Brummer & Partners Brummer & Partners
2016-05-12

Brummer & Partners välkomnar Ekots granskning av privat pensionssparande

Sveriges Radios Ekoredaktion tog igår upp frågan om banker och försäkringsbolags agerande när avdragsrätten för privat pensionssparande och IPS tagits bort. Även Brummer & Partners var med i denna granskning. Det har visat sig att flertalet banker och försäkringsbolag inte har avslutat autogirobetalningar utan fortsatt att dra premier från sina kunder.

Detta trots att den absoluta majoriteten av berörda pensionssparare då drabbas av dubbelbeskattning, eftersom det är beskattade pengar som betalas in i sparandet och som sedan beskattas en gång till när pensionen betalas ut.

– Vi välkomnar granskningen av hur pensionsbranschen hanterar sina kunder eftersom detta är en förtroendebransch. Det visar sig att merparten av bankerna och försäkringsbolagen i granskningen inte stoppat autogirodragningar för de kunder som saknar avdragsrätt vilket är beklagligt eftersom dessa kunder hamnar i en orimlig situation och drabbas av dubbelbeskattning, säger Helena Palmgren, VD för Brummer Life Försäkringsaktiebolag.

Branschföreträdare har bland annat förklarat situationen genom att peka på svårigheten att skilja ut de personer och egenföretagare som fortsatt har rätt att göra avdrag för privat pensionssparande.

– Pensionsbranschen pratar om behovet av rådgivning som man också tar bra betalt för. Här talar vi om den mest basala rådgivningen man kan tänka sig för att värna sin kund? Allt man behöver göra är att ringa och fråga om man är osäker, avslutar Helena Palmgren. 

Brummer & Partners informerade sina kunder både skriftligt och muntligt under ett års tid innan förändringen trädde i kraft, dvs redan när avdragsrätten minskades från 12 000 till 1 800 kronor per år. För den stora majoriteten av kunder med privat pensionssparande som saknar skäl för fortsatt inbetalning har Brummer & Partners avslutat autogirodragningarna. Den lilla minoritet som helt saknar pensionsrätt i sin anställning eller bedriver aktiv näringsverksamhet och kan göra avdrag för sina premier har självklart fortsatt kunnat betala in premier på sin pensionsförsäkring.

För mer information, kontakta:

Jacob Lannerö, chef Public Affairs. Telefon 0761-11 14 86. Epost media@brummer.se

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER