Du ska inte behöva vara professor i matematik för att förstå pension
Warwick Tucker, professor i matematik vid Uppsala universitet
2020-02-18

Du ska inte behöva vara professor i matematik för att förstå pension

Warwick Tucker, professor i matematik vid Uppsala universitet, framhåller en stark åsikt. Det är inte rimligt att du som HR-chef förväntas vara insatt i den komplicerade matematik som omsluter en tjänstepensionsupphandling.

Warwick Tucker är en internationellt erkänd matematiker. Han är uppvuxen i Sverige med två brittiska föräldrar, men född i Australien.

– För många år sedan var min far med och byggde operahuset i Sydney. Han var ingenjör, men hade nytta av matematiken redan då: han räknade bland annat ut hur många keramikplattor huset skulle kläs med.  

Warwicks akademiska bana har fört honom över hela världen. Efter att ha tagit sin doktorsgrad vid Uppsala universitet flyttade han till Rio de Janeiro. Därefter till USA, sedan Norge och vidare till Frankrike – med ett par mellanlandningar i Uppsala. I sommar sluts cirkeln, när Warwick med familj flyttar till Melbourne. 

– Det finaste med matematiken är att det är ett universellt språk. Matematik är fullständigt internationellt, gränslöst. Som matematiker är du gångbar på hela världsmarknaden. Den fria rörligheten har givit mig möjlighet att gå rakt in och undervisa på universitet världen över. Tack vare matematiken har jag och min familj besökt många länder; mina två döttrar har fått se stora delar av världen. Jag är glad över att vi har kunnat ge dem det, säger Warwick. 

Människan och den delade kunskapens kraft

Fascinationen av matematik har vuxit fram under åren. Under skoltiden var det främst kemi som gällde, sedan fysik. 

– Det var en fantastiskt duktig lärare på universitetet som gjorde att jag fick upp ögonen för matematiken. Sådär vill jag vara, tänkte jag. Jag blev inspirerad av att få så mycket kunskap; det väckte en känsla av att vilja ge tillbaka. Samtidigt hade jag en ganska dålig fysiklärare, säger han och ler.

Sedan många år tillbaka undervisar Warwick både i universitetens föreläsningssalar och i form av handledningssamtal med doktorander.

– Att se hur någon går från att inte förstå till att förstå är en enorm känsla. Så värdefull. Det är en förmåga vi människor har – möjligheten att lära ut det vi själva upptäckt. Vi måste inte uppfinna hjulet på nytt, det är det som har tagit oss så långt. 

Måste HR och komplex matematik lära känna varandra?

I en samtid där alla har en kalkylator i sin smartphone skapas lätt en distans mellan ”riktig” matematik och oss. Det kan vara utmanande, inte minst under upphandling av tjänstepension. Som HR-chef kan man finna sig mitt i en kontext som kan upplevas obekväm. Med rätta, menar Warwick.

– Matematiken bakom att välja rätt pensionslösning är komplex, men som kund ska man inte behöva sätta sig in i den. Det är lätt att glömma att det ligger i säljarens intresse att presentera allt på ett så invecklat sätt som möjligt, för att understryka sitt värde och definiera sin plats. Precis som inom aktiehandel kan bara professionella matematiker till fullo greppa helheten, säger han och fortsätter:

– Många HR-chefer har inte läst matematik sedan gymnasiet. Det är inte konstigt att känna sig osäker, men osäkerheten medför en risk. Säljare är som de är; de har ett uppdrag som inte alltid utgår från kundens bästa. Jag vill understryka att det inte är möjligt, eller ens rimligt, att du ska kunna förstå den matematik som återfinns inom tjänstepensioner. Däremot är det viktigt att sätta sig in i vad som gör reell skillnad för era medarbetare, såsom transparens av avgifter och verkliga fondval samt fri flytträtt.

"Grunderna bakom ett sunt pensionssparande är egentligen enkla. Det handlar om basala saker som att tänka på avgifterna och att börja spara i tid."

 

En oberoende crash course

Genom att få hjälp med att stärka sina kunskaper skulle HR enklare kunna ställa – rätt – krav.

– De borde få en crash course i tjänstepensionsupphandlingar, genomförd av en oberoende part. Oberoendet är en förutsättning – det får inte finnas några kopplingar till produktsidan. Även medarbetarna behöver stöd, när lösningen väl är på plats. Man kan fatta bra beslut om sin pension utan att vara professor i matematik, men man behöver hjälp med att komma igång. 

Hur kommer det sig att så många svenskar vet så lite om sitt pensionssparande?

– Många är rädda för matematiken, det är en jättetröskel. Istället stoppar man huvudet i sanden och tänker att allt kommer att bli bra. Staten tar hand om mig, men så fungerar det inte längre. Utöver det ska vi inte sticka under stol med en annan psykologisk aspekt. Att räkna på din pension innebär att du måste ta i tanken om din egen dödlighet. Efter att den insikten har landat möts du av en rad val. Somliga kan inte sova på natten om de har sina pengar placerade i fonder med hög risk, andra älskar det. Det handlar om att hitta de alternativ som passar dig bäst. Grunderna bakom ett sunt pensionssparande är egentligen enkla. Det handlar om basala saker som att tänka på avgifterna och att börja spara i tid. 

Framtidens ingenjörsskap är matematiskt

Matematiska färdigheter förenklar livet som HR-chef, men som Warwick ödmjukt understryker: De komplexa uträkningarna och analyserna bör lämnas till proffsen. Så, hur ser framtiden ut för de professionella matematikerna? 

– Min känsla är att fler studerar matematik nu, åtminstone i västvärlden. Vi är så pass datadrivna att det är en enorm fördel att kunna matematik idag. Jag ser hur behovet av duktiga matematiker har ökat enormt inom industrin, exempelvis. Där måste även de befintliga medarbetarna utbildas i dataanalys. Tusentals människor, som inte har suttit i skolbänken på länge, ska nu vidareutbildas. Det är en spännande utveckling.

Warwick är föreståndare för den nationella forskarskolan för AI inom WASP, Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program. WASP’s syfte är att behålla och stärka Sveriges position som en ledande industrination. Detta sker genom en uppbyggnad av grundforskning inom AI, autonoma system och mjukvara.

– Vi ska utbilda tvåhundra doktorander i AI. Det är en otroligt rolig resa att få vara med och forma forskarskolan. Vi har en god tradition av ingenjörsskap i Sverige; vår moderna industri har hjälpt oss under det senaste århundradet. I och med AI:s framfart blir ingenjörskonsten nu alltmer matematisk.

Han lyfter vikten av att vi, som samhälle, tidigt uppmuntrar våra unga till att satsa på matematiken.

– För att inspirera den yngre generationen måste vi, explicit, visa vilka yrken som matematiken kan leda till. Vi måste bli mer synliga och visa vad matematik innebär idag. En bred matematikutbildning är viktig, men vi måste även värna om spetskompetensen. Vi får inte förlora de unga, talangfulla matematikerna vi behöver i framtiden. Därför måste vi hjälpa till med att utbilda lärarna. De måste se till så att talangernas intresse bibehålls, genom stimulans och extraundervisning.

Tre snabba tips från Warwick Tucker

1. Använd igenkänning för att utbilda inom komplexa ämnen
“När ni talar med era medarbetare om pension, inled med ett exempel som de känner sig hemma med. Därefter, när det hela blivit mer komplicerat - koppla tillbaka till exemplet som de kunde relatera till. Då skapar ni goda förutsättningar för lärande.”

2. Ta dig tid att förstå grunderna
“Gå in på PPM:s hemsida eller minPension.se och laborera. Där kan du, i lugn och ro, göra en stabil prognos för framtiden. Du måste inte kunna matematik för att göra det, det handlar bara om att ta sig tid. Återbesök din prognos var tionde år, minst, för att se vad du behöver uppdatera.” 

3. Se inte förbi alla siffror
“Att inte gå på djupet kring matematiken bakom frågor som rör tjänstepension innebär inte att man ska se förbi alla siffror. Ett tydligt exempel är avgiftsstrukturerna i de olika fondvalen som en tjänstepensionslösning ofta innehåller. Vad händer med mina pengar, över tid, om jag – allt annat lika – väljer en fond som har 1% eller 1,5% i avgift? Det kan låta som en liten skillnad, men summan kan bli mycket stor i det långa loppet.”

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER