Sverige – provisionernas förlovade land?
2015-06-16

Sverige – provisionernas förlovade land?

I Danmark råder provisionsförbud vid oberoende rådgivning inom finans- och försäkring. I Sverige är det fritt fram.

Brummer News träffar Jacob Schlawitz och Fredrik Forsström, vd respektive vice vd på Aon Sweden, ett rådgivningsföretag inom finans- och försäkring, verksamt i både Danmark och Sverige.

Jacob Schlawitz är dansk och minns hur det var när provisionsförbudet infördes för cirka sex år sedan.

– Alla kämpade emot, precis som man gör i Sverige nu. Effekten av förbudet har blivit att rådgivning har slutat att handla om försäljning och att branschen istället har fått anpassa sig för att ta fram tjänster som kunderna är villiga att betala för, säger Jacob.

Idag vet en dansk kund exakt vad han eller hon betalar förmedlaren för rådgivningen, medan en svensk kund oftast inte har en aning. Betalningsströmmen går nämligen från produktbolaget till rådgivaren, som provision kopplad till att rådgivaren gett kunden rådet att investera i produkten.

Transparent marknad och större kundnytta

– Långa, fysiska kundmöten är på väg att försvinna i Danmark och ersättas av webbplattformar, appar och en ökad transparens. Detta sammantaget gör att kunderna ser vad de betalar, har enklare att jämföra erbjudanden mellan aktörer och har bättre förutsättningar att göra någonting riktigt bra av sin pension. Priserna har också pressats. Till exempel har fond-i-fond-lösningar dödats av transparensen. I det stora hela har lösningar som inte ger kundnytta, utan bara provision till säljaren, försvunnit – och det är bra, säger Jacob.

Fredrik Forsström menar att de insatser som gjorts på senare år för att öka transparensen på den svenska marknaden inte varit tillräckliga.

– Rådgivarna har på senare år blivit ålagda att redovisa hur mycket de får betalt av produktbolagen, men det görs alltför ofta i omfattande dokumentation som få orkar läsa. Som kund blir du naturligtvis mer prismedveten om det är du som betalar fakturan direkt och inte bakvägen genom en provision till mäklaren, säger Fredrik.

Jacob tycker det är märkligt att Sverige, som ligger så långt fram på många andra områden, ligger så långt efter när det gäller just provisioner på pensionsmarknaden.

– Kom igen, vi är på 2000-talet nu. Vi måste ha system som främjar professionalism och ökar skyddet för konsumenten. I ett europeiskt perspektiv ligger Sverige långt efter. Jag tror det beror på en naiv tro på att man inte blir lurad som finns hos många svenskar. Detta kombinerat med slapp lagstiftning har gjort att många försäkringsmäklare och finansrådgivare kunnat sko sig utan att bidra med kundnytta, säger han.

Svenskt förbud en tidsfråga

Både Jacob och Fredrik efterlyser en förändring av den svenska marknaden som går åt samma håll som i Danmark. Trots att Aon i Sverige också tar emot provisioner.

– Det är en liten del av vår affär, så för oss är det här en icke-fråga. Vi välkomnar tydlighet och transparens gentemot kunden. Som bransch måste vi påvisa vårt kundvärde och därmed kunna ta betalt från våra kunder – annars dör vi ut på sikt, säger Fredrik.

De är båda är övertygade om att det bara är en tidsfråga innan ett provisionsförbud blir verklighet även i Sverige.

– Sverige behöver ta ett helhetsgrepp i den här frågan. Ta flytträtten till exempel. Ska det kosta 40 000 kronor för den halvtimmes arbete det tar att flytta en kunds pensionskapital från ett försäkringsbolag till ett annat? Vad det handlar om är att bolagen har betalat ut höga provisioner up front till förmedlarna för att de ska låsa in kunderna hos dem. Provisioner som har betalats ut förgäves om kunden flyttar kapitalet, säger Jacob. 

Avslutningsvis efterlyser Jacob en marknad där alla parter, både offentliga och privata, tar ett större ansvar.

– Folk är i allmänhet för okunniga om pensionsfrågan. Här har staten och skolan en uppgift att utbilda medborgarna. Företagen, som släpper in rådgivarna på arbetsplatserna, har ett ansvar att se till att de får riktig rådgivning som tillvaratar de anställdas intressen. Och transparens är jätteviktigt. Det handlar inte bara om att öppet redovisa alla kostnader, utan också om att standardisera så att det blir enkelt att jämföra.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER