Vem tar ansvaret för företagets näst största utgiftspost?
2014-09-24

Vem tar ansvaret för företagets näst största utgiftspost?

”Det finns ingen anledning för företagsledningen att omyndigförklara sig själv.”

Att företagsledare och HR-chefer tar professionell hjälp med placeringen av de anställdas pensionskapital är fullt förståeligt. En erfaren kapitalförvaltare kan oftast generera en tryggare värdeökning över tid. Att outsourca hela ansvaret till en extern specialist är däremot inte okej, säger Joakim Bähr, försäkringsrådgivare hos Brummer & Partners.

Pensionsavsättningarna är i många fall företagets största enskilda utgiftspost efter lönekostnaden, och man har dessutom ett stort ansvar för medarbetarnas kanske mest betydande investering. Även i de fall de anställda inte verkar bry sig. Om de ansvariga inom HR-avdelningen inte själva har rätt kunskap, ska de åtminstone kunna kräva att leverantören förser dem med ett begripligt underlag. Det finns ingen anledning att omyndigförklara sig själv.

 

”Det finns ingen anledning för företagsledningen att omyndigförklara sig själv.”

 

Den HR-chef som vill ta ett reellt ansvar för pensionskapitalet börjar lämpligen med att läsa det senaste årsbeskedet. Förstår man verkligen vad som står där? Är det enkelt att se hur väl förvaltaren har lyckats? 

Den som funderar på att byta leverantör har även anledning att se över ersättningsfrågan. Många kapitalförvaltare tar ut en fast ersättning, år efter år, oavsett hur bra eller dåligt man presterar. Det låter inte helt sunt när det gäller företagets näst största kostnadspost. 

En annan viktig fråga är hur bra leverantören är på att administrera upplägget så att det blir så enkelt och billigt som möjligt för arbetsgivaren. Det kan handla om betydande interna kostnader, och även här finns stora skillnader mellan olika leverantörers upplägg.

Enkelt att återta kontrollen

Enligt Joakim Bähr är det inte särskilt svårt att återta kontrollen över företagets pensionskapital. Det som kan ta lite tid är att kartlägga företagets nuvarande pensionsupplägg, ringa in upplevda svagheter, definiera målen och lägga upp den interna beslutsprocessen. 

– Först måste man skaffa sig ett bra grepp om nuläget och bestämma sig för vad man vill åstadkomma, säger Joakim Bähr. Sedan är det relativt enkelt att, med hjälp av en bra rådgivare, ta sig från A till B. 

Det som tidigare medförde den största arbetsbördan vid leverantörsbyte var hanteringen av enskilda personuppgifter. Men den delen har förenklats avsevärt genom den digitalisering av informationen som redan har genomförts på de flesta HR-avdelningar. Joakim Bähr igen:

– Det övergripande upplägget behöver företaget ofta lite hjälp med att utforma. I vårt fall sätter vi helt enkelt samman en liten arbetsgrupp som analyserar hur det fungerar nu och hur man vill att det ska fungera i fortsättningen. När man har kommit så långt kan en stor del av arbetet automatiseras genom att utnyttja befintliga personalfiler och annan dokumentation.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER