Brummer & Partners Brummer & Partners
2016-02-17

BMS utveckling hittills i år

Inledningen av året har varit utmanande för Brummer Multi-Strategy (BMS) som från årsskiftet till mitten av februari tappat 2,8 procent. Merparten av denna nedgång kom under första halvan av februari. Förvaltarna vill därför kommentera fondens utveckling hittills i år.

Stort centralbanksinflytande

Under den period då marknaderna i allt högre grad styrts av centralbankerna har många förvaltningsmodeller haft problem. Det kan vara så att vi befinner oss i slutet av en lång period då centralbankernas inflytande på prissättningen av olika tillgångar hela tiden ökat. Om så är fallet bedömer vi att vi är väl rustade att skapa en konkurrenskraftig avkastning. Man kan naturligtvis inte utesluta att detta fenomen fortsätter. Det blir dock alltmer uppenbart att centralbankernas förmåga att skapa tillväxt och inflation på goda grunder ifrågasätts.

BMS avkastning hittills i år

BMS implicita och explicita exponering mot risktillgångar sjönk under december 2015 för att vara i princip marknadsneutral vid inledningen av 2016. BMS exponering mot risktillgångar är ett resultat av den risk portföljförvaltarna i de fonder som BMS investerar i tar. Att BMS är i stort sett marknadsneutral är väldigt ovanligt och trots det har fonden backat med 2,8 procent hittills i år. BMS avkastning kan jämföras med HFRX:s globala hedgefondindex som backade 4,61 procent under samma period. 

BMS löser in sitt innehav i MNJ

BMS portföljförvaltare har beslutat att lösa in hela BMS innehav i Singaporebaserade MNJ. BMS har varit investerade i MNJ sedan den 1 oktober 2014 och MNJ har, under den här perioden, aldrig uppnått normal portföljallokering från BMS. Beslutet att lösa in BMS innehav är ett resultat av MNJ negativa marginalbidrag till BMS.

 

Vid investerarfrågor, vänligen kontakta Investor Relations på
+46 8 566 214 80 eller info@brummer.se.

Vid pressfrågor, vänligen kontakta Jacob Lannerö på
+46 761 11 1486 eller media@brummer.se.

 


1Per den 12 februari.

 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER