Riskspridning och kostnadsfokus höjer din pension
Johan Nordlund
2017-03-21

Riskspridning och kostnadsfokus höjer din pension

Johan Nordlund, Handelshögskolan: ”Ge dig själv bättre odds genom att diversifiera och sänka kostnaderna i ditt sparande!”

Genom SSE Executive Education erbjuder Handelshögskolan i Stockholm en bred uppsättning utbildningar till näringslivet. Johan Nordlund är programledare inom inriktningen finansiell ekonomi. Kan den enskilde pensionsspararen ha nytta av modern portföljteori? Vi träffade honom för att ställa just den frågan.

– Ja, definitivt. Alla kan inte förväntas ha djupgående kunskaper i modern portföljteori. Men alla har någon form av pensionssparande där man gör egna val och där kan man dra nytta av att applicera grundläggande vetenskapliga insikter för att optimera sitt utfall, säger han.

Sprid riskerna

Johan lånar två ledord från nobelpristagaren William Sharpe: diversify och economize

Diversify, diversifiera, handlar om att investera i många olika tillgångar och utnyttja att dessa inte utvecklas på samma sätt, d v s inte är perfekt korrelerade. Vinsterna med att sprida riskerna är dels att du minskar sannolikheten för riktigt dålig avkastning i portföljen, dels att du får bäst möjligt betalt för den risk du tar på dig. Observera att diversifiering inte är en mirakelkur som ger dig ett vattentätt löfte om att du inte ska gå back i din portfölj eller att du alltid kommer att få fina positiva avkastningar – däremot kan diversifiering minska risken för att din portfölj drabbas av allvarliga förluster till följd av att du legat allt för tungt i en enskild tillgång, säger han.

Johan framhåller att fonder är att föredra för de flesta.

Stock picking kräver att du har analytisk förmåga, intresse, tid och helst att du har extra bra information. Så för de som inte är specialintresserade är en aktiefondsportfölj fullt tillräcklig så länge man ser till att få exponering mot olika geografiska marknader och olika branscher. Sedan kan du utifrån din sparhorisont och situation i övrigt komplettera med andra tillgångsslag för att hantera risken i portföljen.

Sänk kostnaderna

Det andra ledordet, economize, handlar om att skära kostnader i alla led.

– Hur marknaden utvecklar sig kan du varken veta eller påverka. Kostnaden för att vara exponerad mot marknaden, däremot, är både förutsägbar och påverkbar. Ju mer förvaltningen av ditt kapital kostar desto sämre blir din avkastning, enligt vetenskapliga studier. Om avgift läggs på avgift kan det snabbt bli väldigt dyrt. Håll därför koll på kostnaderna i alla led: förvaltningsavgift, skalavgift, courtage, köp- och säljavgift, spreadar, med mera. Kostnadsfokus höjer din förväntade avkastning och ger dig bättre odds att i slutändan få ett bra resultat, säger Johan.

Ett enkelt sätt att sänka kostnaden i sin portfölj är att ha en stor andel indexfonder, det vill säga en automatiserad förvaltning som så nära som möjligt följer utvecklingen på en viss marknad.

– Dessa fonder kostar en bråkdel av de aktivt förvaltade fonderna som statistiskt sällan slår sina jämförelseindex, framförallt över tid. Vetenskapliga studier visar även att förmågan att långsiktigt skapa överavkastning, mätt gentemot jämförelseindex eller som alfa, är svag till obefintlig. Det är med andra ord svårt för aktiva förvaltare som lyckas, att fortsätta lyckas, år efter år. 

Varför ger man sig själv dåliga odds om man går för aktiva fonder som beter sig passivt?

– Ja, ligger du i det som brukar kallas för closet index funds så kommer du sannolikt prestera ungefär som jämförelseindex över tid, minus 1,75 %... Inget att rekommendera, säger Johan.

En blandning av aktiv och passiv förvaltning

Han utesluter dock inte att vissa aktivt förvaltade fonder kan tillföra värde i svenska pensionssparares portföljer. 

– Vissa exotiska marknader eller nischade marknadssegment är exempel på exponeringar som inte är tillgängliga genom passiva indexfonder. Då kan en aktivt förvaltad fond vara det alternativ som bjuds. Du kanske även tror på större möjligheter för aktiv förvaltning inom vissa marknadssegment. Notera dock att ETF-industrins snabba utveckling inneburit att en allt större flora med speciella exponeringar blivit tillgänglig till en låg kostnad.

Hur är det då med alternativa tillgångar

– Alternativa tillgångsslag och strategier som exempelvis hedgefonder, fastigheter, råvaror, Private Equity m fl kan både förstärka den förväntade avkastningen och minska risken i en portfölj. Risksänkningen beror på att de bidrar med låg korrelation gentemot de traditionella tillgångsslagen så som vanliga aktier och obligationer. Det har under senare år hos institutionella placerare varit en trend mot ökad andel alternativa tillgångar, dels för att hitta avkastning i rådande lågavkastande miljö och sannolikt även mot bakgrund av de amerikanska universitetsstiftelsernas förvaltningsframgångar.

Genomsnittsinvesteraren, som inte har tid eller intresse att analysera enskilda aktier eller nischade marknader, kommer långt genom diversifiering och kostnadsfokus. Kunders och arbetsgivares ointresse och okunskap kan vara en farlig cocktail i allt från premiepensionssparandet, tjänstepensionen, till det individuella sparandet.

– Arbetsgivare och pensionstagare behöver undersöka hur motpartens affär ser ut, förstå hur denne tjänar pengar – fundera på hur du betalar för rådgivningen och hur det i sin tur eventuellt kan påverka råden som ges.   

Så hur ska medelsvensson med tjänstepension agera utifrån de förutsättningar som det svenska systemet ger?

– Återigen, diversify och economize. Sedan behöver du även, själv eller med hjälp av någon annan, se till helheten i din personliga situation – din balansräkning, din resultaträkning, din placeringshorisont och finansiella mål mm – då du tänker till hur du ska allokera ditt sparkapital. Personalize! Som avslutande tips kan jag ge: bygg basen i din pensionsportfölj med billig marknadsexponering och sen tar du dina eventuella aktiva positioner i de ordentligt rabatterade, upphandlade fonderna inom premiepensionen och exempelvis ”default-fonderna” inom ITP/ITPK.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER