Brummer & Partners Brummer & Partners
2018-05-08

Månadskommentar BMS april 2018

Brummer Multi-Strategys (BMS) avkastning uppgick till 0,0 procent i april efter att de underliggande fondernas avkastning tagit ut varandra. Hittills i år är BMS avkastning i stort sett noll, minus 0,1 procent. Hedge Fund Researchs HFRI fond-i-fond index steg med 0,3 procent i april och är upp 0,6 procent för året. 

Globala aktiemarknader visade tecken på stabilisering under april efter två månader med hög volatilitet. Asiatiska och europeiska börser steg samtidigt som börserna i USA såg en svagare utveckling och var relativt oförändrade. Minskad geopolitisk oro tillsammans med en stark start på rapportsäsongen bidrog till att höja riskaptiten. Amerikanska räntor fortsatte att stiga på positiv ekonomisk data, samtidigt som dollarn stärktes mot de flesta valutor. Inom råvaror fortsatte oljepriset att stiga för att nå sin högsta notering sedan 2014.

Bland fonderna som BMS investerar i var det en jämn fördelning mellan antalet fonder som bidrog positivt respektive negativt, där Bodenholm tillsammans med Lynx och Florin Court utmärkte sig positivt. Bodenholms starka månad var framförallt ett resultat av framgångsrika korta positioner samt fortsatt bra utväxling på ett antal långa positioner i avknoppade bolag. De systematiska trendföljande fonderna drog fördel av den fortsatta prisuppgången inom olja och energi, men påverkades delvis negativt av förstärkningen av den amerikanska dollarn. I den negativa delen av BMS portfölj tappade Manticore och Black-and-White på ofördelaktiga kvartalsrapporter. Arete förlorade på positioner inom asiatiska aktieindex, medan Nektar fortsatte att ha motgångar med sitt Sverigetema.

Inför maj reducerade portföljförvaltarna allokeringen till de relativt sett mer marknadsneutrala strategierna Nektar och Observatory, samt ökade något allokeringen till Florin Court.

 

Fonder som ingår i Brummer Multi-Strategy

 

FondMånadsavkastning aprilÅrsavkastning 2018
Brummer Multi-Strategy  0,0% est. -0,1% est.
Brummer Multi-Strategy 2xL  0,0% est. -0,5% est.
Arete -0,4% est. +2,4% est.
Black-and White -0,7% est. +5,4% est.
Bodenholm +3,1% est. +1,7% est.
Florin Court +1,9% est. -4,3% est.
Lynx +0,8% est. -6,7% est.
Manticore -1,8% est. +5,1% est.
Nektar -0,4% est. -2,4% est.
Observatory +0,4% est. +1,7% est.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER