All förändring börjar hos oss själva
Helena Palmgren
2017-12-27

All förändring börjar hos oss själva

Helena Palmgrens nyårskrönika

I efterdyningarna av julfirande och inför det nya året känns det naturligt att reflektera över nuläget och det som komma skall. Vad har hänt under året som gått? Vad har vi gjort bra och vad kan och vill vi göra bättre eller annorlunda nästa år? Det är frågor vi kan ställa oss som privatpersoner och medmänniskor men också i våra professionella liv.  

Till barn och unga människor som står inför vägval brukar jag säga att de ska lyssna på sitt hjärta men också vara modiga och följa sina drömmar så långt det går. Tro på sig själva och hellre tacka ja än nej. Som Facebookchefen Sheryl Sandberg konstaterar i sin bok Lean in:

”If you're offered a seat on a rocket ship, don't ask what seat!
Just get on.”

Tacka ja om du tror på visionen, inta den plats som är ledig. Utforma sedan din plats i helheten – med passion går det av bara farten. Jobba med något du genuint tror på, värderingar du verkligen vill verka och stå upp för. Sträck ut en hand till dem som behöver dig, var snäll, ge villkorslöst – för att du kan och vill. Ingen kommer beskylla dig för att du försökt för mycket, delat med dig för generöst av din tid eller engagemang eller på annat sätt bidragit till gemenskap och värdeskapande.

Under året har vi haft förmånen att följa arbetsgivare som tagit ett stort ansvar. Som målmedvetet satt sig in i pensionsfrågan, ställt de svåra och kanske obekväma frågorna och därmed bidragit till förändring. Genom att vända upp och ner på invanda mönster har de stärkt sin egen attraktionskraft för sina medarbetare. Idag har de mer kunskap än vid årets början och de har aktivt medverkat till den förändring som nu sker på pensionsmarknaden.

Under året har vi också samtalat och verkat för bättre regelverk med såväl er arbetsgivare som kollegor i branschen. Vi behöver regelverk som ger ökad transparens, bättre konsumentskydd, mer konkurrensneutralitet och förtydligande av vad vi i pensionsbranschen verkligen skapar för värden.  Vi önskar en förändring som gör det enklare för dig som ansvarar för pensionerna att fatta rationella beslut baserat på dina och dina medarbetares faktiska behov. Det blir stora omställningar för många i branschen där gamla affärsmodeller behöver göras om.

Vi på Brummer Life valde en annan, otraditionell väg redan från start. Inte den lättaste eller snabbaste men den vi långsiktigt tror är rätt och framförallt själva önskar för vårt eget pensionssparande. För att bidra till en mer hållbar pensionsmarknad erbjuder vi endast provisionsfri tjänstepension och fokuserar på ett kvalitativt urval av fonder, digital administration för förmedlare, arbetsgivare och anställda, transparent och begriplig redovisning i kronor samt kostnadsfri flytträtt på allt kapital.

Visst kan vi påtala brister och problem runtomkring oss. Men det viktigaste är trots allt att vi börjar med oss själva. Då kan vi konkret medverka till förändring. Det tycker jag är en bra tumregel både i det privata och professionella livet.

Mitt varmaste tack till alla fantastiska medarbetare och kollegor, ni är oslagbara. Tack alla branschkollegor för inspirerande dialoger. Och slutligen – tack alla kunder och samarbetspartners för ert förtroende!

Med önskan om ett riktigt Gott Nytt 2018!

Helena Palmgren
VD Brummer Life Försäkringsaktiebolag

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER