Brummer & Partners Brummer & Partners
2014-09-03

Så kan pensionsbranschen återta förtroendet

Igår möttes pensionsbranschen och beslutsfattare på ett seminarium för att diskutera flytträtt. Finansmarknadsminister Peter Norman presenterade regeringens plan för utökad flytträtt som bland annat handlar om ökat ansvarstagande från branschen, och budskapet var att om inte branschen agerar självmant väntar uppstramad reglering.

Brummer Lifes vd Helena Palmgren välkomnar Peter Normans uppmaning men konstaterade samtidigt att vägen dit är lång och att stora delar av branschen som hittills tjänat på att sitta still i båten har mycket att bevisa för att bidra till en välfungerande marknad.

- Vi som bransch har alltför länge haft chansen att bidra men istället för sänkta trösklar och mindre provisioner gör flera aktörer precis tvärtom, säger Helena Palmgren i en kommentar.

Inom de delar av pensionsmarknaden som har flytträtt finns flera barriärer som de facto hindrar marknadskrafterna från att fungera. Kunderna är sällan medvetna om vilka avtalsförhållanden de sitter i, exempelvis att de kan vara livslånga och att höga flyttavgifter kan komma att lösas ut om man vill byta leverantör.

- Vid flyttar mellan bolag blir det väldigt tydligt hur höga krångel- och avgiftsbarriärerna är. Avtal tecknade före 2007 har inte alltför sällan en livslång karaktär och flyttavgifter på hundratusentals kronor är inte ovanliga bland upphandlade tjänstepensioner. Aktörerna behöver bättra sig och säkerställa att det är kvaliteten på förvaltningen och försäkringsinnehållet som ska styra kundens val och inte höga flyttavgifter som låser in dem i dyra eller felaktiga produkter, fortsätter Helena Palmgren.

Idag möter kunder som vill flytta inte bara höga avgifter men också stora trösklar för att genomföra en flytt som påminner om obstruktion. Det kan handla om ”karenstider”, hantering på 3-6 månader, krav på bolagsspecifika blanketter och ”flyttsamtal” för att försöka hindra kunden från att flytta ut. I praktiken fungerar inte flytträtten idag.

Ett förslag som framkom vid gårdagens seminarium var ett sk flyttkörkort.

– Tanken är god men senkommen. Problemet är branschens krångel, fördröjning och skyhöga flyttavgifter, som nuvarande regelverk inte lyckats komma åt. Detta är ett resultat av en dysfunktionell marknad, och receptet är knappast ett flyttkörkort. Istället behöver vi uppstramad tillsyn och regler som förhindrar krångel, fördröjning och tak för flyttavgifter. Vi behöver sannolikt också större sanktioner mot dålig rådgivning. Allt för att sätta kundens intresse i centrum och skapa förutsättningar för verklig flytträtt, avslutar Helena Palmgren. 

Brummer & Partners menar att kundens behov alltid ska styra och att en eventuell flytt kräver ett medvetet val. Frågor man bör ställa sig är: Vad lämnar jag? Vad får jag och är detta bättre/sämre för mig och min pension? Några tips till kunder som överväger flytt är:

  • Sätt dig in i alternativen, gärna med hjälp av en helt oberoende rådgivare.
  • Genomför ej en flytt för att få bättre bolåneränta av banken. Det kan kosta dig mycket på totalen!
  • Fråga försäkringsbolaget som du avser att flytta till om det är lika lätt att sedan flytta ifrån dem och säkerställ eventuell kostnad för detta innan du ingår ett avtal.
  • Tar du hjälp av en förmedlare, fråga hur och vad denna tjänar på att flytta ditt kapital och kom överens om en nivå som känns skälig för den hjälp du söker.
  • Tillse alltid att du får kvalitativ och väldokumenterad individuell rådgivning i samband med din flytt. Det finns många duktiga rådgivare och förmedlare där ute!

 

Läs mer om Brummer & Partners och pensioner

För mer information, kontakta:

Jacob Lannerö.0761-11 14 86, media@brummer.se

 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER