Snabba frågor till hållbarhetscheferna
Ann-Sofie Odenberg, Head of Sustainability och Hampus Hårdeman, Sustainability på Brummer & Partners. Fotograf: Michael Hoffman
2019-10-22

Snabba frågor till hållbarhetscheferna

Brummer & Partners Ann-Sofie Odenberg, Head of Sustainability och Hampus Hårdeman, Sustainability, om varför hållbara tjänstepensioner inte är en svartvit fråga och hur de själva sparar hållbart.

Idag diskuteras hållbarhet ur många perspektiv och appliceras på vitt spridda kontexter. Ann-Sofie Odenberg och Hampus Hårdeman arbetar båda som rådgivare och bollplank till de fondbolag som ingår i Brummer & Partners fondutbud, för att hjälpa dem att driva sitt arbete på ett hållbart sätt. Här delar de med sig av sin syn på ansvarsfulla investeringar, inom tjänstepension. 

Hur agerar ni hållbart kring ert eget pensionssparande? 

Hampus: – Jag tror att det är viktigt att både spara långsiktigt och kortsiktigt och även att sprida sina risker. Man ska som bekant inte ha alla ägg i samma korg. För mitt eget, långsiktiga sparande  där tjänstepensionen är en del – har jag fastnat för en blandning av ett flertal passivt förvaltade fonder – indexfonder – som jag kombinerar med ett mindre antal aktivt förvaltade fonder. Det tror jag ger god riskspridning och ett bra utfall över tid. Det är viktigt för mig att veta hur fonderna arbetar med hållbarhet, men det betyder inte att jag enbart investerar i fonder som, per definition, marknadsförs som hållbara. Jag vill att förvaltaren tillhandahåller bra och konkret information som helst inbegriper ett tydligt övergripande angreppssätt för hållbarhet och strategi för hur de agerar som aktiva ägare. 

 

”Jag önskar att mitt sparande kan bidra till att snabba på omställningen. Det behövs kapital till forskning, utveckling och investeringar på området.”

 

Ann-Sofie: – Hållbarhet är en megatrend som många vill tjäna pengar på. Det finns en djungel av fonder som marknadsförs som hållbara idag, men jag vill uppmana till att ta reda på vad som döljer sig bakom etiketten. Själv funderar jag mycket kring vad hållbarhet innebär för mig. Ser jag exempelvis till FN:s sjutton hållbarhetsmål låter det såklart bra med fossilfria fonder; givetvis vill jag inte att mina sparpengar ska bidra till att planeten förstörs ytterligare. Samtidigt tror jag att vi behöver den kompetens som vissa ”fossilbolag” besitter för att kunna ställa om till renare energi. Jag önskar att mitt sparande kan bidra till att snabba på omställningen. Det behövs kapital till forskning, utveckling och investeringar på området.

Vad utgör en hållbar tjänstepension och hur kan landets arbetsgivare tänka för att tillgängliggöra det för sina medarbetare?

Ann-Sofie: – En hållbar tjänstepension utgår från medarbetarens faktiska behov och kan med enkel, transparent och tydlig avgiftsstruktur samt lättförståelig redovisning av riskjusterad avkastning* bidra till att öka engagemanget hos medarbetaren och trygga den framtida lönen. Medarbetaren förstår vilka avgifter som tas ut och vilka värden dessa förväntas skapa. Den ska inte innehålla begränsningar som gör det dyrt eller svårt att flytta tjänstepensionen i den föränderliga värld vi lever i. Om man vill utgå ifrån medarbetarens bästa krävs det att man lägger lite tid och resurs på att sätta sig in i vad som skiljer olika tjänstepensionsleverantörer åt. Det kan handla om att jämföra villkor, avgiftsstrukturer, förvaltningsalternativ och hur dessa kan stärka helheten av den totala pensionsportföljen samt flexibilitet för att möta snabba förändringar på arbetsmarknaden. Hur ser leverantörens affärsmodell ut, hur tjänar de pengar? Hur påverkar det våra medarbetares pensionskapital? 

 

”Hållbarhet är att ställa krav.”

 

Hampus: – Många vill slå ihop sina tjänstepensioner från tidigare arbetsgivare men upplever det som svårt. Jag förstår varför; jag har själv försökt. Det är ohållbart att inte få göra om gamla val när bättre alternativ dyker upp, eller om mina preferenser och behov förändras över tid. Dessutom är det inte glasklart vilka avgifter som tas ut av de olika aktörerna och vad jag som sparare får ut av dessa. Landets arbetsgivare kan spela en nyckelroll i att driva på en förändring. Som arbetsgivare är du i sammanhanget också kund – en stor sådan – och besitter makt. Genom att belysa svårigheterna era medarbetare möter och kräva långsiktigt försvarbara lösningar tar ni ansvar fullt ut. Hållbarhet är att ställa krav. 

Som medarbetare, hur kan man bäst orientera sig inom det fondutbud som ingår i tjänstepensionslösningen? 

Hampus: – Det beror lite på hur pensionslösningen ser ut och hur omfattande fondutbudet är. Förhoppningsvis erbjuds man ett fondutbud som är överblickbart och inte förvirrande. För min egen del vill jag i princip helst bara se de delar som viktiga för mig: vilken typ av fond – passivt eller aktivt förvaltad, dess förvaltningsavgift och avkastning över tid samt vilken geografisk marknad eller sektor fonden investerar i. Jag vill också veta vilket fondbolag som förvaltar fonden, så att jag kan läsa på om deras hållbarhetsarbete. Om det finns tillgång till en personlig, oberoende rådgivare inom tjänstepensionslösningen så skulle jag personligen även använda mig av denna. Ställ alla ”dumma” frågor och förvänta dig enkla, tydliga och trevliga svar. Det är du som är kund!

Ann-Sofie: – Börja med att sätta upp de kriterier du vill ha för ditt pensionssparande utifrån dina önskemål. Vilken risknivå du är beredd att ta beror troligtvis på hur lång tid du har kvar till din pension och om det rör sig om månadssparande eller ett större engångsbelopp som betalas in vid en specifik tidpunkt. Har du något mål med ditt sparande förutom så hög riskjusterad* avkastning som möjligt? Det finns exempelvis olika tematiska fonder på temat hållbarhet men det gäller att läsa på ordentligt och inte enbart lita på olika betyg, etiketter eller ratings satta av enskilda aktörer. För en person kan en hållbar fond vara en fond som enbart investerar i bolag som redan idag rankas högst när det gäller hållbarhetsarbete, medan en annan person kan föredra att investera i bolag som är sämre på hållbarhet men där fondbolaget har en aktiv dialog med bolagen för att stötta dem och påverka dem att bli mer hållbara och därigenom åstadkomma en förändring till det bättre. Huvudsaken är att man verkligen förstår investeringsstrategin i de fonder man väljer att spara i, vilka avgifter som tas ut i olika led av olika aktörer och vilken risk man tar med sitt sparande.

 

*Avkastning, utöver den riskfria räntan, i relation till den risk man tagit.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER