Brummer & Partners Brummer & Partners

Oberoende värdering

För att ytterligare öka kontrollen och möta krav från institutionella investerare tillämpas oberoende tredjepartsvärdering och fondadministration av gruppens singelstrategifonder.

Detta innebär bland annat att beräkningen av prestationsbaserade arvoden och värderingen på fondandelsnivå fastställs av tredje part. Samtliga förvaltningsstrategier inom Brummer & Partners är därmed föremål för värdering och fondadministration av oberoende tredje part.