Så förbättrade jag förutsättningarna för vårt tjänstepensionsavtal
Linda Svensson, ekonomichef och vice VD Chimney
2019-01-15

Så förbättrade jag förutsättningarna för vårt tjänstepensionsavtal

När kommunikationsbolagen börjar förhandla om sina pensionslösningar krävs ökad transparens, menar Linda Svensson på Chimney.

Media- och kommunikationsbranschen har historiskt sett kunnat välja och vraka bland topptalangerna. På senare år har digitaliseringen ändrat på spelreglerna. De många nya kanalerna och teknikerna skapar en efterfrågan på nischad specialistkompetens, något som viktat om maktförhållandena i branschen. 

Trots den ökande konkurrensen om kompetensen är det få inom branschen som erbjuder faktiskt värdeskapande förmåner. Ett undantag är kommunikationsföretaget Chimney, som bland annat erbjuder tjänstepension. Linda Svensson, ekonomichef och vice VD, tror att branschkollegorna släpar efter på grund av det höga antalet visstidsanställningar.

- Kunskap är makt, speciellt när det handlar om ens framtida levnadsstandard. Den kunskapsmässiga nivån skiljde sig markant hos våra anställda. Somliga kände inte till vad tjänstepension innebar och hade ett stort behov av utbildning. Andra var mer insatta, men hade aldrig fått diskutera sina individuella valmöjligheter. Dessutom är många av våra medarbetare unga. De har all möjlighet att verkligen påverka sin pension, på riktigt, inleder hon.

Fast i ett avtal

Efter en omorganisation hamnade ansvaret för personalens tjänstepensioner hos Linda. Det första hon gjorde var att undersöka avtalet, som visade sig se annorlunda ut än vad hon hade förväntat sig.

- Jag frågar mig fortfarande hur man ens kan tillåtas att ha fyra år långa kontrakt inom ett modernt tjänsteutbud. Först försökte jag göra allt för att bryta det, men det var omöjligt. Jag fick lov att acceptera att det är dessa kort jag har på handen. Det betyder inte att jag har lutat mig tillbaka, tvärtom har jag lärt mig att det går att göra en hel del. Nyckeln handlar om att förbättra förutsättningarna i den mån det är möjligt. 

Hon förhandlade bland annat fram ett utbildningstillfälle i grupp, för att öka kunskapsnivån hos hela personalen.

Jag vill hjälpa våra medarbetare och jag tror att det bästa sättet är att utbilda. Informationen måste vara kontinuerlig – det får inte bara vara en engångsgrej. 

Alla ska känna ett ägandeskap och veta att pensionen är uppdelad i tre, på olika sätt påverkningsbara, delar: Allmän pension, tjänstepension och privat sparande.

Önskemål till pensionsbranschen

Medan Linda undersökte pensionsutbudet träffade hon en rad olika aktörer. Hon tycker att det finns en del kvar att önska av branschen.

- Allt handlar om att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen, oavsett om det är inom avtalet eller under upphandlingen av ett nytt. Det försvåras när det är mycket som inte känns transparent. Exempelvis borde det vara en ickefråga med kostnadsfri flytträtt. Jag har inte mycket till övers för dolda kostnader, men i pensionsbranschen finns det många sådana. Det handlar om uppenbara intressekonflikter.

Hon tror också att en nyckel till att få fler intresserade av sin pension är att använda färre fackord.

- Generellt tycker jag att det är för många svåra ord som bollas omkring när man pratar pensioner. Trots att jag är ekonom var jag själv tvungen att ställa följdfrågor. Så krångligt ska det inte behöva vara, fastslår Linda.

Till dig som ska upphandla pension

Linda delar med sig av några konkreta råd till andra som är ansvariga för pension, med liknande avtalsupplägg.

- Om ni också är inlåsta i långa avtalstider, stanna inte där. Först och främst: Ta reda på vilka möjligheter du har. Undersök vad som lovades i offerten och jämför det med utfallet. Om skillnaden är stor kan du ha möjlighet att diskutera hur giltigt avtalet egentligen är. Det kanske säger sig självt, men håll också koll på kontraktets giltighetstid och uppsägningstid. Ett tips kan även vara att fråga hur du kommer att informeras, om villkoren skulle förändras.

I Chimneys fall gick det inte att komma ur avtalet, men det gick att göra en rad förändringar.

- Vilka försäkringsbolag ingår i avtalet idag? Kan ni addera ett med bättre erbjudande? Om era medarbetare erbjuds rådgivningssamtal, var med och sätt agendan. Fokus för de individuella mötena bör vara att hjälpa medarbetarna till bättre fondval och lägre avgifter. Se till att få en uppföljning med konkreta siffror på utfallet. Dina anställdas pensioner ska ha förbättrats av rådgivningen, det ska vara ett krav, avslutar Linda.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER