Brummer Multi-Strategys förvaltare Mikael Spångberg om 2018
Mikael Spångberg, vd och portföljförvaltare Brummer Multi-Strategy
2019-01-28

Brummer Multi-Strategys förvaltare Mikael Spångberg om 2018

Mikael Spångberg, förvaltare för fonden Brummer Multi-Strategy, ger sin syn på året 2018, diskuterar faktiska händelser under sista kvartalet och blickar framåt.

Mikael Spångberg är vd och förvaltare för fonden Brummer Multi-Strategy (BMS) och den belånade versionen Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL). Han berättar i en aktuell intervju om hur han ser på året 2018 som visade sig vara ett tufft år för finansmarknader i allmänhet och så även för Brummer Multi-Strategy.

Vad hände egentligen på marknaderna under det sista kvartalet 2018? Hur ser förvaltningsarbetet ut i ett sådant klimat? Och hur arbetar förvaltningsteamet framgent för att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning till sina investerare?

”Positionerade för att kunna ge god avkastning till våra kunder”

För att slå på/stänga av textning, klicka på cc-knappen i spelarmenyn.

Korta fakta om Brummer Multi-Strategy

Fonden Brummer Multi-Strategy investerar för närvarande i nio hedgefonder inom Brummer & Partners. De ingående fonderna har olika inriktning, men med det gemensamma målet att generera avkastning som över tid är oberoende av marknadsutvecklingen. Sedan BMS startade 2002 har fonden skapat en genomsnittlig årsavkastning om 6,1 procent och BMS 2xL 8,6 procent – båda två till en väsentligt lägre risk än aktiemarknaden.

 

VIKTIG INFORMATION

Brummer Multi-Strategy är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på fondens hemsida www.brummer.se. Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Avkastningssiffror i detta material är inte justerade för inflation.

BMS 2xL (förkortning från engelskans ”2x Leverage”) är en multistrategifond som erbjuder en belånad investering i fonden BMS. Belåningsgraden är cirka 2 gånger, det vill säga för varje krona som investeras i fonden lånar fonden 1 krona så att en exponering mot BMS på cirka 2 kronor skapas. Alternativt erhåller fonden motsvarande exponering genom derivatavtal. För lånet eller motsvarande erlägger fonden ränta.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER