Interimschef – vägen till ett förlängt arbetsliv?
Åsa Bergman Målbäck, vd på Poolia Interim
2019-05-14

Interimschef – vägen till ett förlängt arbetsliv?

Att hyra in en chef till ledningsgruppen blir allt vanligare i Sverige. Inte sällan är en interimschef en senior ledare, gärna från en helt annan bransch eller bakgrund. Åsa Bergman Målbäck, vd på Poolia Interim, ser hur företag växer av att våga utmana gamla normer och strukturer.

Den börsnoterade, trettioåriga koncernen Poolia noterade en förändring i marknaden. En ny samtid och en växande gigekonomi hade skapat ett snabbväxande behov hos landets ledningsgrupper: att hyra in en chef under en begränsad period. Som ett av de, få överlevande, svenskägda bemanningsföretagen i en konkurrenstyngd bransch ville styrelsen inte vara långsamma att agera. 

Sen höst 2018 startades dotterbolaget Poolia Interim. Åsa Bergman Målbäck handplockades för vd-rollen med uppdraget att driva upp affären och företaget. 

Med över tjugo år i branschen har Åsa både verkat på konsultsidan och som HR-chef, bland annat på Lantmännen. Interima lösningar är inget nytt fenomen, understryker hon och beskriver hur chefuthyrning sedan länge är vanligt förekommande i länder som England, Holland och USA. Hur kommer det sig att den svenska marknaden inte har mognat förrän nu? 

– Jag tror att det är en ren kulturell fråga. Svenska ledningsgrupper har hittills varit lite för försiktiga och skeptiska mot att släppa in en tillfällig person i ledningen. Det är lätt att nöja sig med det man har, men öppnar man inte upp för förändring skapar man inte heller utrymme för att växa.

”Det är lätt att nöja sig med det man har, men öppnar man inte upp för förändring skapar man inte heller utrymme för att växa.”

Det var just förändring som drev Åsa till att tacka ja till erbjudandet, den där dagen då Poolia ringde. De senaste fem åren hade hon drivit eget ihop med tre kolleger. En av dem hade nyligen flyttat till Öland, en annan hade precis tagit en anställning – timingen var rätt.

Våga se förbi branschtillhörighet

De vanligaste interimscheferna idag är HR-chefer och CFO:er, berättar Åsa, även om övervikten är marginell. Hon tror att det beror på att det finns en bild av att HR-chefer inte är branschbundna och därmed upplevs som ett riskfritt val. Ekonomer premieras främst utifrån vilka faser av ett företagsliv de har erfarenhet av. 

Utbudet av interimschefer har vuxit enormt det senaste året. Tidigare handlade det främst om att en duktig individ valde att förlänga arbetslivet några år innan pensionen – idag ser vi en hel yrkeskår växa fram. De har olika specialiteter och har varit med om olika faser och bolagsresor. Det gör dem både skickliga och efterfrågade, säger Åsa.

Hon vill uppmana ledningsgrupper att våga se förbi branschtillhörighet.

Jag har tagit så många kravprofiler i mina dagar och majoriteten av de arbetsgivare jag har mött letar efter någon från branschen. Att hitta en person med andra erfarenheter utvecklar företaget på ett betydligt djupare plan. Dessutom utvecklar det människan som tar uppdraget. Det är precis det som driver mig, att skapa en situation där båda parter vinner. 

Dagligen kontaktas Åsa av personer som funderar på att bli interimschefer och undrar hur de ska gå tillväga.

De allra flesta jag träffar som har gått över till interimsidan stormtrivs, men det handlar till stor del om hur man är lagd som person. Hur livet ser ut i övrigt spelar också in. Exempelvis måste du ha en ekonomisk uthållighet för att finna ett lugn i det faktum att du kanske inte vet när nästa uppdrag kommer. Det är också viktigt att vara prestigelös; ibland är uppdragen mindre avancerade än vad du är van vid. Åtminstone till en början, innan du har jobbat upp ett namn hos oss förmedlingsaktörer. Jag brukar råda till att nätverka, nätverka, nätverka – och inte bara när du själv behöver något, säger Åsa.

En katalysator för att växa

Interimschefer var tidigare nästan uteslutande i pensionsålder, men blir yngre och yngre. De är dock sällan under 45 år, menar Åsa. Till stor del handlar det om den senioritet uppdragen kräver.

Det talas ibland om en andra, eller tredje, karriär. Jag är övertygad om att interim management är en väg dit för många seniora ledare och specialister. Min förhoppning är att den här anställningsformen ska hjälpa oss alla att bli mer vidsynta. Våga bryta normer och testa något nytt – det ska inte vara försent att byta bransch bara för att du är femtio. Tvärtom har du svårslagen och efterfrågad arbetserfarenhet med dig som kan nyttjas på helt andra nivåer, i nya konstellationer och miljöer. 

Hon lyfter vikten av förändring igen och hur en ett karriärsbyte kan fungera som en katalysator för att växa.

Interimscheferna som jag träffar talar ofta om en nytändning. De har arbetat länge inom sitt yrke och kanske hittat en viss lunk. Att komma in i en helt annan bransch eller bolagsstruktur och se att man kan bidra med något, för dem, helt nytt är en fantastisk känsla.

En egen plan för pension och förmåner

Alla chefer som hyrs ut av Poolia Interim är egenföretagare. 

För någon som har varit anställd i hela sitt liv är det en ny värld som öppnar sig. Som din egen arbetsgivare står du också för hela ansvaret. Exempelvis täcker alla bolagsformer inte anställningsförmåner på samma sätt. Jag brukar därför råda att se över frågor som friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring och tjänstepension. Även om det är annat som står i fokus när man startar eget bolag – och ny karriär – är det viktigt att fundera kring den framtida pensionen och sätta upp en plan därefter, tipsar Åsa.

Många skjuter den sortens frågor på framtiden, men en enklare pensionsplan adderar ett lager av trygghet. En basplan innefattar exempelvis ett riskskydd, som bland annat täcker upp om du skulle bli sjuk.

När resultaten tillåter kan du komplettera med engångspremier, eller höja upp den löpande sparpremien när du blivit mer etablerad och trygg i siffrorna. Hitta en lösning som känns bra för just dig, men kom ihåg vikten av att fylla på sparandet regelbundet. Ränta-på-ränta-effekten är också viktig att minnas.

Det är svårt att sia om framtiden, men det växande antalet interimschefer tyder på en tydlig trend. Kommer alla att vara interima i framtiden? 

Millennials är nästa generation chefer. De är karriärsinriktade, självgående och målorienterade. Även om jag förutspår att många av dem kommer att bli interimschefer i framtiden ser jag helt andra tendenser hos generationen efter dem, generation Z. De är betydligt mer trygghetssökande och familjeorienterade. Enligt en ny Universum-rapport vill bara sju procent av dem bli chefer, exempelvis. De vill inte heller jobba heltid, säger Åsa.

Vad betyder det för arbetsgivarna?

Det är farligt att tro att man helt kan bortse från generation Z:s ointresse för att göra karriär och att arbeta heltid eller mer än det. Man måste ställa om som företag. Som tidigare nämnt går det inte att attrahera interimschefer med förmånspaket, eftersom de är egna företagare, men för att möta den kommande generationen är ett gediget förmånspaket inte bara en konkurrensfördel – det är en absolut nödvändighet. Det kommer också att innebära att behovet av chef att hyra ökar.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER