Brummer & Partners Brummer & Partners
2015-10-20

Se över ditt sparande före årsskiftet

Årsskiftet närmar sig i rask takt och vi vill göra dig uppmärksam på de regler som gäller för avdragsrätt avseende pensionsförsäkring samt viktiga datum att hålla reda på inför årets slut.

Uttag från kapitalförsäkring

För att en utbetalning ska hinna lämna din försäkring hos Brummer Life före årsskiftet måste kompletta handlingar vara oss tillhanda senast 16 november.

Avdragsrätt privat pension

Avdragsrätten för privat pensionssparande är sänkt till 1 800 kr per år för 2015, för att 2016 slopas helt. I vissa fall kan ett avdrag göras med ett högre belopp, till exempel om du helt saknar pensionsrätt i din anställning eller bedriver aktiv näringsverksamhet.

För att kunna göra avdrag under beskattningsåret 2015 måste inbetalning göras till en befintlig försäkring före årsskiftet.

Avdragsrätt tjänstepension för juridisk person

För att inbetalning till en tjänstepension ska vara avdragsgill under beskattningsåret 2015 gäller att premien är försäkringsgivaren tillhanda senast per deklarationstidpunkten.* Vid nyteckning måste både inbetalning och ansökan vara försäkringsgivaren tillhanda senast när deklaration för beskattningsåret lämnas in. Kontakta gärna våra rådgivare om du har frågor angående avdragsrätt för tjänstepension.

Nyteckning försäkring

Notera att Brummer och Partners fonder är månadshandlade och att din kompletta ansökan behöver vara oss tillhanda senast den 2 december om du vill att din inbetalning ska hinna placeras i en av dessa fonder före årsskiftet. Om du enbart avser att teckna ny försäkring för att tillgodoskriva dig avdragsrätten, utan krav på specifik fondplacering före årsskiftet, räcker det att vi får din ansökan den 16 december. Respektive fonds nästkommande teckningsdatum redovisas på hemsidan, observera att för försäkring behöver inbetalning vara oss tillhanda två bankdagar före teckningsdatum.

Inbetalning på befintlig försäkring

Inbetalning som är oss tillhanda senast den 29 december är garanterad att utgöra underlag i 2015 års självdeklaration. Inbetalning gör du till bankgiro 710-0464, som OCR-nummer anger du ditt försäkringsnummer utan bindestreck. Tänk på att vara ute i god tid, en inbetalning kan ta upp till tre bankdagar.

För att teckna fondandelar före årsskiftet behöver din inbetalning vara oss tillhanda två bankdagar före respektive fonds teckningsdatum. För inbetalning som inkommer senare kommer fondköp att ske tidigast i januari. Samtliga fonders nästkommande teckningsdatum ser du här.

teckning och inlösen

Här hittar du information om respektive fonds nästkommande datum för teckning och inlösen.

Svar på de vanligaste frågorna hittar du nedan.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor. 
e-post info@brummer.se 
telefon 08-566 214 80.

* Brummer Life ansvarar inte för hur innehavet av försäkringen kommer att beskattas och/eller för eventuella konsekvenser av förändringar i skatte- eller annan lagstiftning. Brummer Life åtar sig inget ansvar för det fall försäkringsavtalet medför annan beskattning än vad som ovan angivits.

Frågor och svar angående sparande vid årsskiftet 2015

Jag vill få ut pengar från min kapitalförsäkring före årsskiftet. När behöver jag skicka in handlingar för detta?

För att en utbetalning ska hinna lämna din försäkring hos Brummer Life före årsskiftet måste kompletta handlingar vara oss tillhanda senaste 16 november.

Jag vill teckna en ny försäkring/sparande hos er. Hur går jag tillväga och när behöver jag senast göra detta för att hinna investera i valda fonder före årsskiftet?

Du kan kontakta oss på telefon 08-566 214 80 och prata med en rådgivare eller så kan du själv enkelt teckna försäkring/sparande här. Tänk på att kompletta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast den 2 december.

Jag önskar göra en premieinbetalning före årsskiftet. När kan jag senast göra denna inbetalning?

För att teckna fondandelar före årsskiftet måste din inbetalning vara oss tillhanda två bankdagar före respektive fonds teckningsdatum. För inbetalningar som inkommer senare kommer fondköp att ske tidigast i januari. Samtliga fonders nästkommande teckningsdatum ser du här.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER