avsevärda nackdelar för dig som försäkrad efter några år. Vi vill hjälpa dig att undvika några av de vanligaste fallgroparna med några tips som gör att du lättare kan upptäcka när ett erbjudande är ”lite för bra för att vara sant”.

”Välj oss för att vi har ett jättestort fondutbud!”

Idag finns det i princip två sätt för pensionsbolagen att sätta ihop sitt fondutbud. Antingen erbjuder man en bred palett av fonder, ibland hundra- eller tusentals, för att ge maximal valfrihet. Eller så gör man tvärtom och tillhandahåller ett mindre men kvalitetssäkrat utbud.

Trenden går mot det senare av flera skäl. En uppsjö av fonder gör fondvalet svårare att överblicka för dig som pensionssparare. Det innebär att säljaren kan frestas att rekommendera sådana fonder som ger denne bäst provision istället för det som är bäst för dig. Det riskerar också att innebära mer och dyrare administration för alla parter, inte minst pga alla nya regelverk. Vi menar att ett mindre och noga kvalitetssäkrat fondutbud ger bättre förutsättningar till avkastning i det långa loppet.

“Hos oss får du en garanti!”

Den minusräntan vi har idag kan påverka dig som pensionssparare rejält. Den kund som idag frågar sitt traditionella pensionsbolag om hur deras garanti fungerar och hur stor del av pensionens värde som garanteras har svårt att få ett rakt svar. Många pensionsbolag tvingas att helt stänga ner eller ändra sina pensionsprodukter för att de så kallade garantierna inte längre kan upprätthållas. Vissa bolag försöker till och med att låsa in spararna för att de annars har svårt att motivera dem att stanna kvar. När du väljer din tjänstepensionsleverantör väljer du också en förvaltare av ditt kapital för många år framöver. Fundera på om en traditionell förvaltning med garanti verkligen är den bästa förvaltningsformen för framtiden, i en värld där en negativ, eller väldigt låg ränta förmodligen kommer att vara normen en lång tid framåt. Ställ frågor om garantins reala värde – är det inbetalningarna, del av inbetalningarna eller annat som garanteras? Till vilket pris? Och se till att samtidigt sprida riskerna i din totala pensionsportfölj, dvs har du redan en stor andel traditionell ”garanti-förvaltning” och blandfonder i portföljen idag kanske något annat tillgångsslag och/eller annan risknivå kan vara fördelaktigt att addera.

Så här tänker vi på Brummer & Partners kring vårt fondutbud:

Fonden Brummer Multi-Strategy (BMS) är grunden i vårt pensionserbjudande. BMS består i sin tur av nio olika, sinsemellan oberoende, aktivt förvaltade Brummerfonder där varje fond har sin egen förvaltningsinriktning och sina egna förvaltare. Det övergripande målet för BMS och varje enskild fond är att skapa positiv avkastning i både upp- och nedgång. Tanken är att de enskilda fonderna och deras olika inriktning balanserar varandra, vilket gjort att BMS historiskt har gett en stabil avkastning över tid till mycket låg risk.

Som ett komplement till BMS erbjuder vi 23 indexfonder exponerade mot olika branscher och marknader via välrenommerade förvaltare som Vanguard, Pictet och State Street. 18 av dessa fonders förvaltningsavgift uppgår till 0 procent.  Brummer & Partners har valt att subventionera den lilla administrativa kostnad som förvaltarna tar ut då vi menar att en fond som följer index, utan att något aktivt förvaltningsarbete utförs, bör kosta så lite som möjligt och helst ingenting. Pensionsspararen kan själv välja fördelning och vikt mellan Brummer Multi-Strategy och direkt marknadsexponering med hjälp av indexfonder.

Många försäkringsbolag erbjuder en handfull billiga indexfonder till sina sparare. Därför är det också viktigt att veta att det kan vara stor skillnad på olika indexfonder. Välj stora, välkända indexfondsförvaltare med låga avgifter som följer sina index så nära som möjligt. Ett nyckeltal att hålla ögonen på kallas för tracking error och detta mäter hur nära fonden lyckas att följa sitt index. En indexfond ska ha så lågt tracking error som möjligt och där överträffar våra utvalda indexförvaltare sina konkurrenter i de flesta jämförelser. 

”Vi erbjuder fri flytträtt”

På papperet har svenska löntagare haft fri flytträtt för sina tjänstepensioner ända sedan 2007. Men i verkligheten är det ordentligt knepigt att få till ett byte av försäkringsbolag. Administrativa hinder, höga kostnader och långa handläggningstider har gjort att många pensionssparare har avstått eller till och med gett upp sina försök att byta bolag. Att kräva att det försäkringsbolaget du väljer ska ge dig fri flytträtt, utan avgifter och utan inlåsningstid är en självklarhet, men få bolag medger detta i praktiken. Vårt råd till dig är att alltid fråga vad konsekvenserna blir för dig och ditt försäkringskapital om du inte skulle vara nöjd med ditt val av försäkringsbolag. Se speciellt upp med dessa två situationer – som på ytan verkar vara bra för dig, men som kan leda till stora avgiftspåslag om du senare vill flytta ut ditt försäkringskapital:

”Vi tar kostnaden för flyttavgiften om du flyttar till oss!”

Ibland erbjuder sig den nya tilltänkta försäkringsgivaren att stå för kostnaden av flytten. Det låter förstås bra, men innebär i regel att man får gå med på inlåsning av sitt kapital i det mottagande bolaget under ytterligare ett antal år, drabbas av höga flyttavgifter eller blir återbetalningsskyldig. Detta för att försäkringsbolaget ska kunna räkna hem affären – dels den ersatta flyttkostnaden, dels eventuella förskottsbetalade provisioner. Självklart finns en hake här. Varför skulle annars den nya försäkringsgivaren vilja betala dig för den missnöjdhet som den gamla aktören vållat dig?

“Vi har låga avgifter inom upphandlade planer”

De så kallade upphandlade, icke kollektivavtalade, planerna där flera försäkringsgivare kan väljas inom ramen för ett koncept, presenteras ofta som flexibla och prispressade, men verkligheten är en annan. Långa avtalstider och förskottsbetalda provisioner sätter inte sällan de ordinarie försäkringsvillkoren ur spel och innebär i praktiken att flytträtten i många fall är begränsad till lösningar inom samma koncept. Det vill säga att om du vill flytta ur konceptet, eller till exempel byta rådgivare, kan du få betala upp emot fem procent av ditt kapital!

Så här tänker vi på Brummer & Partners kring flytträtt:

Vi gör det enkelt. Vi erbjuder provisionsfria pensioner med full transparens i avgifter och med kostnadsfri flytträtt på allt pensionskapital, utan administrativt krångel. Vi vill förtjäna våra kunder och ert långsiktiga förtroende.

”Vår försäkringsavgift är 0 %!”

Man brukar säga att pris är vad du betalar – värde är vad du får. Allt som oftast är det enkelt att fastslå priset, men detta gäller tyvärr inte pensioner. Detta av den enkla anledningen att många aktörer väljer att inte visa alla avgifter utan pekar på en (ofta försäkringsavgiften) av kanske 5-6 avgifter kopplade till just försäkring och förvaltning. På detta sätt göms avgifter och marginaler. Gratisupplägg ger inte sällan högre totala avgifter, både direkt kopplat till det totala avgiftsuttaget och indirekt med sämre möjligheter att skapa avkastning.

Det finns inga gratisluncher så se upp för enkla slogans som “gratis” och “inga avgifter”. Fundera ett varv på om det verkligen kan vara gratis att driva ett försäkringsbolag och/eller om den du avser att anlita för långsiktigt sparande verkligen inte tjänar några pengar? Varför skulle de vilja ha dina pengar om du betalar “noll”? Hur hänger de olika avgiftslagrena ihop och hur påverkar det era tjänstepensioner? Intressekonflikter? Tjänar de inte pengar idag, vad kommer det att innebära för dem och dig samt dina medarbetare i förlängningen och åren fram till dess att sista pensionskronan är utbetald?

Så här tänker vi på Brummer & Partners kring tips inför rådgivning:

Några avslutande ord. Förbered dig inför det individuella mötet och valsituationen du står inför. Ställ frågor till rådgivaren som denna kanske inte själv tar upp. Kräv genomgång av totala avgifter och vilket mervärde detta förslag förmodas ge dig. Ta tillbaka förslaget, jämför och fundera innan du slutgiltigt bestämmer dig. Då får du ett bättre beslutsunderlag som kan ha stor påverkan på din framtida pension. 

På www.brummernews.se finner du fler tips och infallsvinklar på många viktiga frågor som handlar om tjänstepension.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER