Välmående, friska medarbetare påverkar hela företaget
Ewa Broms, affärsområdesansvarig på Bliwa.
2019-06-18

Välmående, friska medarbetare påverkar hela företaget

Ewa Broms på Bliwa är en veteran i försäkringsbranschen. Hon berättar om hur allt fler arbetsgivare tar tydliga steg mot en mer hållbar och trygg arbetsmiljö. Till deras hjälp har Bliwa tagit fram hälsopaketet.

En långsiktig, hållbar syn på välmående är onekligen på tapeten – så även på arbetsplatsen. Förmåner rörande individens hälsa har kommit att bli något som både arbetsgivare och arbetstagare premierar. På leverantörssidan är man inte sen med att möta upp. Ett exempel är försäkringsbolaget Bliwa, som nyligen har lanserat Hälsopaketet som svar på de nya tidernas behov. Hälsopaketet innefattar både sjukvårdsförsäkring, rehabiliteringsförsäkring, sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring och riktas till arbetsgivare som vill ta ett helhetsansvar.

Försäkringsbolaget Bliwa, som grundades 1948, försäkrar idag en miljon människor. Av Sveriges hundra största arbetsgivare är fyrtio kunder till Bliwa. Totalt är omkring elva tusen företag och organisationer försäkrade via bolaget, som har tecknat några av de största avtalen på den svenska marknaden. Verksamheten växer snabbt; mellan 2017 och 2018 ökade omsättningen med 68 procent. 

Ewa Broms, affärsområdesansvarig på Bliwa och branschveteran, har varit med och tagit fram den nya produkten. 

 

"Att ta ett ansvar för medarbetarnas hälsa är en självklarhet för många arbetsgivare, men det kan vara svårt att veta hur det ska ske i praktiken."

 

Tanken med hälsopaketet är att hjälpa landets arbetsgivare att leva upp till sina medarbetares förväntningar på ett modernt arbetsliv. Att ta ett ansvar för medarbetarnas hälsa är en självklarhet för många arbetsgivare, men det kan vara svårt att veta hur det ska ske i praktiken. Idag kan det vara lika viktigt att motverka stress som att förebygga, eller behandla, fysiska besvär. Hälsopaketet täcker in allt detta. Tjänsten innefattar även mer hands on-hjälp, som exempelvis hälsotester, ekonomisk trygghet vid sjukskrivning och möjlighet till specialistvård.

Rehab, ekonomiskt stöd och sjukvård - en del av paketet

Hälsopaketet är onekligen omfattande. Den rehabiliteringsförsäkring som hälsopaketet innehåller har som huvudmål att få en sjukskriven anställd att snabbt komma tillbaka i arbete. Försäkringen ger arbetsgivaren stöd i sitt rehabiliteringsansvar samt hjälp med att driva processen och samordna inblandade instanser. Medarbetaren får en individuell plan och hjälp med medicinska åtgärder.  

Hälsopaketet hjälper även till ekonomiskt när någon ur personalgruppen blir långvarigt arbetsoförmögen Sjukförsäkringen ger medarbetaren ekonomiskt stöd medan premiebefrielseförsäkringen tar över arbetsgivarens skyldighet att betala premie till ålderspensionsförsäkringen.

Den sista försäkringen i hälsopaketet är mer nyttjad än andra: sjukvårdsförsäkringen.

En sjukvårdsförsäkring är, kort beskrivet, planerad specialistvård. Bliwas uppdrag är att se till att varje medarbetare får träffa den specialist som situationen kräver, snabbt. Många tror att en sjukvårdsförsäkrad person går före i den allmänna vårdkön. Den bilden stämmer inte, förklarar Ewa. 

Landets privata vårdgivare får sina största uppdrag av landstingen. Vanligen täcker beställningarna inte all deras tid. För att skapa de intäkter verksamheten behöver krävs fler uppdrag. Försäkringsbolag som Bliwa fungerar då som en ytterligare uppdragsgivare. Tiden de köper av vårdgivarna ligger utanför det tak som den allmänna vården har fastställt och finansieras aldrig av skattemedel. 

En sjukvårdsförsäkring spar värdefull tid

Det allmänna vårdsystemets långa ledtider och bemanning kan slå hårt mot både individ och arbetsgivare, berättar Ewa. Inte minst för företag där medarbetarna använder kroppen i arbetet. 

För att ställa det hela i relation till verkligheten: ta något så vanligt förekommande som en ljumskbråcksoperation. Det är det mest frekventa ingreppet idag inom allmän kirurgi och utförs ofta av nyexaminerade läkare. I den allmänna vården kan en patient behöva vänta i flera månader på att operera sitt bråck, för att sedan gå runt i fällställning i veckor medan operationssåret läker. Därefter följer rehabilitering. Det är ett enormt tidsbortfall som kan vara förödande för verksamheten, säger Ewa. 

Bliwas sjukvårdsförsäkring innebär att medarbetaren direkt får träffa en specialist. Inom fjorton dagar opereras bråcket via titthålskirurgi. Ingen rehabilitering krävs  en person som opereras på fredagen är tillbaka i arbete på måndagen.

Ewa lyfter en vanlig missuppfattning hon ofta möter: att sjukvårdsförsäkringar är till för de välbeställda.

Det är en myt att bara förmögna personer har sjukvårdsförsäkringar. De allra första kunderna köpte visserligen försäkringen ur egen ficka men idag kunde påståendet inte vara mer fel. Numera har över 600 000 personer en sjukvårdsförsäkring, flertalet via arbetsgivare som köper försäkringen till sina anställda. De flesta är låg- och medelinkomsttagare. 55 procent har en inkomst under 37 000 kronor i månaden. 

Trygga medarbetare ger lönsamma företag 

Ewa talar om sitt motto: människor som mår bra, jobbar bra. En omhändertagen och trygg medarbetare presterar bättre under sin arbetsdag.

Medarbetarnas välmående påverkar hela företaget och att erbjuda sina anställda den här sortens stöd är en självklarhet för många idag. Det har gått från att vara en konkurrensfördel till att bli en hygienfaktor och det enda sättet att bygga en långsiktigt hållbar arbetsplats, säger Ewa.

Hon beskriver en tydlig attitydförändring hos arbetsgivare, när det gäller ansvaret för medarbetarnas hälsa. I rask takt stärker de upp sina förmåner och tecknar hälsopaket. Hon kopplar utvecklingen till det numera ofta prioriterade arbetet med att bygga en mer attraktiv och trygg arbetsplats. 

I takt med att samhället misslyckas med att uppfylla medborgarnas behov, hittar vi andra lösningar. Som arbetsgivare handlar det till stor del om att bygga ett arbetsgivarvarumärke som står för trygghet, långsiktighet och förtroende. Precis som inom så mycket annat får vi ut det vi stoppar in, avslutar Ewa.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER