Löneväxling – en allt viktigare del av förmånspaketet
Camilla Campelo, HR Director på Randstad
2019-10-08

Löneväxling – en allt viktigare del av förmånspaketet

När de seniora kandidaterna började efterfråga möjligheten att löneväxla var Randstad inte sena att svara. För Camilla Campelo, HR Director, är insatsen del av en större vision och filosofi – att som arbetsgivare tillse att skapa individuellt flexibla lösningar för medarbetarna.

Camilla Campelo har varit i rekryterings- och bemanningsbranschen i ungefär tio år. Det är en bransch som utstått, och fortfarande känner av, en enorm konkurrensutsättning. Ett stort antal mindre nischbolag har vuxit fram under det senaste decenniet, men ett fåtal större koncerner har trots det tagit allt mer mark. Randstad är en av dem. 

– För att behålla sin konkurrenskraftighet måste man som arbetsgivare hela tiden jobba med sitt arbetsgivarvarumärke. Vi måste se till att inte bara attrahera och rekrytera duktiga människor, utan även utveckla och sedermera avsluta dem på ett bra sätt. Det är en helhet. Genom att behandla människor väl genom hela kedjan byggs en långsiktighet, ett ambassadörskap, säger Camilla.

 

”Vi måste se till att inte bara attrahera och rekrytera duktiga människor, utan även utveckla och sedermera avsluta dem på ett bra sätt. Genom att behandla människor väl genom hela kedjan byggs en långsiktighet, ett ambassadörskap.”

 

Hon lyfter vikten av att jobba kontinuerligt med relationen till medarbetarna. Genom att ha örat mot rälsen ges möjlighet att säkerställa att arbetsgivarens erbjudande också uppfattas fördelaktigt. Stor flexibilitet krävs dessutom. Många svarar olika på frågan om vad som gör en arbetsplats attraktiv, något som bör avspeglas inom allt från arbetsmiljö till förmånspaket.

– Förmånerna vi erbjuder behöver fånga upp en person som är i tjugoårsåldern likväl som någon som är i femtioårsåldern. Vad man vill ha, eller förväntar sig, förändras över tid. Vi som arbetsgivare måste adaptera till det föränderliga behov som medarbetarna ger uttryck för, exempelvis beroende på var i livet de befinner sig. 

Förmåner för alla

Sedan årsskiftet erbjuder Randstad sina medarbetare att löneväxla. Löneväxlingen innebär att en del av lönen växlas till förstärkt pensionssparande, före skatt. Över tid ger det både skatte- och räntemässiga fördelar för medarbetaren. 

Varför införde ni löneväxling? 

– Vi fick förfrågningar om det redan i intervjustadiet. Många är idag vana vid att löneväxla, inte minst sedan det privata avdragsutrymmet för pensionssparande försvann. Om vi ska ses som ett attraktivt val behöver vi kunna erbjuda kandidaterna förmåner som svarar upp till deras förväntningar. Därför valde vi att investera i löneväxling, vid sidan av vårt kollektivavtal och ordinarie tjänstepensionserbjudande, förklarar Camilla.

För att dra nytta av förmånen bör man tjäna över den gräns som gör sparandet förmånligt: cirka 43 000 kronor, brutto*.

– Det tråkiga är därmed att man inte kan erbjuda löneväxling till alla. Jag tyckte inte att det kändes bra att införa något så förmånligt till så få. Därför beslutade vi att alla medarbetare som inte kan ta del av löneväxlingen erbjuds en annan förmån: erbjudande om stöd och information kring privat sparande. Det ska finnas något för alla, jag hoppas att man ser möjligheten med att stanna på Randstad länge, utvecklas här och löneväxla när tiden är inne.

Enkel administration och transparens

För att de nya förmånerna skulle kunna adderas till helheten var det av stor vikt att hanteringen av dem inte skulle bli för tidskrävande internt. 

– Vi kan sköta all administration via Brummer & Partners onlinebaserade system. Det krävs relativt lite resurser från vår del, efter uppsättning rullar det på – smidigt och enkelt. 

Utöver det stöd som digitala hjälpmedel kan bistå med är det viktigt för Randstad att valet av leverantör är i linje med företagets värderingar. 

– Vi valde Brummer & Partners pensionserbjudande eftersom de är transparenta och fria från sedvanliga intressekonflikter. De distribuerar inte sina lösningar via försäkringsprovisioner, varken betalar eller får externa fondkickbacks och erbjuder kostnadsfri flytträtt. Det känns tryggt för oss att veta att vår leverantör står för det som är viktigt för oss som arbetsgivare. 

Transparens är en nyckelfråga för Randstad, berättar Camilla, inte minst gällande hur förmånerna kommuniceras. 

– Just löneväxling kan vara en känslig fråga, av förklarliga skäl. Därför är det av största vikt att vi pratar om att vi erbjuder det och varför bara somliga får det. Genom att göra det undviker vi onödiga missförstånd. 

Vikten av god implementation

När Randstad införde löneväxling rullades en genomtänkt implementationsprocess ut. I olika delar av landet genomfördes informationsträffar och frukostmöten. Olika kommunikativa, digitala format användes även – bland annat spelades en film in. Utöver det har intranätet fungerat som en hubb, där information och frågeställningar samlats.

– Vi erbjuder möjligheten att teckna upp sig för löneväxling två gånger per år. Det första tillfället var i våras och det var många som valde att nyttja möjligheten. Nu är det snart dags för nästa runda och det ska bli spännande att se hur många fler som önskar nyttja förmånen.  

Varför tror du att ni har fått ett så fint gensvar?

– Det ligger i tiden att, som människa, känna ett ägandeskap över sitt liv och sin framtid. Efterfrågan på löneväxling är bara en del av något större. Om jag skulle blicka framåt tror jag att förmånspaket kommer att gå mer mot att bli ett smörgåsbord som individen själv kan plocka från, utifrån en viss peng. Alla är olika och kommer alltid att vara det, men allt pekar på att vi mer och mer söker möjlighet att anpassa vår egen situation. Där måste regelverken hänga med. Idag är det för styltigt – systemet bygger inte på den flexibilitet som jag tror är helt nödvändig i framtiden. 

 

”Det ligger i tiden att, som människa, känna ett ägandeskap över sitt liv och sin framtid.”

 

Vad beror den ökade efterfrågan av flexibilitet på? 

– Det följer samhällets utveckling. Vi spenderar i genomsnitt 90 000 timmar under vår livstid på arbetet; det innebär att vi arbetsgivare har ett enormt ansvar för våra medarbetares liv. Vi påverkar i allra högsta grad hur de upplever timmarna de spenderar hos oss. Jag är övertygad om att alla både trivs bättre och presterar bättre om man får till sin livssituation. 

Randstad genomför årligen världens största oberoende undersökning på temat vad medarbetare värdesätter hos sin arbetsgivare – världen över – Randstad Employer Brand Research

– I Sverige hamnade lön och förmåner på plats nummer sex i år. Trevlig arbetsmiljö, intressanta arbetsuppgifter, balans mellan jobb och fritid, anställningstrygghet och flexibilitet kommer före. Det säger en del. Den ekonomiska ersättningen och förmånerna ska såklart vara både rättvisa och marknadsmässiga, men grunderna får inte glömmas bort. 

*2019

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER