Brummer & Partners Brummer & Partners
2018-08-31

Erbjudande om teckning av andelar i Carve 1 och Carve 2

Carve Capital öppnar fonderna Carve 1 och Carve 2 för nyteckning och tilläggsteckning. 

Carve är en global aktie- och kredithedgefond som kombinerar en lång/kort aktiestrategi med kapitalstrukturarbitrage. Fondens mål är att över tid ge sina andelsägare en positiv avkastning och att utbytet mellan avkastning och risk – den riskjusterade avkastningen – ska vara bättre än i en traditionell kredit- och aktieportfölj. Läs mer om Carve här. 

Investering i fonden sker i Carve 1 eller Carve 2, två så kallade matarfonder med olika likviditet och inlåsning. I Carve 1 är inlåsningen tre år, därefter kan 25 procent av investeringen tas ut per kvartal. I Carve 2 kan en investering tas ut med 25 procent i taget per kvartal.

Carve Capital öppnar nu fonderna för nyteckning och tilläggsteckning. Första teckningstillfälle för Carve 2 är den 28 september och för Carve 1 den 28 december. 

I samband med erbjudandet om teckning av andelar finns möjligheten att byta befintliga andelar i Carve 1 till andelar i Carve 2. 

Investerare i Carve 1 kommer att i december 2019 erbjudas att lösa in sina andelar utan att inlösenavgift utgår och i övrigt enligt samma villkor som gäller vid utgången av en treårsperiod.

Datum och villkor för teckning

  Carve 1 Carve 2
Första teckningstillfället¹ 2018-12-28 2018-09-28
Senaste datum för anmälan, teckning 2018-12-18 2018-09-21
Senaste datum för anmälan, byte av fondandelar 2018-12-18 -
Minimibelopp vid nyteckning 10 000 000 SEK 500 000 SEK
Minimibelopp vid tilläggsteckning 1 000 000 SEK 100 000 SEK
Teckningsavgift nyteckning/tilläggsteckning 0 SEK 0 SEK

 

Carve 1 Informationsbroschyr med tillhörande fondbestämmelserCarve 2 Informationsbroschyr med tillhörande fondbestämmelser


Per Josefsson Peter Thelin
Förvaltningsansvarig Portföljförvaltare


Kontakta oss

För mer information om teckningserbjudandet eller byte av fondandelar, kontakta Brummer & Partners Investor Relations på +46 8 566 214 80 eller info@brummer.se.

 

¹Nettoteckning (teckning minus inlösen) får inte överskrida ett belopp som innebär att den sammanlagda fondförmögenheten i Carve 1 och Carve 2 uppgår till mer än 13 miljarder SEK efter att nya andelar utfärdats den 28 december 2018. Vid eventuell överteckning sker tilldelning på så sätt att investerare som ansökt om minsta belopp för teckning erbjuds tilldelning fullt ut och därefter sker tilldelning pro rata baserat på tecknade belopp. För det fall teckningsutrymmet är för litet för att minsta belopp för teckning ska kunna tillgodoses fullt ut, sker tilldelning pro rata baserat på tecknade belopp utan beaktande av minsta belopp för teckning. En eventuell överteckning kommer inte begränsa investerares möjligheter att byta andelar per teckningsdagen den 28 december 2018. 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER