Brummer & Partners Brummer & Partners
2015-09-24

Ändring i fondbestämmelserna för Carve 1 och 2

Efter tillstånd från Finansinspektionen inför Carve Capital AB en möjlighet för andelsägare att byta fondandelar från Carve 1 till Carve 2 och vice versa.

Möjligheten att byta fondandelar införs från och med årsskiftet. Byte kan ske av hela eller delar av innehavet. Eftersom fonderna har olika villkor är syftet med ändringen att ge andelsägare en möjlighet att byta till den fond vars villkor stämmer bäst överens med andelsägarens önskemål. Observera att fondernas regler om minimiinvestering gäller även vid byte.

Andelsägare i Carve 1

Möjligheten att byta fondandelar från Carve 1 till Carve 2 kan utnyttjas efter tre års innehavstid. För fondbyte gäller inte reglerna om kvartalsvis inlösen. Genomförs inget byte eller inlösen vid treårsperiodens utgång påbörjas en ny treårsperiod under vilken fondandelsbyte inte är möjligt.

Andelsägare i Carve 2

Första tillfället att byta från Carve 2 till Carve 1 är per den 31 december 2015. Framöver kommer byten att kunna ske när förvaltaren så anvisar.

Praktisk information

Anmälan om fondbyte måste vara förvaltaren till handa senast tre kalendermånader före tidpunkten för bytet. För ett byte per den 31 december 2015 gör förvaltaren ett undantag och accepterar anmälningar om fondbyte som är förvaltaren tillhanda allra senast den 31 oktober 2015. Andelsägare som önskar genomföra ett fondbyte använder sig av respektive fonds blanketter för inlösen och teckning av fondandelar. Vänligen ange på inlösenblanketten att den avser ett fondbyte.

Observera att byte av fondandelar ses som inlösen och teckning vilket kan medföra skattekonsekvenser.

För mer information om fondandelsbyte, vänligen se respektive fonds informationsbroschyr.

Har du frågor som rör dina andelar i fonderna är du varmt välkommen att kontakta Client Desk på 08-566 214 80, eller mejla info@brummer.se.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER