Jämställda ledningsgrupper och styrelser skapar bättre pensionslösningar
Amanda Lundeteg, vd på Allbright
2019-05-08

Jämställda ledningsgrupper och styrelser skapar bättre pensionslösningar

Fler och fler svenska börsbolag når sina jämställdhetsmål på ledningsgrupps- och styrelsenivå. Utöver förbättrade resultat skapar det även förutsättningar för förbättrade pensionsvillkor för en av arbetsgivarnas största riskgrupper – kvinnor. Det menar Amanda Lundeteg, vd på stiftelsen Allbright.

Hon har utnämnts till Sveriges mäktigaste ledare, årets unga vd och årets viktigaste opinionsbildare. Bland annat. Supertalangen Amanda Lundeteg, vd för Allbright, har onekligen gjort ett stort avtryck på Sveriges näringsliv. 

Den ideella stiftelsen Allbright grundades år 2011 av Sven Hagströmer, med syfte att arbeta för jämställdhet och meritokrati i näringslivet. Genom att fokusera på ledningsgrupper och styrelser vill Allbright göra svenska bolag mer lönsamma och hållbara. För att synliggöra företagens förbättringsområden släpper stiftelsen årligen två rapporter som tar tempen på börsbolagen. 

Vi har suttit ned med Amanda för att tala om hur jämställdhet och meritokrati hänger ihop med pensionsfrågan. 

Antalet kvinnliga börsdirektörer ökar, du har talat om en snöbollseffekt. Berätta!

– Vi ser att bolag med kvinnor på vd-posten också tenderar att ha en högre andel kvinnor i styrelsen. Dessutom är vd-kvinnorna bättre på att rekrytera jämställt, jämfört med vd-männen. I genomsnitt har vd-kvinnorna 47 procent kvinnor i sin ledningsgrupp och 47 procent kvinnor i linjen. Som jämförelse har vd-männen 21 procent kvinnor i ledningen och 11 procent i linjen. En hissnande skillnad, inleder Amanda.

Hon understryker att de effekter och resultat ett jämställt företag genererar syns på sista raden.

– Gång på gång visar studier att bolag som har en blandning av kön på toppen är mer lönsamma. Företag med minst 30 procent kvinnor i ledningen har visat sig göra sex procent högre vinster, det är mer än många kanske tror.

Företagen har mycket att vinna på att prioritera jämställdhet och behandla det som en affärsfråga, likt vilken annan som helst. 

Enligt Amanda uppstår ofta fler synergieffekter för arbetsgivarna när ljuset riktas mot jämställdhetsfrågan.

– Företagen har mycket att vinna på att prioritera jämställdhet och behandla det som en affärsfråga, likt vilken annan som helst. Förutom att det finns mycket forskning som pekar på att jämställda bolag, utöver bättre lönsamhet, visar en bättre innovationsförmåga handlar det även om att både kunna attrahera och behålla talang. I dagens konkurrensutsatta företagsklimat går du under, till slut, om du klamrar dig fast vid samma gamla dassiga strukturer.


Hur kan mer jämställda ledningsgrupper och styrelser komma att påverka pensionsfrågan?

– När det kommer till pension kommer klyftorna definitivt att minska, i och med att fler kvinnor intar maktpositioner. Vi ser hur en mer jämställd ledningsgrupp och styrelse har en positiv effekt på jämställdheten inom samtliga nivåer av bolaget, säger Amanda.

Hon fortsätter:
– Exempelvis tror jag att förmåner såsom föräldralön och tjänstepension under hela föräldraledigheten kommer att prioriterats i högre utsträckning. I vårt utbildningsarbete med bolag ser vi hur en högre jämställdhet bland personer på maktpositioner motverkar normativa strukturer och får fler män att ta ut mer föräldraledighet och VAB-dagar, vilket direkt bidrar till en mer jämställd pension.


Hur stort ansvar och påverkan har arbetsgivaren för medarbetarnas framtida pension?

– Eftersom vi ser att kvinnor i genomsnitt får ut 47 procent lägre pension än män, oavsett vilken sektor de arbetar inom, är det såklart intressant att titta på vad bolagens strukturer har för påverkan. Med fler kvinnor i maktpositioner är jag övertygad om att vi hade sett bättre förutsättningar och förmåner inom de områden där vi märker att det finns en stor brist på jämställdhet, understryker hon.

På individnivå är föräldraledigheten en knäckfråga, menar Amanda, som förespråkar att ett större grepp tas kring medarbetarnas respektive situation.

– Tyvärr är det fortfarande stora skillnader mellan könen när det kommer till uttag av föräldraledigheten. Kvinnorna tar ut tre fjärdedelar av föräldradagarna medan männen tar ut en fjärdedel. Det är ett strukturellt problem som syns oavsett bransch och sektor. 


Hur resonerar du själv kring pensionsfrågan? Vad är ditt bästa tips till kvinnor som vill säkerställa ekonomisk balans, både här och nu men även inför pensionen?

– Räkna ut hur mycket pengar du behöver för att täcka dina nödvändiga kostnader. Om det blir något över: Sätt ett långsiktigt mål och investera. Jag försöker att spara och investera för framtiden i den utsträckning det är möjligt. För att göra det är det nödvändigt att tänka i termer av prioriteringar, avslutar Amanda.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER