Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer Life Försäkringsaktiebolag

Brummer & Partners startade Brummer Life Försäkringsaktiebolag 2011 där vi samlat gruppens erbjudande inom pensions- och försäkringsområdet. Här får arbetsgivare, privatpersoner och försäkringsförmedlare tillgång till vår kapitalförvaltning genom tjänstepensioner och andra sparformer inom försäkring.

Brummer Life Försäkringsaktiebolag (BLF) är ett helägt dotterföretag till Brummer & Partners AB. BLF bedriver fondförsäkringsverksamhet med fokus på tjänstepensioner och sparprodukter. Kompletterande riskförsäkringar knutna till sparprodukterna erbjuds via samarbetspartners.

Fondutbudet består för närvarande av Brummer & Partners aktivt förvaltade hedgefonder samt ett brett urval av passivt förvaltade indexfonder med inga eller låga förvaltningsavgifter samt räntefonder. Företaget erbjuder inga garantier, däremot bidrar hedgefondernas förvaltningskoncept till att skydda spararnas kapital. Systerföretaget B & P Fund Services AB är anknuten förmedlare och utför på uppdrag av företaget tjänster av stor betydelse för verksamheten. 

Svante Elfving är styrelseordförande och Helena Palmgren är verkställande direktör för Brummer Life Försäkringsaktiebolag (Org. nr 516406-0823).

Rapporter

 

Försäkringsbolagets styrelse

Svante Elfving, styrelseordförande
Svante Elfving var en av grundarna av Brummer & Partners 1995 och kom närmast från Alfred Berg. Han har medverkat i ett betydande antal transaktioner för olika uppdragsgivare, dels inom Brummer & Partners sedermera avyttrade corporate finance-verksamhet, dels under sin tid på Alfred Berg Fondkommission. Han ansvarade från 1993 för corporate finance-verksamheten vid Alfred Berg där han anställdes 1987. Han arbetade dessförinnan som analytiker och portföljförvaltare på försäkringsbolaget Trygg-Hansa från 1983. Svante Elfving har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm 1983.
Peter Thelin, styrelseledamot
Efter examen från Handelshögskolan i Stockholm anställdes Peter Thelin på Saab-Scania i Södertälje. 1982 började han som portföljförvaltare på Investment AB Eken. 1983 började Peter Thelin på Alfred Berg Fondkommission, där han 1987 utsågs till chef för fond- och kapitalförvaltningen. 1990 lämnade han Alfred Berg för att börja på S-E-Banken. 1992 utnämndes Peter Thelin till verkställande direktör för S-E-Banken Fonder och S-E-Banken Allemansfonder med övergripande ansvar för all institutionell förvaltning samt fondförvaltning inom SEB. Peter Thelin lämnade S-E-Banken i oktober 1995 för att träda in som delägare i Brummer & Partners. Under perioden 1996–2005 var Peter Thelin en av de förvaltningsansvariga på fonden Zenit och 2005–2011 var Peter Thelin förvaltare på samma fond. Därefter har Peter Thelin arbetat med övergripande frågor inom Brummer & Partners. Sedan mars 2012 har han arbetat på Carve Capital AB där han är verkställande direktör och strategisk rådgivare. Peter Thelin är styrelseledamot i Brummer Life Försäkringsaktiebolag AB. Han är därtill ägare och styrelseledamot i Brummer & Partners AB.
Patrik Brummer, styrelseledamot
Patrik Brummer anställdes hos Alfred Berg Fondkommission AB 1973. När han slutade sin anställning 1995 var han koncernchef i Alfred Berg-gruppen och ansvarig för koncernens strategiska utveckling. Patrik Brummer lämnade Alfred Berg i april 1995 för att bilda Brummer & Partners. Under perioden 1996 till 2005 var han en av förvaltarna till fonden Zenit.
Helena Hilberts, styrelseledamot
Helena Hilberts anställdes hos Brummer & Partners 2016. Hon kommer närmast från Skandia, där hon bland annat arbetade med governance- och regelverksfrågor. Innan dess arbetade hon som managementkonsult på Capgemini/Ernst & Young under flera år. Helena har en civilingenjörsexamen inom Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola 1997.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER