Statistikprofessorn – så byggde vi blandfonden som vi själva vill investera i
Despina Xanthopoulou, Business Development på Lynx Asset Management AB och Tobias Rydén, en av förvaltarna bakom Lynx Active Balanced Fund.
2019-04-02

Statistikprofessorn – så byggde vi blandfonden som vi själva vill investera i

Lynx Asset Management har i snart tjugo år framgångsrikt förvaltat den systematiska, trendföljande hedgefonden Lynx. I januari lanserade man en ny produkt – blandfonden Lynx Active Balanced Fund. Men vad är skillnaden mellan olika blandfonder och varför finns det ett behov av en ny variant?

Svenska fondsparare har under de senaste åren visat stort intresse för blandfonder, det vill säga fonder som balanserar sina investeringar mellan aktier och räntor. Bara under fjolåret var nettoinflödet till blandfonder 25 miljarder kronor, enligt fondbolagens förening. Det motsvarade 46 procent av svenskarnas nettosparande under året. Samtidigt har blandfonder som sparform fått utstå en del kritik. Bland annat har det pekats på att de är dyra givet en relativ passiv fördelning mellan räntor och aktier, vilket man mycket billigare kan åstadkomma på egen hand genom direktinvesteringar i indexfonder som ger exponering mot räntor och aktier.

Intresset för blandfonder är vanligtvis som störst när det är oro på börsen. Då brukar fondspararna vikta över från rena aktiefonder till blandfonder för att dra ned på risken. Men att blandfonder innebär en kraftig reducering av aktier kan vara en chimär – en klassisk blandfond domineras av aktierisk. Det menar Tobias Rydén, professor i matematisk statistik och en av förvaltarna bakom Lynx nylanserade blandfond – Lynx Active Balanced Fund. Fondens investeringar sker helt automatiserat, med hjälp av statistiska och matematiska modeller.

– Vi ville skapa en blandfond som vi saknade på marknaden och som vi själva vill investera i. Den traditionella blandfonden bygger på vad man brukar kalla en 60/40-portfölj, det vill säga att man placerar 60 procent av kapitalet i aktier och 40 procent i räntor. En sådan portfölj blir inte så balanserad som det kanske låter. Uttryckt i risk kommer aktier stå för cirka 90 procent. Detta då aktier svänger mycket mer, något som på fackspråk brukar uttryckas som att de har en högre volatilitet. Det är inte vad jag tror att sparare som investerar i blandfonder förväntar sig, förklarar Tobias.

En riskviktad portfölj 

Istället för att placera kapitalet enligt den traditionella modellen har Lynx istället skapat en fond som fokuserar på risk och som är aktiv i att omfördela risker mellan olika tillgångsslag. Despina Xanthopoulou arbetar med Business Development på Lynx. Hon beskriver hur fonden utgår från en riskviktad portfölj istället för att fokusera på hur mycket pengar som ligger i respektive tillgångsklass. Lynx Active Balanced Fund's tillgångsklasser innefattar aktier, räntor och råvaror.

– Vårt tillvägagångssätt innebär att vi över tid kommer ha en jämnare fördelning av risk mellan aktier och räntor till skillnad från traditionella blandfonder som har en stor koncentration i aktierisk. Samtidigt har fonden inte ett lägre avkastningskrav än den traditionella blandfonden, vilket har att göra med att de instrument fonden investerar i erbjuder hävstångseffekter. Fonden kommer därför kunna investera mer i räntedelen för att kompensera för den låga risken i denna del. Därutöver placerar vi en mindre del av kapitalet i råvaror, säger Despina. Tobias ger ett exempel från aktiemarknaden.

– Tänk dig att du har tiotusen kronor att placera i aktier och att du hittat två kandidater – ABB och Fingerprint – som du vill ha en ungefär lika stor riskexponering mot. Då skulle du knappast placera femtusen i respektive aktie eftersom svängningarna är betydligt större i Fingerprint. Lite samma resonemang har vi gällande aktier kontra räntor.

Att fonden är aktiv är en central del i förvaltningen och bottnar i att man delvis använder samma modeller som i hedgefonden Lynx, som bland annat identifierar pristrender på marknaden och investerar i trendens riktning. Skillnaden i blandfonden är att man bara kan ta långa positioner, med förhoppning om att tillgångarna kommer att öka i värde på sikt, medan man i hedgefonden kan spekulera i såväl uppåtgående som nedåtgående marknader.

– Fondens modell är väldigt aktiv i att omfördela portföljens riskvikter. Bara sedan start i januari har vi gått från att ha omkring 30 procent av kapitalet i aktier till i dagsläget cirka 70 procent. Det bottnar i att det varit en mycket stark uppåtgående aktiemarknad under årets inledning, vilket följde efter en svag avslutning på fjolåret, förklarar Tobias.

Försök inte välja enskilda aktier

Till skillnad mot vanliga blandfonder gör man inget anspråk av att hitta enskilda aktier som man tror på utifrån att de är attraktivt värderade. Istället investerar man globalt genom att ta exponeringen via breda och kostnadseffektiva index.

Det som i slutändan avgör hur väl du presterar jämfört med marknaden är hur väl du lyckas fördela vikter mellan olika tillgångsslag.

– Akademisk forskning visar på att du som aktiv förvaltare har väldigt lite att vinna på att försöka välja enskilda aktier. Det som i slutändan avgör hur väl du presterar jämfört med marknaden är hur väl du lyckas fördela vikter mellan olika tillgångsslag. Och det är precis vad vi försöker göra i vår blandfond, säger Tobias. Despina instämmer:

– De blandfonder som finns tillgängliga för svenska sparare idag har ett stort fokus på svenska bolag i sin aktieförvaltning och gör små justeringar av exponeringen mellan tillgångsklasser. Vi tänker egentligen tvärtom. Global exponering via index och större justeringar mellan och inom tillgångsklasserna.

De blandfonder som finns tillgängliga för svenska sparare idag har ett stort fokus på svenska bolag i sin aktieförvaltning och gör små justeringar av exponeringen mellan tillgångsklasser. Vi tänker egentligen tvärtom. Global exponering via index och större justeringar mellan och inom tillgångsklasserna.

Hon understryker att fonden är utsatt för marknadens svängningar och framförallt att den i ett scenario där aktier sjunker samtidigt som räntor stiger, kommer tappa i värde – i likhet med andra blandfonder. Det hon menar särskiljer Lynx Active Balanced Fund är att den har modeller specifikt byggda för att minska risken när marknadens svängningar ökar.

– Vi har ett så kallat volatilitetsfilter som minskar exponeringen när svängningarna på marknaden ökar. Över tid siktar fonden på en årlig volatilitet på åtta procent, men vid ogynnsamma marknadsförhållanden drar fondens modeller ned den totala risknivån. Det talar för att fonden kommer klara sig betydligt bättre i miljöer som är ofördelaktiga för blandfonder generellt. Vi tror att vår metodik kommer resultera i en betydligt stabilare resa än vad blandfonder annars erbjuder, utan att göra avkall på avkastningen.För dig som precis börjat intressera dig för blandfonder kan det vara värt att läsa på lite för att lära dig mer om hur de olika produkterna särskiljer sig från varandra.

– Jag vill gärna råda till att läsa på om balanserade respektive aggressiva blandfonder, det kan hjälpa dig att ta beslut kring vilken risknivå du ska välja. Därtill bör du bestämma dig för huruvida du vill att en systematisk förvaltningsprocess med inbyggda riskkontrollmekanismer eller en personifierad förvaltare hanterar investeringsprocessen. Det finns såklart för- och nackdelar med dem båda. Undersök de olika alternativens resultat och dess avgifter noga samt läs på om individerna bakom blandfonderna ifråga, tipsar Despina.

 

Lynx Active Balanced Fund är en UCITS-fond. Fonden erbjuder daglig likviditet och erbjuds via Brummer Lifes pensions- och försäkringsplattform till nettoandelsklass med en fast förvaltningsavgift på 0,75%.

 

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER