Vi måste alla förtjäna våra kunder
Lotta Schibbye Fredrikson, vd Lagotto Executive Search & Interim
2019-12-03

Vi måste alla förtjäna våra kunder

Lotta Schibbye Fredrikson, vd på Lagotto Executive Search & Interim, är övertygad om att paradigmskiftet på arbetsmarknaden innebär att fler måste höja blicken – både gällande kompetensförsörjning och tjänstepensionslösningar.

Lagotto Executive Search & Interim, som är en del av den tjugoåriga koncernen Amendo, har funnits i ett halvår. De växer snabbt. 

– Behovet av våra tjänster går ofta i varandra. En kund kan behöva rekrytera en nyckelperson, eller få stöd genom en interimschef, men parallellt vilja ha hjälp med ledarutveckling. I höstas lanserade vi våra tjänster i abonnemangsform, i och med efterfrågan på ett löpande stöd, berättar vd Lotta Schibbye Fredrikson.

En anledning till det ökade behovet av support i kompetensfrågor kan vara den mångåriga högkonjunkturen, som bidragit till en snabb tillväxttakt för många.

– Det handlar också om att den nya generationens önskan om flexibilitet har lett till att arbetsplatserna ser annorlunda ut idag. En giggare jobbar jämte någon som, åtminstone bildligt, precis har fått sin guldklocka. Som arbetsgivare måste man möta upp och erbjuda en miljö som passar dem båda.

Hon fortsätter: 

– Trots transformationen i vår kontext fungerar vi människor ungefär på samma sätt som tidigare. Som ledare måste vi få alla i vår grupp att känna sig behövda, efterfrågade. Då funkar det inte att konsulterna inte får äta ur fruktkorgen på kontoret. Oavsett medarbetarnas anställningsform måste alla känna sig som en del av sammanhanget. Jag tror att det är en av de viktigaste insikterna man kan få, som arbetsgivare. 

 

”Idag behövs vad som kallas för T-shaped people – personer med bred bas och tydlig nisch”

 

Ett systemiskt perspektiv

Innan Lagotto var Lotta chef för kultur och ledarskap på UR, dessförinnan vd på Hammer & Hanborg. Under sina år har hon sett hur de förändrade tiderna inte bara har färgat arbetsmarknaden, utan även ökat behovet av ett uppdaterat ledarskap.

– Vi befinner oss i ett paradigmskifte som drivs av techutvecklingen. Det kräver nya sorters ledare. Specialiseringsgraden hos medarbetarna ökar så markant att det inte längre är trovärdigt att du som chef vet bäst. Idag behövs vad som kallas för T-shaped people – personer med bred bas och tydlig nisch, säger Lotta.

Många arbetsgivare känner av hur den snabba förändringstakten påverkar kompetensförsörjningen.

– Det är svårt att förutspå framtiden, även kortsiktigt. En chef som rekryteras idag kan finna sig i en helt ny situation om ett år. Därför är jag övertygad om att fler måste börja rekrytera baserat på potential, värderingar och den långsiktiga visionen. Ledarna, å sin sida, har ett ansvar för att – dagligen – se till sin egen och andras utveckling. De måste ha ett systemiskt perspektiv och förstå att kollektivets intelligens är starkare än individens. När hela gruppen jobbar tillsammans mot samma mål får vi ut mest av specialisterna. 

Till vem går pensionskapitalet?

Lottas många år i rekryteringsbranschen har givit henne en god inblick i hur landets företag mäter sig mot varandra i sina respektive arbetsgivarerbjudanden. Gällande tjänstepensionslösningar ser hon en risk i att frågan, av många, klassas som mindre intressant. 

– Från kandidaternas sida är medvetenheten om vikten av rätt tjänstepensionslösning relativt låg, är min uppfattning. Under rekryteringsfasen talar man om lön och det totala förmånspaketet, men det är inte många som i tidigt stadie talar om pensionen. Det är vanskligt, vill jag mena, för nyttan är hög. Problematiskt är även att arbetsgivarna ofta har lite för dålig koll på vad de erbjuder sina medarbetare. 

Hon har själv varit med om att upphandla tjänstepensioner, vid två tillfällen.

– Vi gick från leverantörer där stora kickbacks spelade huvudrollen, till rakare lösningar. De provisionsbaserade uppläggen, som stora delar av pensionsbranschen erbjuder, gör mig fundersam. Den rådgivning som många tror är objektiv styrs av leverantörens incitament snarare än våra medarbetares nytta. Jag lärde mig mycket under de här upphandlingarna! Det är viktigt att förstå när någon är säljare och talar i egen sak. 

Vilka råd kan du skicka med andra arbetsgivare, som överväger olika lösningar?

– Börja i rätt ände genom att granska det potentiella slutresultatet inom de olika alternativen. Räkna på vad det, i pengar, innebär för medarbetarna att finnas i respektive lösning under hela sina liv. Se till att kapitalet växer på individens pensionskonto, inte försäkrings- eller förmedlingsbolagets.

Pensionsbranschen måste tåla insyn

Även frågan om rätten till fri flytträtt engagerar Lotta.

– Jag vill kunna ta mina pengar och flytta dem utan att de är inlåsta av en aktör som lovat bort dem till en annan. Dessa frågor styrs av en komplexitet som kanske till viss del måste finnas, men som utomstående är det lätt att uppleva att pensionsbranschen döljer något. För att gå rakt på sak: Jag tror att många vill bemantla en affärsmodell som känns rätt omodern. Jag tror att pensionsvärlden skulle kunna lära mycket av andra branscher, där digitaliseringen möjliggör både transparens och ökat förtroende från kunderna. Och att de som står för transparens och tydlighet kommer vara de långsiktiga vinnarna i den värld vi idag lever i.

Hon har följt fjolårets och vinterns debatt i frågan. 

– Insyn och transparens är bra; det är en del av vår tid. Man måste tåla det. Idag måste man, oavsett bransch, vara ärlig och stå för sina värderingar. Affärsmodellen måste tåla granskning. När många inte sköter sig i en viss bransch följer regleringar. Det är en naturlig del av vårt samhälle. 

Även de aktörer i finansbranschen som spelar sina kort rätt, gällande tjänsteerbjudande, kan vinna på att uppdatera sin kommunikation, menar Lotta. 

– Förenkla språket, berätta mer om vad ni gör och hur. Vi måste alla förtjäna våra kunder, det gäller även finanssektorn. Idag, när vi använder sociala medier mer än någonsin, finns det stora vinster att nå för dem som öppnar dörren till fler kunddialoger, avslutar Lotta.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER