Brummer & Partners Brummer & Partners
2014-09-01

Patrik Brummer och Klaus Jäntti kommenterar första halvåret 2014

När vi nu summerar första halvåret 2014 kan vi konstatera att den samlade utvecklingen för Brummer & Partners förvaltning uttryckt genom Brummer Multi-Strategy (BMS) resulterat i en avkastning på 0,77 procent. Under samma period ökade HFR:s samlade globala hedgefondindex med 3,10 procent och HFR:s index för fond-i-fonder med 2,04 procent.

Den förvaltarmiljö vi erbjuder har visat sig vara attraktiv för skickliga förvaltarteam som uppskattar vår erfarenhet och solida infrastruktur, i kombination med affärsmodellen som präglas av entreprenörskap och intressegemenskap. Brummer & Partners affärsmodell har fungerat väl inom en bransch där inträdesbarriärerna för att starta nya hedgefonder successivt har stigit de senaste åren. Denna utveckling drivs av ökade krav från investerare, lagstiftare och myndigheter, och berör särskilt funktioner för regelefterlevnad, riskkontroll och portföljvärdering.

Arbetet med att utvärdera och träffa nya presumtiva förvaltarteam fortsätter i oförminskad takt. För tillfället ser vi flera konkreta möjligheter än tidigare. Vår främsta målsättning vid beslut om förändringar bland fonderna är att förbättra kvaliteten i BMS.

I juni 2014 beslutade vi att bli delägare i fondbolaget som förvaltar MNJ Asia-Pacific Absolute Return (MNJ). MNJ är en aktieorienterad systematisk hedgefond med marknadsneutral inriktning. Fonden investerar på den amerikanska och den japanska kapitalmarknaden och startades 2006. Vid en tillbakablick kan vi konstatera att fonden hade bidragit positivt om den ingått i BMS sedan MNJ:s start. Fondbolaget har sin hemvist i Singapore och fonden förvaltas av två erfarna förvaltare. Brummer Multi-Strategy kommer att investera i MNJ från och med den 1 oktober 2014.

Vi ser ett fortsatt intresse för vår förvaltning med nya förtroenden från investerare runt om i världen. Under perioden växte gruppens samlade förvaltade kapital från 112 till 121 miljarder kronor. En allt större andel förvaltas genom BMS som nu utgör drygt 40 procent av gruppens förvaltade kapital, jämfört med drygt 30 procent för tre år sedan.

Vi har under senare tid fått mandat från flera större institutioner och statliga investeringsfonder som valt Brummer & Partners efter omfattande utvärderingar. Brummer & Partners har alltjämt en stor andel för oss betydelsefulla privatkunder, bland annat pensionssparare genom vårt försäkringsbolag Brummer Life.

Vårt matematikengagemang har under våren resulterat i flera spännande aktiviteter. I april hade vi återigen förmånen att välkomna matematiktalanger från gymnasiet på träningsläger hos Brummer & Partners. Vi imponeras av den talang och kapacitet ungdomarna uppvisar och de är viktiga förebilder för att få fler ungdomar att satsa på matematiken. Ett annat matematikprojekt som ligger oss varmt om hjärtat är Kleindagarna som vi har förmånen att finansiera. Kleindagarna är en uppskattad årlig mötesplats för gymnasielärare och högskolelärare där de gemensamt utvecklar matematiklektioner för gymnasiet. Lärare har ett svårt och samhällsviktigt uppdrag och det ligger i allas intresse att de får möjlighet att förkovra sig och utveckla sina förmågor ytterligare. Kleindagarna arrangeras av världsledande Institut Mittag-Leffler och Svenska kommittén för matematikutbildning vid Kungl. Vetenskapsakademien.

 

Patrik Brummer                          Klaus Jäntti
Styrelseordförande                     Verkställande direktör

Brummer & Partners AB

 

Ta del av fondernas halvårsrapporter här

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER