Brummer & Partners Brummer & Partners
2016-02-02

Förändringar i Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy (BMS) har beslutat att lösa in alla sina andelar i fonderna Zenit och Canosa per den 29 februari 2016. BMS förvaltare har också beslutat att investera i den nya hedgefonden Talarium inriktad mot europeiska aktier.

BMS befintliga fonder är under ständig bevakning samtidigt som arbetet med att identifiera och utvärdera nya förvaltarteam pågår kontinuerligt. Syftet med alla investeringsbeslut är en strävan efter att förbättra BMS.

Zenit har haft en genomsnittlig årsavkastning på 14,1 procent sedan starten den 1 juli 1996 till och med 31 december 2015. BMS har investerat i Zenit sedan BMS start i april 2002. De senaste tre åren har Zenits genomsnittliga årsavkastning varit 2,9 procent.

BMS har varit investerade i Canosa sedan Canosas start den 1 maj 2013. Canosas genomsnittliga årsavkastning sedan start uppgår till 1,8 procent.

Zenits och Canosas marginalbidrag till BMS genomsnittliga årsavkastning har varit svaga och båda fonderna är för närvarande tydligt underviktade jämfört med normal allokering.1

– BMS beslut att lösa in hela sina investeringar i Zenit och Canosa grundar sig på helhetsbedömningar, där vi bland annat kan konstatera svaga marginalbidrag till BMS avkastning under de senaste åren, säger BMS förvaltare Klaus Jäntti i en kommentar.

BMS kommer att lösa in sina andelar i Zenit och Canosa den 29 februari 2016. Fondernas övriga andelsägare kommer att kunna lösa in samtidigt som BMS. Zenits andelsägare kan också välja att avvakta en fusion med Brummer Multi-Strategy 2xL. Mer information om fusionen finns här.

Efter dessa förändringar är BMS investerad i fonderna Bodenholm, Florin Court, Lynx, Manticore, MNJ, Nektar och Observatory. Fonderna arbetar i likvida finansiella marknader och har gott om förvaltningskapacitet.

Före halvårsskiftet planerar BMS att investera i en ny hedgefond som fokuserar på europeiska aktier. Förvaltningsbolaget Talarium Capital håller nu på att etableras och fonden kommer att förvaltas från vårt Londonkontor.

– Vi är glada över att kunna välkomna Marko Soldo och hans team till gruppen. Marko har en gedigen erfarenhet av aktieurval och kommer närmast från rollen som portföljförvaltare på Millennium Capital och dessförinnan från GMT Capital där han byggde upp europakontoret. Fonden förväntas bidra till BMS riskjusterade avkastning, säger Klaus Jäntti, portföljförvaltare av BMS.

Vid investerarfrågor, vänligen kontakta Investor Relations på +46 8 566 214 80 eller info@brummer.se.

Vid pressfrågor, vänligen kontakta Jacob Lannerö på +46 761 11 14 86 eller media@brummer.se.

 


1. För mer information om BMS förvaltning, allokering och normvikt, se BMS
halvårsrapport 2015


Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER