Brummer & Partners Brummer & Partners

Styrelse och ledning

Brummer & Partners AB (org. nr. 556627-2182) är moderbolag i Brummer & Partners-koncernen. Bolagets styrelse och ledning består av nedanstående personer som också är delägare.

Patrik Brummer, styrelseordförande
Grundare och styrelseordförande i Brummer & Partners sedan företagets start 1995. Tidigare koncernchef Alfred Berg.
Svante Elfving, styrelseledamot
Brummer & Partners sedan 1995. Representant i förvaltningsbolagens styrelser. Tidigare Alfred Berg och Trygg-Hansa. Examen från Handelshögskolan i Stockholm.
Per Josefsson, styrelseledamot
Brummer & Partners sedan 1995. Förvaltningsansvarig Carve Capital. Tidigare Alfred Berg, Consensus och Investment AB Skrinet. Examen från Handelshögskolan i Stockholm.
Ola Paulsson, koncernchef
Ledande befattningar i gruppen sedan 2004. Tidigare bitr. jurist vid G&D Advokatbyrå, tingsnotarie Södra Roslags tingsrätt. Jur.kand. Uppsala universitet.
Peter Thelin, styrelseledamot
Brummer & Partners sedan 1995. Förvaltare Carve Capital. Tidigare SEB, Alfred Berg, Investment AB Eken och Saab-Scania. Examen från Handelshögskolan i Stockholm.
Kent Janér, styrelseledamot
Förvaltningsansvarig för Nektar sedan fondens start 1998 till och med 2014. Tidigare hos JP Bank, Citicorp och Handelsbanken. Examen från Handelshögskolan i Stockholm.