Spararens resa från pensionspanik till kunskapssökande
Anders Lundström, vd för minPension och Patrik Malmquist, utvecklingschef på minPension.
2019-03-19

Spararens resa från pensionspanik till kunskapssökande

minPension.se minskar kunskapsglappet hos snart 3,5 miljoner svenskar.

Året är 1999 och drygt fem miljoner framtida pensionärer får det allra första orangea kuvertet i brevlådan. Många drabbas av pensionspanik: Hjälp, är det här verkligen allt jag får? Hur ska jag klara mig på det? Stämningen kan bäst beskrivas som ett bryskt uppvaknande. Före den stora pensionsreformen hade de flesta haft ett rätt begränsat intresse för sin tjänstepension, utan några nämnvärda konsekvenser. Nu behövde de plötsligt ta ett mycket större eget ansvar. 

För bankerna, försäkringsbolagen och arbetsgivarna uppstod vid samma tidpunkt ett tydligare behov och intresse av att definiera och tydliggöra sina egna roller i värdekedjan, berättar Anders Lundström, vd för minPension. Mitt i detta kom minPension till, ett världsunikt joint venture mellan staten och försäkringsbolagen. Den bärande idén var att möta spararens behov av en samlad transparent, oberoende, lättillgänglig och engagerande informationskälla. Både vad gäller den allmänna pensionen  det orangea kuvertet  och det övriga pensionssparandet.

När branschen fick låsa upp ytterdörren

Pensionsförsäkringsbranschen, som tidigare kunnat kontrollera både data och kunddialog, behövde nu låsa upp ytterdörren och dela med sig av informationen. Det kom inte helt naturligt; till en början betraktades detta pensionsbranschens startup av många som ett kontroversiellt högriskprojekt. Exempelvis lyftes farhågor om att en samordning av information om allmän pension, privatpension  och inte minst tjänstepension i förlängningen skulle kunna utnyttjas politiskt och påverka tjänstepensionens omfattning negativt. 

– Den första praktiska utmaningen vi mötte var dock det överflöd av osammanhängande och svåröverskådlig data som behövde sorteras och göras förståelig. Hela kärnan i vår verksamhet handlar om att möta pensionsspararen på ett så individanpassat sätt som möjligt. Då måste transparens, oberoende och engagemang stå i fokus, fortsätter Anders.

Medan tjänsten lanserades insåg minPension hur de olika intressenterna hade olika, ibland helt felaktiga, förväntningar på plattformen. 

 Många trodde att vi skulle bli en komplett one-stop-shop för pensionärernas ekonomi i stort. Det var gigantiska förväntningar 2004 och vårt uppdrag var tydligt avgränsat. Så här i efterhand tror jag att det var klokt eftersom det var enorma risker, redan i det begränsade uppdraget. Ett mer omfattande projekt hade troligen misslyckats helt. 

Vikten av att möta individen 

En av de återkommande frågorna minPension får lyder: Hur ser det genomsnittliga pensionssparandet ut idag och finns det några tumregler jag kan använda? 

I och med alla förändringar av pensionssystemen, både det allmänna och tjänstepensionerna, finns det inga schabloner längre - det blir allt större spridning och mer individuellt. Så för att ta reda på den framtida pensionen behövs tjänster som minPension med reda siffror på just hennes eller hans individuella situation, säger Anders.

Just frågeställningar som Vad händer om jag …? besvaras i den stora mängd artiklar, checklistor, e-böcker och annat utbildningsmaterial som hittas på plattformen. Informationen är lagrat i olika nivåer – en del av minPension’s expansiva arbete med Customer Experience

Patrik Malmquist är utvecklingschef på minPension. Han understryker vikten av att IT-strukturen måste följa individens användande av plattformen för att inte tappa användarfokus.

Den genomsnittliga användaren stannar idag i sju minuter på sajten. Nästan uteslutande börjar besökaren med att kolla sin totala förväntade pension och vad den baseras på. Därefter varierar sökvägarna avsevärt – det är därför vi måste kunna möta upp med information som är användbar för de olika spararna, säger Patrik.

Många pensionssparare eftersöker men vet över huvud taget inte vart de ska vända sig för att få en opartisk, individuellt anpassad rådgivning kring sin framtida pension. Via minPension.se och mobilt Bank-ID kan alla pensionssparare i Sverige få vägledning och en samlad bild av hur de ligger till. De kan även göra individuella pensionsprognoser. För att hjälpa arbetsgivare att informera sina anställda har minPension även möjliggjort för större arbetsgivare att ansluta sig till portalen. På så vis kan de erbjuda samma innehåll via företagets eget intranät, med säker inloggning. 

De allra flesta företag har medarbetare som tillhör så kallade riskgrupper, ur ett pensionsperspektiv. Kvinnor som arbetat deltid under barnens uppväxt, personer som invandrat till Sverige, egenföretagare och konsulter som bytt uppdrag eller arbetsgivare ofta, för att nämna några. Även livsförändringar såsom förändrat civilstånd kan påverka individen och dennes pensioner. Som arbetsgivare kan du göra stor skillnad genom att utbilda om pensionssystemet och faktorer som särskilt påverkar enskilda situationer.

Försäkringsbolagen och nolltoleransen emot sälj

Det är inte bara företagen som använder minPension för att guida sparare, även försäkringsbolagen är flitiga förespråkare. Idag samarbetar över trettio försäkringsbolag med plattformen. Patrik berättar om hur viktigt deras deltagande är, men understryker också vikten av att inte glömma bort deras långt ifrån oberoende ställning.

Av naturliga skäl har vi olika utgångspunkter. minPension är ett unikt samarbete mellan privata pensionsaktörer och staten och är en neutral, oberoende aktör utan vinstintresse. De tjänster vi tillhandahåller är kostnadsfria för användarna. Vi har ambitionen att tillhandahålla transparent pensionsinformation. Transparens ligger äntligen i tiden.

"Transparens ligger äntligen i tiden."  

Trots arbetet med att erbjuda en så övergripande bild av pensionskapitalet som möjligt vill Patrik och Anders även få fler sparare att förstå hur viktigt det privata sparandet är. 

Den som inte får tjänstepension genom sin arbetsgivare måste själv ta ansvar för att göra tillräckliga avsättningar, säger Patrik, det är långt ifrån alla som gör det.

Anders utvecklar:

Pensionssparande är ett brett begrepp och kan innebära väldigt olika innebörd beroende på vem man pratar med. För många är det privata sparandet är en viktig del av helheten och som individ kan man fundera över vilka aspekter som kan generera en bättre ekonomisk situation på ålderns höst. Det kan handla om att sälja av huset vid pension, aktie-investeringar, att amortera av sitt bolån eller att använda kapitalförsäkringar. Viktigast är att man är ärlig mot sig själv och lägger en realistisk plan utifrån sina förutsättningar och mål och följer den.

Sverige - ett föredöme för resten av världen 

Anders lyfter hur Sverige, tillsammans med Danmark och Norge, erbjuder betydligt mer tillförlitlig och lättillgänglig information om pensioner än andra länder.

Vi ligger ljusår före. Det beror nog mest på kombinationen av homogenitet, ländernas begränsade storlek, en bra infrastruktur och en väl etablerad samarbetskultur. 

Patrik instämmer:

 I många länder utanför Norden finns inte ens en grundläggande infrastruktur med enhetliga personnummer, det gör såklart sitt. Det finns även stora skillnader inom Norden. I Danmark finns det till exempel många fler och betydligt mindre försäkringsbolag som samverkar genom administrativa bolag för att hålla kostnaderna nere. Där har man av rent administrativa skäl varit mer drivande i frågan om att hitta enkla administrativa lösningar för exempelvis flytt av försäkringar. 

Som ytterligare en jämförelse förklarar Patrik hur ett land som Storbritannien måste börja med att åtgärda mer grundläggande brister. Man räknar exempelvis med att inbetalade pensioner till ett värde av cirka tjugo miljarder pund försvinner – pengarna finns, men det går inte att koppla dem till rätt individ. 

Den fortsatta kampen för pensionsspararens ägandeskap

De första femton åren har gått i rasande fart för minPension, som idag är en viktig del av snart 3,5 miljoner svenskars kunskapsresa. Så, hur ser framtiden ut för plattformen?

På många plan handlar det om att fortsätta på vår utstakade bana. Vi ska fortsätta tillhandahålla en enkel, individuell och begriplig pensionsinformation med checklistor och allmänna råd om vad man bör tänka på. Vi ska följa digitaliseringens utveckling för att säkerställa att plattformen är så enkel att använda som möjligt, säger Patrik.

Den pågående kampen för att öka svenska pensionssparares kunskapsnivå är långt ifrån över, menar Anders.

Trots att många länder ser Sverige som en framgångssaga finns det fortfarande mycket kvar att göra. Vår roll är även i fortsättningen att hjälpa pensionsspararna att undvika obehagliga överraskningar, understryker han.

Patrik återknyter till det första orangea kuvertet och den pensionspanik det väckte hos många, en panik som mycket väl kan dyka upp i nya former framöver. 

 minPension måste fortsätta att utvecklas genom att följa samhällsförändringar, beteenden inom pensionsfrågor och forskning inom exempelvis beteendeekonomi. När vi nu, exempelvis, går mot en mer flexibel och fragmenterad arbetsmarknad kommer sannolikt fler ha ett behov av ett mer dynamiskt pensionssystem. Idag är det mycket svårt att retroaktivt förbättra tjänstepensionen, om man exempelvis börjar frilansa efter att ha tagit ut sin pension tidigt. Övergången till nya riktåldrar för pension samt drivkrafter för att få folk att arbeta längre skapar ett behov av ett förändrat system så att man kan växla mellan perioder av sparande och pensionsuttag. Om eller när den sortens förändringar sker kommer minPension såklart att följa. För att möta spararen i hans eller hennes vardag är det avgörande för oss att vara följsamma, avslutar han.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER