”Allt börjar med transparens”
Cees Bezuijen
2016-04-08

”Allt börjar med transparens”

Vanguards Cees Bezuijen om läget på den svenska fondscenen

Med hela 3000 miljarder dollar i totala tillgångar är The Vanguard Group idag världens näst största kapitalförvaltare. I början av 2016 började Brummer Life erbjuda ett antal av Vanguards indexfonder till svenska pensionssparare.
Cees Bezuijen är Senior Sales Executive med ansvar för Vanguards institutionella kunder i Nederländerna, Sverige och Norge. I samband med ett besök i Stockholm nyligen intervjuade Brummer News Cees, där han bland annat gav sin syn på den svenska fondscenen ur ett internationellt perspektiv.

God morgon Cees, och välkommen till Stockholm. Först en fråga om Vanguard: Era idéer och värderingar tycks skilja sig en hel del från de flesta andras i den här branschen. Varför är det så och hur skulle du själv beskriva skillnaden?

Tack. Ja, den enskilt viktigaste faktorn som definierar oss är helt klart vår ägarstruktur. Att vi är ett kundägt ömsesidigt bolag som genom våra olika fonder ägs av investerarna själva. Så, till skillnad från de flesta andra företag i branschen, är kundernas intressen helt i linje med våra egna. Detta lämnar givetvis inte något som helst utrymme för provisioner eller kickbacks.  

Detta, att våra intressen sammanfaller helt, är det som driver hela vår kultur, vår filosofi och våra policyer. Mer specifikt torde investerarna uppskatta vårt konsekventa fokus på låga kostnader, lågt tracking error och liten kursavvikelse.  Indexfonder med låg avgift ger inte bara de bästa oddsen för ett framgångsrikt resultat, det är också den enda faktor som man i praktiken kan kontrollera. 

Vi betraktar inte detta som en strategi – det är helt enkelt så vi bedriver vår verksamhet. Under 40 års organisk tillväxt har vi konsekvent tillämpat dessa grundläggande idéer och värderingar. 

Ett hett debattämne i Sverige just nu är frågan om aktiv kontra passiv fondförvaltning och att så många ”aktivt” förvaltade fonder inte lever upp till förväntade prestationer. Hur ser du på detta ur ett europeiskt eller globalt perspektiv?

Kärnfrågan här är inte aktiv kontra passiv förvaltning; för att lyckas behöver man både och. Nej, vad det handlar om är kostnaden i relation till prestanda och att många ”aktivt” förvaltade fonder inte har presterat tillräckligt bra för att motivera kostnaderna.

Men vi måste också vara medvetna om att det inte är helt enkelt att slå index, särskilt inte över en längre tidsperiod. Och, om och när vi gör det, måste vi alltid försöka förstå varför

Vad är ditt övergripande intryck av den svenska fondmarknaden? Var finns de största behoven eller störst potential för förbättringar, som du ser det?

Mitt allmänna intryck är att den svenska marknaden erbjuder ett förhållandevis brett urval av fonder, dock med en viss slagsida åt det inhemska. Vi på Vanguard menar att investerarna skulle kunna tjäna på en bredare global differentiering och inte bara välja fonder med lokal anknytning.

Idag distribueras och marknadsförs fonderna till stor del via bankerna, med få verkligt oberoende alternativ. Den goda nyheten är att nya initiativ verkar vara på gång. När fler kapitalförvaltare äntrar scenen kommer förhållandet pris/prestanda ofrånkomligen att bli bättre. Samtidigt blir det ett ökat fokus på indexering.

När det gäller den tidigare nämnda slagsidan mot inhemska fonder och behovet av mer lättillgängliga globalfonder, är det viktigt att kostnaderna för valutaväxling inte står i vägen för utvecklingen. 

Inom Vanguard arbetar ni inte med provisioner och kickbacks och i länder som Storbritannien och Nederländerna verkar marknaden också fungera bra utan dessa. Finns det några skillnader i förutsättningarna, eller skulle vi kunna kopiera dessa principer?

Vanguard har alltid utgjort, och kommer alltid att utgöra, en stark röst för att få bort icke-transparenta ekonomiska incitament från fonddistributionskedjor. Vi menar att ett totalt förbud mot provisioner och incitament bidrar till att förbättra transparens, konkurrens, tillgänglighet och kvalitet.  

I Storbritannien har RDR (the Retail Distribution Review) lyckats få bort den ”produktpartiskhet” som tidigare orsakades av provisioner och incitament. Investerarna har även kunnat dra nytta av minskade fondavgifter genom tillkomsten av ”rena” och ”super-rena” fondklasser, ökade rabatter och den ökade användningen av billigare indexfonder och ETF:er. 

Vanguard har byggt sitt goda anseende på principen att kostnader är viktiga. Det sunda förnuftet säger att – under förutsättning att alla andra faktorer är lika – kommer en fond med lägre totala kostnader vinna över ett alternativ med högre kostnader. 

RDR har också lett till högre professionella standards bland de finansiella rådgivarna, vilket delvis förklarar det minskade antalet klagomål som registrerades hos The Financial Ombudsman Service mellan åren 2010 och 2014.

Just nu arbetar berörda svenska regleringsmyndigheter aktivt med dessa frågor. Vad skulle du vilja säga till dem om du fick chansen? Vad behöver förbättras, och handlar det enbart om lagar och regler? 

Allt börjar med transparens. Spararna måste få veta inte bara hur mycket de betalar utan också vad de betalar för. I nuläget vet uppemot nio av tio kunder inte det. De måste kunna fatta beslut om de är villiga att betala för det och här skulle svenska investerare även behöva fler alternativ.

Ett nytt regelverk skulle även stimulera en mer effektiv konkurrens. Nya aktörer med nya idéer och etablerade aktörer som tar tag i de nya utmaningarna. Det kommer kanske att ta ett par år, men jag är övertygad om att det kommer att ske.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER