Först sommar och sedan riktigt goda förutsättningar för bättre pensioner
2018-06-19

Först sommar och sedan riktigt goda förutsättningar för bättre pensioner

Först händer ingenting, sen ingenting. Sen kommer allt. Pensionsbranschen genomgår just nu stora förändringar, lite som den välkända ketchupeffekten.

Sedan 2004 har jag personligen varit aktiv i frågan att få till en välfungerande flytträtt. I snart 15 års tid har branschen tagit tafatta steg framåt men även backat genom att uppfinna nya s k flyttavgifter, administrativt krångel och låsa in kunderna effektivt via långa samarbetsavtal. I höst får vi förhoppningsvis svar på tal i den efterlängtade lagrådsremissen om flytträtt. Ett annat område som står i strålkastarljuset är önskan om mer transparens och mindre intressekonflikter. Trots hot om strängare regler har branschen och dess företrädare inte lyckats med uppstramning eller självreglering. Även om offerterna upplevs som oklanderliga uppvisar verkligheten något helt annat. Nu har lagstiftarna fått nog. Och även marknaden. Regelverken duggar tätt och utmanar branschen. Detta i en tid när marginalerna minskar för försäkringsbolagen samtidigt som kraven på utveckling och effektivitet ökar.

Vad är då poängen med de nya reglerna och vad betyder det för er pensionskunder?

De goda nyheterna är intentionerna med de nya reglerna. Det nya försäkringsdistributionsdirektivet IDD som införs 1 oktober handlar förenklat om att komma bort från de intressekonflikter som uppstår när pensionsprodukter distribueras och försäljs samt om bättre och mer öppen informationsgivning (transparens). Syftet är att stärka individens position. Lagrådsremissen om flytträtt handlar å sin sida om att uppnå verkligt fri flytträtt med bland annat avgiftstak och förenkling av den praktiska processen. Detta är dock något som framsynta företag och arbetsgivare redan idag kan påverka för sina kollektiv genom att ställa tydliga och tuffa krav på oss i branschen när ni upphandlar era tjänstpensionslösningar.

Oberoende rådgivning

Även om det inte blir ett regelrätt provisionsförbud i den svenska tillämpningen av IDD kan man som pensionsupphandlare uppnå motsvarande effekt om man begär oberoende rådgivning till förmån för sina medarbetare. Oberoende råd förutsätter att de ej finns betalningsflöden mellan den som ger rådet och försäkrings- och/eller fondbolaget. IDD löser förhoppningsvis det underliggande problemet till intressekonflikterna, dvs att de kostnader som idag göms eller bakas in i andra mer svåridentifierade led i pensionsleveransen tydliggörs. Med de nya reglerna blir det svårt (om inte omöjligt) att erbjuda tjänstepension till ”0% i avgift” för att finansiera försäkringsbolaget med provisioner (kickbacks), genererade av kundernas fondval, utan att nogsamt tydliggöra hela intäktsmodellen vid införsäljningen. Ambitionen är att synliggöra alla ingående delar i pensionsprodukterna, vad de kostar och ger.

Före vår tid

Vi på Brummer Life välkomnar de nya reglerna. Faktum är att vi – med facit på hand - var långt före vår tid när vi 2011 startade vårt försäkringsbolag. Vi har byggt vår verksamhet på den logik kunderna och lagstiftarna nu strävar mot - med full transparens, utan provisioner och där individen har all makt över sitt kapital.

Jag ska inte sticka under stol med att det stundom har varit tålamodsprövande att gå mot strömmen, inte minst i en så konservativ bransch som pensionsbranschen. Vi har vänt upp och ner på invanda mönster och förlegade modeller. Vi erbjuder som exempel vår egen förvaltning med låg risk, genom fonden Brummer Multi-Strategy, i kombination med riktigt bra indexfonder - majoriteten utan förvaltningsavgifter - från några av världens ledande leverantörer. På så sätt ger vi spararen verktyg att sätta ihop relevanta pensionsportföljer utifrån individuella preferenser och riskvilja, och med beaktan av den enskildes totala pensionsportfölj (se din pensionsportfölj på www.minpension.se). Proffsen kallar detta alfa/beta separation. Det gör vårt erbjudande unikt vid jämförelse. Vi har därtill och från start exkluderat provisioner och lagt mycket energi på digitala arbetsgivarverktyg som förenklar och inkluderar transparent återrapportering på verkligt utfall - till både medarbetare och arbetsgivare. Till detta har alla våra kunder kostnadsfri flytträtt på allt kapital. Att förvalta pensioner är ett förtroendeuppdrag och ska hanteras därefter, då kan man inte låsa in sina kunder. På dessa grunder önskar vi förtjäna marknadens förtroende på lång sikt.

Resan har hittills varit otroligt stimulerande - framsynta företag och förmedlare som vill skapa bra pensionsplaner för sina medarbetare och kunder utgör vår vardag och främsta drivkraft. Jag ser därför fram emot en reformerad och bättre fungerande pensionsmarknad där spelplanen jämnas ut. Det kommer att leda till att vi som bransch kommer att behöva tänka om och presentera mer relevanta och kostnadseffektiva lösningar till företag och era anställda, där vi tar betalt där kostnaden uppstår och skapar tydligt värde. På så sätt utvecklas såväl branschen som våra erbjudanden och vi kan återupprätta det eftersökta förtroendet från marknaden.

Framväxt av nya aktörer och affärsmodeller

De nya kraven som ställs på en mer hållbar pensionsmarknad öppnar upp för fler långsiktiga rådgivningsaktörer som vill ta varaktig position på den svenska pensionsmarknaden. Några av dem jobbar vi med redan idag men jag är övertygad om att fler kommer att ta plats. Helt nya affärsmodeller behöver växa fram och skapa lösningar i linje med kundernas förväntningar och behov, arbetsgivarnas tydligare krav och lagstiftarens intentioner. Inte minst om ni kunder fortsätter i samma takt som nu med att vässa era upphandlingar med krav på genomlysning, begriplighet, oberoende och behovsanpassad rådgivning till era medarbetare samt tydlig uppföljning där det framgår vad som händer med pensionskapitalet över tid.

Nya spelregler inom pensionsområdet i kombination med bättre teknik, exempelvis via mer utvecklade robotrådgivningstjänster, gör att vi kan förvänta oss en riktigt spännande pensionshöst. Jag ser fram emot fortsatta dialoger där vi tillsammans kan medverka till bättre lösningar genom transparens, samverkan och en genuin vilja att bidra till positiv förändring!

Med önskan om en riktigt skön sommar!

Helena Palmgren
Vd Brummer Life Försäkringsaktiebolag

 

Ps. Är du intresserad av att tala mer om den nya framväxande pensionsmarknaden? Vi medverkar i flera spännande forum under 2018:

  • Almedalsveckan: Från 2 till 5 juli finns vi på plats i Almedalen för samtal och debatt.
  • Almi Väst: 16 augusti medverkar vi i Sommarprat om digital innovation
  • SvD Insurance Summit: 3 oktober talar vi om framtidens tjänstepensionsmarknad på SvDs Insurance Summit
  • Pensionsdagen: 4 oktober talar vi om transparens, samverkan och djupare förståelse för pension på SPVs Pensionsdagen

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER