Brummer & Partners Brummer & Partners
2019-01-07

Vi tar nästa steg i vår strävan att vara en ansvarsfull investerare

Brummer & Partners och Brummer Multi-Strategy (BMS) har tillsammans med förvaltarteamen i de fonder som BMS investerar i beslutat oss för att utöka exkluderingskriterierna inom vårt förvaltningsarbete för ansvarsfulla investeringar.

Vi utvärderar och vidareutvecklar kontinuerligt vårt arbete med ansvarsfulla investeringar, liksom vi utvärderar vår portfölj av fonder, i syfte att åstadkomma en långsiktigt hållbar förvaltning. Det gäller både i termer av att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning som över tid har låg korrelation mot traditionella tillgångsslag som aktier och obligationer, men även för att bidra till hållbara finansiella marknader. I dagsläget tillämpar vi exkluderingskriterier som utesluter bolag som är direkt involverade i att utveckla, producera, underhålla eller sälja vapen som är olagliga, exempelvis för att de bryter mot fördraget om ickespridning av kärnvapen, eller som anses kontroversiella, exempelvis personminor och klusterbomber. Från och med 1 januari 2019 har vi beslutat att även utesluta bolag som är involverade i kärnvapen som tillåts enligt ickespridningsavtalet. 

Vi har också beslutat att utesluta långa innehav i värdepapper kopplade till bolag där mer än 5 procent av omsättningen kommer från produktion av förbränningskol eller där mer än 30 procent av omsättningen kommer från elproduktion som genererats med hjälp av kol. Fonderna har dock möjlighet att gå kort i den här typen av bolag.

Läs mer Brummer & Partners arbete med ansvarsfulla investeringar här.

 

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER